Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Den Haag onderneemt actie voor positieve sportcultuur

door: Leo Aquina | 18 maart 2021

“We sluiten aan bij een landelijke trend en we proberen in Den Haag ook echt een voorloper te zijn”, zegt Jimm Laros. Als beleidsmedewerker Sport in de Gemeente Den Haag is hij projectleider van het Actieplan 'Een positieve sportcultuur' Den Haag 2020-2022. Dat plan  behelst acties, advies en ondersteuning van de gemeente voor sportverenigingen. “Dat varieert van de inzet van sportpedagogen tot het aanbieden van inclusieve regenboogvlaggen”, vertelt Laros.

DenHaag-1Het Actieplan is geschreven met de gedachte dat Den Haag zich in wil zetten voor al die sporters en vrijwilligers die elke week op het veld staan. Laros: “Er gaat veel goed binnen de sport in Den Haag. Wekelijks zetten veel vrijwilligers zich op de sportverenigingen met hart en ziel in om de georganiseerde sport mogelijk te maken. Maar er zijn de afgelopen jaren in Den Haag natuurlijk ook dingen gebeurd die niet wenselijk zijn. Dat versterkt de behoefte aan een positieve sportcultuur. We merken dat het binnen de sport steeds belangrijker wordt om op een veilige en leuke manier te sporten, in plaats van alleen te focussen op prestaties. Sport is natuurlijk competitief, maar aan de andere kant is het ook een plek waar mensen een sociaal leven hebben. Voor kinderen is het naast school en thuis een derde belangrijke plek om dingen te leren.”

Containerbegrip
Wat is volgens Laros positieve sportcultuur? “Wij definiëren het als een cultuur waarin iedereen met plezier eerlijk en zorgeloos kan sporten, waar niemand uitgesloten wordt, waar niet gediscrimineerd wordt en waar respect voor elkaar en de scheidsrechter hoog in het vaandel staan en waarin de grenzen van een andere gerespecteerd worden.” 

Om die brede definitie hanteerbaar te maken voor beleid, hakt Laros het in onderdelen: “Bij ons als gemeente ligt een rol op het gebied van informatievoorziening en communicatie. Een inhoudelijk onderdeel binnen een positieve sportcultuur is onder meer een pedagogisch sportklimaat, alles wat te maken heeft met trainers, sporters, kinderen. Daarnaast gaat het om ouderbetrokkenheid op een positieve manier. Wat kunnen ouders bijvoorbeeld voor een vereniging betekenen? Een ander onderdeel is respect en inclusie en tot slot gaat het over het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag in drie varianten: seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie en discriminatie.”

"Een belangrijk onderdeel is de inzet van twee sportpedagogen (...) om verenigingen inhoudelijk te ondersteunen” 

In de praktijk
Wat doet de gemeente in de praktijk op deze onderdelen? Laros: “Het actieplan is een startpunt, een onderbouwing voor de gemeente om er actief mee aan de slag te gaan. We hebben voor 2021 een jaarwerkplan gemaakt met zo’n 60-65 acties en activiteiten, dat kunnen doorlopende trainingen of workshops zijn, maar ook eenmalige activiteiten. Een belangrijk onderdeel is de inzet van twee sportpedagogen in dienst van uitvoeringsorganisatie ‘Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag’ om verenigingen inhoudelijk te ondersteunen.” 

DenHaag-2De gemeente werkt bij de uitvoering samen met diverse partners. Laros: “Als het gaat om LHBTIQ+-acceptatie, werken we samen met de John Blankenstein Foundation, op andere gebieden werken we samen met bijvoorbeeld ADO Den Haag en als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag is het Centrum Veilige Sport Nederland een partner.”

Leren van andere G4 steden
Aan de gemeentelijke plannen is ook een budget gekoppeld: 75.000 euro. “Het gaat niet per onderdeel om heel grote uitgaven”, licht Laros toe. “De grootste kostenpost is communicatie. Je kunt wel allerlei acties op touw zetten, maar als de verenigingen er niets van afweten, bereik je weinig.” Op dat gebied leert Den Haag veel van Rotterdam en de andere G4 steden. Laros: “We hebben nauw contact met de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag). We delen kennis en we sluiten aan bij landelijke campagnes. Die samenwerking is prettig en wij leren ervan omdat Amsterdam en Rotterdam zich al wat langer op deze onderdelen richten. Onze sportpedagogen hebben bijvoorbeeld wekelijks contact met de sportpedagogen van Rotterdam. Zichtbaarheid is belangrijk en daar is Rotterdam met campagnes, vlogs en filmpjes heel goed in. Zij communiceren alles en bereiken daarmee hun doelgroep heel goed. In Den Haag doen we ook veel, en nu moeten we dat ook onder de aandacht brengen.”

Den Haag probeert op het gebied van communicatie echter ook te innoveren. Laros: “Ik kan wel genieten van de succesjes die we boeken. Afgelopen november en december hebben we twee webinars gehouden over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar waren vertegenwoordigers van zestig verenigingen bij aanwezig en daar zijn ook vervolgstappen op gekomen. De sportpedagogen zijn benaderd om naar aanleiding van die webinars workshops te doen bij de verenigingen. Bij de verenigingen werkt een individuele benadering. Je kunt wel een algemeen mailtje sturen vanuit de gemeente, maar dan reageert niemand. Het gaat in de communicatie en ondersteuning om maatwerk.”

Voor meer informatie: Actieplan ‘Een positieve sportcultuur' Den Haag 2020-2022

« terug

Reacties: 1

Jan-Bram van Luit
22-03-2021

Geweldig om te lezen! Opvoeden! Vanuit de sportpedagogiek en ... een actieplan. Niet verzanden in de delen en een directe, individuele begeleiding. Maatwerk. Dat ziet er veelbelovend uit. Ik ben zeer benieuwd naar de ontwikkelingen.

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst