Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Zwemscholen luiden de noodklok

door: Leo Aquina | 14 januari 2021

“Wij willen dat de opening van zwemscholen gelijk wordt getrokken met basisscholen”, zegt Shiva de Winter. De Hilversumse ondernemer en zwemschoolhouder stuurde als voorzitter van de door hemzelf opgerichte Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid een brandbrief aan de Tweede Kamer. De commerciële zwemscholen worden volgens De Winter veel harder getroffen dan de zwembaden, die in tegenstelling tot de zwemscholen wel gecompenseerd worden voor inkomstenderving. Toch staat dat wat hem betreft niet voorop: “Het is geen commercieel belang, het is van levensbelang voor de kinderen die nu geen zwemles krijgen. Zwemonderwijs is een van de belangrijkste dingen in de opvoeding.”

Water-enZwemveiligheid-1Shiva De Winter richtte drie jaar geleden de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid op om een tegenwicht te bieden aan de bestaande partijen in de zwembranche, waarin de belangen van de commerciële zwemscholen volgens hem niet goed worden behartigd. Zwemlessen worden in Nederland enerzijds aangeboden door zwembaden en anderzijds door zwemverenigingen en commerciële zwemscholen.

“De overheid heeft in september al 100 miljoen euro toegezegd aan zwembaden en ijsbanen als tegemoetkoming voor de exploitatietekorten als gevolg van corona. De meeste zwemscholen zitten vast aan huurcontracten bij de zwembaden en moeten de huur ondanks de lockdown gewoon doorbetalen, hoewel de zwembaden dicht zijn.” Tijdens de lockdown valt het grootste deel van de inkomsten van de zwemscholen weg. In combinatie met de doorlopende huur, betekent dit dat het water de meeste zwemscholen inmiddels aan de lippen staat. De Winter:

“De enige subsidie waar zwemscholen gebruik van kunnen maken is de regeling voor de tegemoetkoming vaste lasten (TVL), maar daarvoor moet je kunnen aantonen dat er sprake is van dertig procent omzetverlies. De meeste zwemschoolhouders zijn creatief en hebben er op allerlei manieren voor gezorgd dat zij tijdens de lockdown toch inkomsten bleven genereren, bijvoorbeeld door de leskosten die ouders betalen om te zetten in tegoedlessen voor de toekomst en door lespakketten in de vorm van tegoed voor de toekomst aan te bieden. Voor die creativiteit worden ze dus eigenlijk gestraft omdat ze geen aanspraak kunnen maken op de TVL.” 

"Ouders gaan er komende zomer vanuit dat hun kinderen al anderhalf jaar op zwemles zitten en realiseren zich niet dat een groot deel daarvan is weggevallen"

Levensbelang
De lestegoeden voor de toekomst zorgen bovendien voor een capaciteitsprobleem op het moment dat de zwembaden weer open mogen. “In mijn geval heb je het dan bijvoorbeeld al over drieduizend inhaallessen, bovenop de normale uren”, aldus De Winter. In totaal zijn er twee- tot driehonderd commerciële zwemscholen in Nederland. Volgens De Winter dreigt zo’n veertig procent daarvan om te vallen vanwege de coronacrisis. Het zwemonderwijs van tienduizenden kinderen loopt daarmee gevaar. De Winter: “Dat levert een groot gevaar op voor de zwemveiligheid. Ouders gaan er komende zomer vanuit dat hun kinderen al anderhalf jaar op zwemles zitten en realiseren zich niet dat een groot deel daarvan is weggevallen. Juist daarom pleit ik ervoor om het zwemonderwijs gelijk te trekken met het basisonderwijs. Het is simpelweg van levensbelang.”

Water-enZwemveiligheid-2
De Winter is teleurgesteld in de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en de Vereniging werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ). “Deze partijen zouden het moeten opnemen voor de gehele zwembranche, dus ook voor de zwemscholen. Maar in de besturen en de commissies van die organisaties zitten allemaal directeuren van zwembaden en overkoepelende bonden, die in het geheel geen oog hebben voor de belangen van de zwemscholen. Voor de zwembaden is de lockdown financieel niet onoverkomelijk, maar ik vind dat het hun plicht is op te komen voor het belang van goed zwemonderwijs.” 

"Zwembaden werden wel gecompenseerd, hun inkomsten in de vorm van huur afkomstig van de zwemscholen liepen ook gewoon door en diezelfde zwemscholen moesten bloeden"

De Winter vermoedt zelfs kwade opzet. “Bij de tweede lockdown werd er in eerste instantie een uitzondering gemaakt voor zwemles voor kinderen tot twaalf jaar, maar dat was een dag later plotseling verdwenen. Toen moesten de zwembaden wel dicht. Ik denk dat ze het wel best vonden om dicht te gaan, want zij werden wel gecompenseerd, hun inkomsten in de vorm van huur afkomstig van de zwemscholen liepen ook gewoon door en diezelfde zwemscholen, die natuurlijk ook concurrent zijn als het gaat om zwemles, moesten bloeden.” 

Water-enZwemveiligheid-3Gepikeerde reacties
De Winter ondernam meteen actie door middel van een brief aan de Tweede Kamer, wat hem op gepikeerde reacties uit de zwemwereld kwam te staan. “De directeur van de KNZB heeft mij gebeld. Dat verbaasde mij ook. Hij vond dat we als zwemwereld samen naar buiten moesten treden. Dat had ik ook liever gedaan, maar ik vind dat de brancheorganisaties de belangen van het zwemonderwijs in deze crisis niet goed hebben gediend. Als ze nou op zijn minst één keer hadden aangekaart dat het belang van de kinderen niet gediend was met de sluiting, maar dat is voor hen nooit aan de orde geweest.”

De Winter hoopt met zijn tweede brief aan de Tweede Kamer in januari te bewerkstelligen dat het zwemonderwijs voor kinderen gelijk wordt getrokken met het basisonderwijs. “Als de zwemscholen tegelijk met het basisonderwijs open mogen, lopen de achterstanden in het zwemonderwijs in ieder geval niet verder op en daarmee kunnen we wellicht voorkomen dat een groot aantal zwemscholen omvalt, wat desastreuze gevolgen zou hebben voor tienduizenden kinderen.”

Voor meer informatie: brandbrief Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst