Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Werkplaatsen voor teamleiders vanaf 2021 bij 'Wij Buurtsportcoaches'

door: Frank Molema | 17 december 2020

Bijeenkomsten en congressen worden meestal georganiseerd voor buurtsportcoaches, maar hun teamleiders vallen vaak tussen wal en schip. Kenniscentrum Sport & Bewegen ging daarom in drie werkplaatsen met hen aan de slag om kennisontwikkeling en -uitwisseling te stimuleren. In 2021 neemt Wij Buurtsportcoaches de organisatie over.

buurtsportcoaches-1Marloes Aalbers van Kenniscentrum Sport & Bewegen sprak de afgelopen jaren als ‘specialist buurtsportcoaches’ regelmatig met coördinatoren en teamleiders van deze beweegprofessionals. Aalbers constateerde een breed levende behoefte: coördinatoren en teamleiders willen graag in contact komen met gelijkgestemden. Hoe pakt die collega in een andere regio dat gesprek met de gemeente nou aan? Wat zou hij of zij doen in een lastige situatie? 

Kenniscentrum Sport & Bewegen vroeg daarom in 2019 een groep professionals om bij elkaar te komen. “Die groep groeide vrij snel”, zag Aalbers. Het kenniscentrum faciliteerde de uitwisselingsbehoefte en gebruikte de informatie die voortkwam uit de werkgroepen voor bijvoorbeeld een artikel, of voor het ontwikkelen van een nieuwe tool. 

Belangrijke schakel
Volgens Aalbers is de behoefte aan contact ‘logisch’, aangezien in veel gemeenten slechts één of enkele teamleiders of coördinatoren werkzaam zijn. Ze staan dus redelijk ‘alleen’ in hun werk, schreef ze eerder in een column op Sport Knowhow XL. De teamleider is het aanspreekpunt voor meerdere partijen, waaronder de gemeente. Ze leveren een bijdrage aan het ontwikkelen van beleid, stellen uitvoeringsplannen op, sturen de uitvoerders aan en leggen verantwoording af. Kortom, ze zijn een belangrijke schakel tussen beleid en praktijk.

"Hoe zorg je er voor dat je de inzet van buurtsportcoaches beter wordt geborgd in de gemeente?" 

Tijdens de bijeenkomsten komen uiteenlopende onderwerpen aan bod op basis van de behoefte, zoals monitoring en het in kaart brengen van opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches: hoe voer je een gesprek met de gemeente over wat realistisch en mogelijk is voor jou en je team? Ook voor duurzame samenwerking rondom de inzet van buurtsportcoaches is onder meer aandacht. Hoe zorg je er voor dat je de inzet van buurtsportcoaches beter wordt geborgd in de gemeente? Wat kan je doen om ook financiering vanuit andere beleidsterreinen binnen de gemeente of externe partners te bewerkstelligen?

Afstand als uitdaging
Tijdens de coronacrisis was meteen de waarde van de werkgroepen zichtbaar. Teamleiders gaven tijdens de eerste lockdown bijvoorbeeld aan dat zij het leidinggeven aan buurtsportcoaches op afstand – in een tijd waarin bovendien veel veranderde door coronaregels – een uitdaging vonden. In een aantal online uitwisselingsessies is hierover gesproken met elkaar en zijn tips gedeeld vanuit de literatuur en theorie over leidinggeven op afstand. “Voor de teamleiders was dit erg waardevol en actueel”, zegt Aalbers. Via een artikel zijn de opbrengsten uit deze sessies gedeeld met andere teamleiders in het land. 

buurtsportcoaches-2In totaal hebben al zo’n zeventig teamleiders meegedaan aan de bijeenkomsten. Met meer dan driehonderd gemeenten is de doelgroep natuurlijk veel groter, maar de groepsgrootte verhogen is niet het doel voor Kenniscentrum Sport & Bewegen. Niet bij iedereen leeft de behoefte, zegt Aalbers, en sommige grotere werkgevers zorgen intern al voor de nodige kennis- en informatie-uitwisseling. “De kennis die we ontwikkelen in de werkplaatsen, willen we uiteraard wel zo breed mogelijk delen via onze eigen kanalen en via partners.”

Wij Buurtsportcoaches
Bas de Wit, voorzitter van het landelijk netwerk Wij Buurtsportcoaches en tevens teamleider buurtsportcoaches, ervoer in de praktijk dat thema’s die van belang zijn voor teamleiders niet aan bod kwamen tijdens congressen voor buurtsportcoaches. “Daarom is het belangrijk om apart deze professionals te laten samenkomen”, zegt hij. “In deze doelgroep zitten erg veel eenpitters. Er is veel behoefte om te sparren en van elkaar te leren.”

Kenniscentrum Sport & Bewegen gaat het aanjagen en organiseren van de werkplaatsen overdragen aan Wij Buurtsportcoaches, het landelijk netwerk voor en door alle sport- en beweegprofessionals die vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties actief zijn. Het is niet de rol van Kenniscentrum Sport & Bewegen om uitwisseling te faciliteren, betoogt Aalbers. 

“Wij moeten kennis ontwikkelen en breder toegankelijk maken. Daarom ben ik met Bas in gesprek gegaan over de overname van de werkplaatsen. Op basis van behoefte blijven we wel graag een inhoudelijke bijdrage leveren aan de bijeenkomsten. En andersom vinden we het erg fijn dat wij het netwerk van Wij Buurtsportcoaches kunnen gebruiken om te horen welke vragen er leven in het werkveld, of om een nieuw product te toetsen op praktische toepasbaarheid”

"Landelijke vraagstukken komen bij ons binnen en wij kunnen die vanuit de praktijkkennis beantwoorden"

De Wit noemt de teamleiders een belangrijke laag binnen de ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’. “Naast de bestaande kennisteams – onder andere ‘team buitenspelen’ en ‘team ouderen’ – die Wij Buurtsportcoaches heeft georganiseerd willen wij het netwerk van teamleiders en coördinatoren onderbrengen in een kennisteam. Voor en met elkaar geven zij vervolg aan de werkplaatsen.”

buurtsportcoaches-3De Wit: “Via Wij Buurtsportcoaches zorgen we ervoor dat de beroepsgroep landelijk body krijgt. Landelijke vraagstukken komen bij ons binnen en wij kunnen die vanuit de praktijkkennis beantwoorden. Met Wij Buurtsportcoaches zorgen we ervoor dat de buurtsportcoaches niet op een eiland komen te zitten en dat je kan profiteren van anderen. Wij denken en werken mee aan ontwikkelingen binnen de Brede Regeling Combinatiefuncties, zoals de landelijke kennisdag, community of practice en de landelijke academie buurtsportcoaches. Het netwerk heeft geen specifieke opdracht. Het belangrijkste is dat we elkaar weten te vinden.” 

Voor meer informatie: www.wijbuurtsportcoaches.nl

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst