Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Kick-off van het Centre of Expertise Urban Vitality

door: Bas Kammenga | 17 juni 2021

15 juni jl. vond de kick-off plaats van het Centre of Expertise ('CoE') Urban Vitality bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Aanleiding hiervoor is het definiëren van vijf hoofdthema’s waarop de komende jaren zal worden ingezet. De hogeschool zoekt daarbij nadrukkelijk samenwerking met overige kennisinstellingen in de regio Amsterdam en in de rest van het land.

BartVisser-1

Bart Visser is lector van het lectoraat 'Oefentherapie-Dagelijks Bewegen!' en wetenschappelijk directeur van het CoE Urban Vitality van de HvA. “Tot voor kort was ik opleidingsmanager”, aldus Visser. “In mijn rol als wetenschappelijk directeur probeer ik het hele brede aanbod van het CoE te volgen terwijl ik met mijn lectoraat vooral focus op gezond beweeggedrag en het bevorderen van een actieve leefstijl. Rondom veel deelterreinen hebben we uitstekende specialisten in huis.”

Een CoE wordt wel gezien als onderdeel van een ‘quadruple helix’ bestaand uit overheden, het bedrijfsleven, de burger en de kennisinstelling. Visser legt uit waarom er een kick-off heeft plaatsgevonden: “We waren al een paar jaar het speerpunt Urban Vitality van de Hogeschool. Vervolgens zijn we in naam Centre of Expertise geworden, maar hadden we nog wel de opdracht om zowel de structuur als de inhoud echt vorm te geven. Inmiddels zijn we zover en hebben we vijf thema’s als centrale programmalijnen gedefinieerd. De inhoudelijke koers presenteerden we als een kick-off. We deelden onze visie en zetten onszelf in de etalage. Maar we zijn ook in gesprek gegaan met onze partners in de praktijk om op te halen wat volgens hen de vragen van de toekomst zijn.”

"Centraal staat het thema ‘mensen in beweging’. Heel nadrukkelijk in verbinding met voeding en digitale technologie"

Thema’s
Het aantal thema’s is gereduceerd tot vijf. “Voorheen had ieder lectoraat zijn eigen lijn. Nu is er een betere focus. We hebben ons bij de keuze van de thema’s en vooral bij de koersbepaling binnen de thema’s laten leiden door de landelijke ‘Kennis en Innovatie Agenda Gezondheid en Zorg’. We proberen maximaal bij te dragen aan het realiseren van de missies die daarin geformuleerd zijn. Bijvoorbeeld dat mensen in 2040 tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leven of dat de gezondheidsverschillen met 30% zijn afgenomen. Centraal staat het thema ‘mensen in beweging’. Heel nadrukkelijk in verbinding met voeding en digitale technologie. Dit gaat door alle doelgroepen heen, van ouderen, jongeren tot mensen met een beperking.”

“Het tweede thema is ‘Intensieve Complexe Zorg. Dat is voor een deel ziekenhuiszorg, maar haakt ook aan op de situatie die volgt na de ziekenhuisopname. In de thuissituatie kan namelijk ook weer complexe problematiek ontstaan, na bijvoorbeeld een hartoperatie. In één van de workshops werd dit voorbeeld gebruikt en uitgelegd hoe de leefstijl van zo’n persoon kan worden beïnvloed. Thema drie is ‘Gezond Ouder Worden’, waarbij je kunt denken aan de vergrijzende samenleving. Maar ook iets als valpreventie of regie houden op de eigen zelfstandigheid past hierbij. Daarbij is het goed te vermelden dat er geen leeftijdsgrens wordt gehanteerd.”

CentreOfExpertiseUrbanVitality-2Opgroeien
Het vierde thema is ‘Gezond Opgroeien’ dat al vorm heeft gekregen op de scholen in en rond Amsterdam via verschillende projecten. Visser: "De aanpak van de leefstijl van jongeren in diverse sociaaleconomische posities en de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht zijn hiervan mooie voorbeelden. Doel is dat elk kind gezond kan opgroeien, ongeacht de achtergrond of eventuele beperkingen.”

Het vijfde en laatste thema is ‘Sport, Presteren en Management’. "Door de wisselingen op een tweetal lectorposities is hierop nog niet exact de koers uitgestippeld. We doen al wel heel veel op dit gebied zoals ‘Training for Excellence’ waarin onderzocht wordt hoe topsporters, musici of dansers efficienter en optimaler kunnen trainen. Ook talentontwikkeling en talentherkenning of blessurepreventie zijn deelthema’s.”

Specifieke plekken waar de samenwerking wordt opgezocht, zijn zogenoemde Living Labs

Samenwerkingen
De landelijke Vereniging van Hogescholen stuurt aan op nationale samenwerking. Daar geeft de HvA uiteraard gehoor aan. Utrecht is bijvoorbeeld een stad die behoorlijk wat gelijke kenmerken heeft als Amsterdam en met de Hogeschool Utrecht werkt de HvA dan ook structureel samen. Op deelthema’s werkt de HvA verder samen met de hogescholen in Maastricht en Groningen, waar veel expertise is op gebied van Healthy Ageing. Die samenwerkingen heeft de HvA ook met andere kennisinstellingen zoals Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.

CentreOfExpertiseUrbanVitality-3En rondom het CoE werkt de HvA in een convenant samen met de gemeente Amsterdam. In 23 verschillende projecten, variërend van valpreventie tot gezonde voeding in en rondom scholen. Specifieke plekken waar de samenwerking wordt opgezocht, zijn zogenoemde Living Labs. Het Amstelhuis bij De Pijp, dicht bij de Amstel-campus van de HvA, is zo’n voorbeeld. Een woonvorm voor ouderen waar de ouderen directe interactie met studenten en onderzoekers van het CoE hebben.

Visser: “Op het delen van kennis en ook het delen van data bereiden we ons goed voor richting de toekomst. In de Amsterdamse regio zijn er heel veel Initiatieven. Er zullen wellicht enkele worden samengevoegd. Wij staan open voor samenwerking met andere kennisinstellingen. Gezamenlijk hebben we namelijk heel veel expertise in de regio. De gemeente ziet graag dat we dingen samen doen met de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, het Science Park. We zullen dan nog steviger staan en spelen graag een rol in de gezamenlijke agenda voor een gezonde stad.”

Voor meer informatie: HvA - Urban Vitality

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst