Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Go Go Den Haag moet hofstad weer aan het sporten krijgen

door: Bas Kammenga | 3 september 2021

Een campagne met de aanstekelijke titel ‘Go Go Den Haag', nauwe samenwerking met sportaanbieders en extra sportaanbod. Den Haag trekt alles uit de kast om haar inwoners na de coronaperiode weer volop aan het sporten krijgen. In aanloop naar 2022, het jaar dat Den Haag zich de Europese sporthoofdstad mag noemen, zet de gemeente Den Haag samen met de vele sportaanbieders in de stad in op het herstel van de sportdeelname en het blijven bieden van ruimte voor sport.

Peter van Veen, directeur sport van de gemeente Den Haag legt uit hoe de hofstad zich komend jaar aan Europa als ‘sporthoofdstad’ zal presenteren. “Den Haag heeft sport in het DNA en dat gaan we laten zien ”, aldus Van Veen. “Tijdens de pandemie zijn we heel creatief geweest om Hagenaars aan het sporten te houden en te krijgen. We beschikken hier over een fijnmazig netwerk van verenigingen en andere sportaanbieders, maar hebben ook te maken met hele diverse deelnamecijfers in de verschillende delen van onze stad.”

DenHaag1Daarnaast is in een grote stad als Den Haag urbanisatie een belangrijk thema. Van Veen: “Dit is het meest dichtbevolkte deel van ons land. We staan voor de grote opgave om genoeg ruimte te bieden aan het thema vitaliteit. Hoe zorgen we ervoor dat al die belangrijke onderwerpen - zoals sport en bewegen, wonen en werken - van elkaar de ruimte krijgen? En hoe zorgen we ervoor dat mensen die sporten niet van huis uit hebben meegekregen, ook gaan bewegen? Dat doen we niet alleen door een vlag of een poster op te hangen, maar vooral door aan de rest van Europa te laten zien hoe onze metropool sport de ruimte geeft.” 

Sportdeelname
Theun van Balveren, senior beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag, licht de plannen toe: “De teruggang in sportdeelname was behoorlijk groot, vooral bij de binnensportverenigingen. Samen met hen spannen wij ons in om het ledenverlies terug te dringen. Hierbij gaan we uit van de kennis en kunde die de aanbieders zelf in huis hebben, zij kennen hun leden en potentiële leden immers het best. De gemeente ondersteunt en faciliteert. Onlangs hebben we bijvoorbeeld een grote bijeenkomst georganiseerd met zo’n 20 sportaanbieders om te horen wat die aanbieders van ons als gemeente nodig hebben. Maar ook om te kijken wat ze van elkaar kunnen leren. Want we zien dat sportscholen, zelfs als het om binnensporten gaat, met minder deelnameverlies te kampen hebben. Een heel concrete uitkomst van deze bijeenkomst is dat we een uitgebreid extra aanbod hebben ontwikkeld voor alle Haagse sportaanbieders. Zij kunnen binnen dit project allerlei extra producten en diensten van ons afnemen om weer op volle kracht te komen. Ook zetten we extra medewerkers in om hen hierbij te ondersteunen. Door aanbieders met elkaar in contact te brengen, kunnen ze ervaringen en ‘best practices’ met elkaar uitwisselen en van elkaar leren. De kennis en kracht van de sportverenigingen en overige aanbieders staat dus altijd centraal.”

“We wilden heel graag weten wat er leeft binnen de verenigingen. Erachter komen wat ze nodig hebben om er weer helemaal klaar voor te zijn en iedereen te kunnen ontvangen"

Projectleider Marlies van der Kolk kreeg opdracht van de gemeente om ‘Go Go Den Haag’ te coördineren en de Hagenaars weer in beweging te krijgen. “Zelf heb ik acht jaar op de afdeling sport bij de gemeente Den Haag gewerkt”, aldus Van der Kolk. “Daardoor ken ik het speelveld goed. We starten met laten zien dat sporten weer kan en mag, en dat het Haagse sportseizoen weer geopend is.” 

Inmiddels is een grote publiekscampagne van start gegaan en werd het project door wethouder Hilbert Bredemeijer officieel afgetrapt. Maar voordat zo ver was, werd er nadrukkelijk contact gemaakt met de sportaanbieders en andere stakeholders in de stad. Van der Kolk: “We wilden heel graag weten wat er leeft binnen de verenigingen. Erachter komen wat ze nodig hebben om er weer helemaal klaar voor te zijn en iedereen te kunnen ontvangen. Op basis van deze gesprekken en bijeenkomsten hebben we de aanpak voor Go Go Den Haag geconcretiseerd.”

DenHaag2Op dit moment richt de aandacht zich primair op de Haagse sporter die anderhalf jaar geleden, voor de uitbraak van de pandemie, al actief sportte. “Het samen mogen sporten, het elkaar ontmoeten en vooral ook laten zien hoe ongelooflijk leuk sporten is, dat willen we benadrukken en in herinnering roepen. De sociale component is een belangrijke motivator, wijst onderzoek uit.” De pakkende titel ‘Go Go Den Haag’ wordt vanaf nu gebruikt om Hagenaars te activeren om meer te sporten en te bewegen. “De ondertitel is: stap voor stap weer in beweging”, verduidelijkt Van der Kolk, refererend aan de gefaseerde aanpak.

“Wij gaan niet alleen bestaande activiteiten bundelen, maar vooral ook extra inzet en nieuwe activiteiten toevoegen"

Activiteiten
"Nu de zomervakantie achter ons ligt en de scholen en de sportaanbieders weer opgestart zijn, gaat iedere Hagenaar de campagne voorbij zien komen. Door ‘ludieke sportactiviteiten’ en heel zichtbare uitingen in de stad. In het laatste kwartaal van dit kalenderjaar bereiden we ons voor op de tweede fase. Dan is de bedoeling om ook de sportief inactieve Hagenaars in beweging te krijgen. Daarmee is het een verlengstuk van de nu al gestarte campagne. Op die manier gaan we in 2022 verder aan de slag. Wij gaan daarbij niet alleen bestaande activiteiten bundelen, maar vooral ook extra inzet en nieuwe activiteiten toevoegen. Wanneer het een succes is? Als we over een jaar kunnen constateren dat de sportdeelname in Den Haag de dip achter de rug heeft en weer in een stijgende lijn zit. En natuurlijk als er daarnaast nóg meer inwoners van Den Haag plezier beleven aan sport.”

DenHaag3

« terug