Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Quiz | 'Sport en bewegen' in verkiezingsprogramma's

Sport Knowhow XL heeft de verkiezingsprogramma's van de 25 belangrijkste politieke partijen (lijsten 1 t/m 25) die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart doorgespit op passages die betrekking hebben op sport en bewegen. Die passages zijn elders op de site van Sport Knowhow XL - gerangschikt naar partij - integraal weergegeven. Om de kennis van de lezers van de politieke sportpgramma's te toetsen, presenteren hieronder ook een quiz.

TKver1.  In het partijprogramma van welke partij komt het woord 'sport' niet voor?
a. Lijst Henk Krol
b. Forum voor Democratie
c. PVV
d. Partij voor de Dieren

2. Welke partij maakt expliciet duidelijk voorstander te zijn van de Olympische en Paralympische spelen in Nederland?
a. NLBeter
b. VVD
c. PvdA
d. D66

3. Welke partij vindt dat schoolzwemmen ingevoerd moet worden in het basisonderwijs?
a. SP
b. GroenLinks
c. BIJ1
d. ChristenUnie
Schermafbeelding 2019-09-25 om 14.51.354. Welke partij lanceert een preventieplan Sport en Bewegen?
a. VVD
b. NLBeter
c. CDA
d. PvdA

5. Welke partij vindt dat het lidmaatschap van de sportclub gratis moet worden voor mensen met lagere inkomens?
a. BIJ1
b. GroenLinks
c. SP
d. PvdA

6. Welke partij vindt dat arbeidsmigranten door gemeenten geholpen worden om aansluiting te vinden bij maatschappelijke voorzieningen, zoals o.m. sportvoorzieningen?
a. PvdA
b. GroenLinks
c. SP
d. ChristenUnie
StichtingLifeGoals-37. Welke partij vindt dat er bij grootschalige herontwikkelingen ten behoeve van woningbouw een adviesnorm moet komen voor het aantal vierkante meters sportgebied, zowel binnen als buiten?
a. ChristenUnie
b. VVD
c. NLBeter
d. DENK

8. Welke partij vindt dat Nederland géén afvaardiging op hoog diplomatiek niveau moet sturen naar grote sportevenementen in landen waar grove mensenrechtenschendingen plaatsvinden?
a. 50PLUS
b. ChristenUnie
c. SGP
d. CDA

9. Welke partij wil een Nationaal Coördinator Gezondheid & Sport aanstellen?
a. 50PLUS
b. DENK
c. NLBeter
d. BIJ1
CL10. Welke partij vindt dat het 'gigantische' budget voor het inkopen van sportrechten door de publieke omroep moet verdwijnen?
a. CDA
b. ChristenUnie
c. SGP
d. JA21

11. Welke partij vindt dat scholieren en studenten minimaal 5 uur per week moeten besteden aan buiten spelen, wandelen of fietsen, gymnastiek, dansen, sporten als voetbal, zwemmen, roeien en klimmen?
a. JONG
b. SP
c. Volt
d. Lijst Henk Krol

12. Welke partij vindt dat het geld dat de overheid nu besteedt aan topsport beter kan worden geïnvesteerd in het stimuleren van bewegen en breedtesport?
a. SGP
b.  GroenLinks
c. SP
d. Forum voor Democratie

13. Welke partij wil dat scholen zich meer specialiseren in bijvoorbeeld kunst of sport?
a. Splinter
b. Piratenpartij
c. CODE ORANJE
d. LP
kunst

juisteantwoorden

« terug