Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Schoolsportvereniging neemt al 15 jaar in de wijk drempels weg

door: Frank Molema | 15 juli 2021

De Schoolsportvereniging in Rotterdam bestaat vijftien jaar. Inmiddels zijn er jaarlijks een kleine drieduizend kinderen via de Schoolsportvereniging lid van een club. Wat begon als een proeftuin van NOC*NSF, is inmiddels een succesvol onderdeel van de gemeente. “We kunnen nog veel meer kinderen kwijt”, zegt projectleider Maarten Niggebrugge. 

Schoolsport-1Vijftien jaar geleden diende de Schoolsportvereniging een plan in bij NOC*NSF. De sportkoepel was onder de indruk van de intenties en besloot het initiatief daarom financieel te steunen door over een periode van vier jaar in totaal 250.000 euro te steken in een pilot. Tientallen kinderen in de Rotterdamse wijken kwamen zo in beweging en langzaam sloten steeds meer enthousiastelingen zich aan. 

Na proeftraining doorstromen
Inmiddels zijn er 22 schoolsportverenigingen in de havenstad. Hoe dat precies werkt? Bij een schoolsportvereniging komen de sportverenigingen naar de wijk om leerlingen direct na schooltijd training te geven. Les krijgen de kinderen van clubtrainers en na een aantal proeftrainingen is het mogelijk om lid te worden van de club. De bedoeling is dat de kinderen op termijn doorstromen naar de hoofdlocatie van de club en ook meedoen in de competitie en/of structureel gaan bewegen bij bijvoorbeeld een andere aanbieder uit de wijk.

De Schoolsportvereniging bereikt zo kinderen uit wijken met een lagere sociaaleconomische status die normaal gesproken niet bij een club sporten. “Dat komt bijvoorbeeld omdat in de wijk geen vereniging zit”, zegt projectleider Maarten Niggebrugge. “Ouders hebben wellicht geen auto en vinden het dan te ver reizen. We zitten in een multiculturele wijk en voor deze bewoners kan ook de taal een drempel zijn. Het is dan voor hen fijn als ze daarbij ondersteund worden.” 

"De gymdocenten zijn heel waardevol vanwege de kennis die ze hebben van de kinderen” 

Warme contacten
Kortom, Niggebrugge en zijn collega’s nemen obstakels weg en kunnen zo de sportparticipatie verhogen. De projectleider noemt de Schoolsportvereniging een ‘ledenwervingstool’ voor de sportverenigingen. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de Lekker Fit!-gymdocent op school, die precies weet wie wel en wie niet sport bij een club en waar de behoefte liggen van de leerlingen. “Een vereniging zal niet zo snel aankloppen bij de docent, maar wij hebben wel deze warme contacten. De Lekker Fit!-gymdocenten zijn heel waardevol vanwege de kennis die ze hebben van de kinderen.” 

Schoolsport-2Toen na vier jaar de geldstroom vanuit NOC*NSF ophield, zorgde de gemeente Rotterdam voor continuïteit. Zij zag dat door het initiatief niet alleen meer kinderen gingen sporten, maar ook dat de leerlingen zich sociaal ontwikkelden. Dit wilde de gemeente niet uit handen laten glippen. De schoolsportvereniging werd daarom opgenomen in de meerjarenbegroting.

Experimenten
De Schoolsportvereniging probeert steeds diverser te worden door meer sporten aan haar arsenaal toe te voegen. De ruimte om te experimenteren is er in deze vijftien jaar altijd geweest, zegt Niggebrugge. “Wij hebben de vrijheid om met allerlei verenigingen in zee te gaan, denk tegenwoordig bijvoorbeeld aan freerunnen, e-sport of multisport. En als iets niet lukt, dan stop je er weer mee.” De komende periode gaan de gemeente, Sportsupport en de diverse partijen die betrokken zijn bij de Schoolsportvereniging in gesprek om in het kader van de nieuwe Rotterdamse Sportnota te onderzoeken hoe de Schoolsportvereniging nog verder kan worden doorontwikkeld, dan wel verbreed.

Dit betekent overigens niet dat de Schoolsportvereniging met iedere club zomaar in zee wil gaan. Verwacht wordt dat de vereniging een betrouwbare, veilige en vitale samenwerkingspartner is, helder communiceert en kwalitatief goede trainers naar de wijken stuurt. De Schoolsportvereniging streeft er op haar beurt naar minimaal acht kinderen in het uur te laten meedoen aan een training en zet alles op alles om de kinderen aanwezig te laten zijn. 

“Onze coördinatoren in de wijk proberen een vertrouwensband op te bouwen met de ouders en kunnen zo drempels wegnemen voor de aanvraag van financiële hulp"

Jeugdfonds
Ook heeft de Schoolsportvereniging een kort lijntje met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Deze stichting betaalt de contributie van kinderen uit gezinnen waarin te weinig geld is voor een lidmaatschap. “Zonder het Jeugdfonds Sport & Cultuur zouden we minder dan de helft van de kinderen overhouden”, benadrukt Niggebrugge het belang van de stichting. “Onze coördinatoren in de wijk proberen een vertrouwensband op te bouwen met de ouders en kunnen zo drempels wegnemen voor de aanvraag van financiële hulp.”

Schoolsport-3Niggebrugge geeft toe dat het nog niet zo makkelijk is om ouders bij activiteiten te betrekken. “Wij proberen de verenigingen altijd te stimuleren om ook ouders op bijvoorbeeld een toernooidag uit te nodigen. Ook de gymdocent heeft een belangrijke rol. Elk jaar proberen we nieuwe initiatieven te nemen, maar het gouden ei is nog niet gevonden.” 

Streven naar 100%
De komende jaren probeert de Schoolsportvereniging het aantal kinderen dat vanaf groep 3 lid wordt van een sportclub nog verder te verhogen. Inmiddels gaat dat richting de drieduizend. Niggebrugge: “Op sommige scholen is maar dertig procent van de leerlingen ergens lid van. Samen met de directie en gymdocent van scholen stellen we bepaalde doelen. We blijven net zo lang doorgaan tot we de honderd procent aantikken.” 

Voor meer informatie: www.schoolsportvereniging.nl

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst