Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Rotterdam wil structurele oplossing voor vervallen sportaccommodaties

door: Leo Aquina | 8 oktober 2020

Rotterdam heeft een ‘Integraal Huisvestingsplan Sport 2020-2030’ opgesteld. Over de komende tien jaar moet er zo’n 156 miljoen euro worden vrijgemaakt om de sportaccommodaties in de havenstad op peil te houden en te vervangen en dat is in veel gevallen broodnodig. “In het verleden gebeurde het meestal ad hoc”, vertelt Rogier ’t Hoen, beleidsadviseur op de afdeling sport, natuur en recreatie bij de gemeente Rotterdam. “Door dit structureel aan te pakken wil wethouder Sven de Langen vooral rust brengen op de gemeentebegroting en bij de sportverenigingen, zodat die zich op de lange termijn kunnen richten. Het gaat erom de sportparticipatie te verhogen.” 

Rotterdam-1In een persbericht getiteld ‘Rotterdam maakt einde aan achterstallig onderhoud’ wordt wethouder Sven de Langen geciteerd: 'Vroeger konden veel verenigingen zelf de eigen locaties bouwen en onderhouden. Nu verenigingen dit niet meer kunnen opbrengen raken complexen in verval.' Waarom kunnen clubs het onderhoud van hun accommodatie tegenwoordig niet meer opbrengen? Rogier ’t Hoen daarover:

“Dat geldt niet voor alle clubs, maar voor een beperkt deel. Dat hangt erg samen met het type club. Verenigingen met een stevige vrijwilligersbasis en een groot netwerk zijn vaak prima in staat geld op te halen, maar er is ook een categorie clubs - bijvoorbeeld in wijken waar mensen over het algemeen minder geld hebben - waar het een stuk lastiger is.” 

Economisch en juridisch eigendom
Probleem voor veel verenigingen is de ingewikkelde eigendomsconstructie. Clubgebouwen liggen normaal gesproken op gemeentelijke grond, maar in de jaren zestig en zeventig hebben de clubs zelf hun accommodaties gebouwd. In economische zin ligt het eigendom bij de clubs, maar juridisch gezien is de gemeente eigenaar. “Dat brengt een bijzondere verantwoordelijkheid voor de gemeente met zich mee”, aldus ’t Hoen. “Bovendien is het in het belang van het gemeentelijk sportbeleid dat de accommodaties goed onderhouden worden. Daarvoor was een subsidieregeling beschikbaar, maar die bleek vaak niet voldoende voor vervanging.”

"Uit onze analyse blijkt dat er zo’n 23 van de 90 verenigingen zijn waar je als gemeente in de komende tien jaar de regie terug zou moeten halen"

De gemeente wil bij een aantal van de verenigingen die het niet zelf kunnen opbrengen een nieuwe eigendomsconstructie. ’t Hoen: “De gemeente kan die clubs aanbieden om de clubgebouwen over te nemen en erin te investeren. Dit geldt niet voor alle verenigingen. Het uitgangspunt blijft dat de verenigingen het zelf doen, maar uit onze analyse blijkt dat er zo’n 23 van de 90 verenigingen zijn waar je als gemeente in de komende tien jaar de regie terug zou moeten halen om tot een impuls van de sportparticipatie te kunnen komen. In zo’n geval wordt de accommodatie eigendom van de gemeente en komt er een vorm van huur.” Bij zo’n huurconstructie zal de gemeente strenge voorwaarden stellen. ’t Hoen: “Daarvoor zal altijd eerst een lang traject van overleg met de vereniging zelf moeten plaatsvinden. Bij voorwaarden kun je denken aan bijvoorbeeld voor medegebruik van de accommodatie.”

Rotterdam-2Eerste 50 miljoen voor 6 grote projecten
Het huisvestingsplan gaat uit van een bedrag van 156 miljoen euro over de komende tien jaar, en richt zich naast de buitensportcomplexen ook op de binnensport- en zwemvoorzieningen. De gemeenteraad heeft de middelen voor de eerste 50 miljoen voor zes grote projecten al opgenomen in de sportbegroting: de vervanging van zwembad Overschie; Huis op Zuid (een multifunctioneel gebouwencomplex met daarin een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal); de nieuwe sporthal Stadionpark; Sporthal Schuttersveld; Topsporthal CTO en de vernieuwing van veldsportcomplex Nieuw Terbregge. Over het restant van het huisvestingsplan wordt in het voorjaar van 2021 een besluit genomen.

Feyenoord City
Op welke manier houdt het huisvestingsplan verband met Feyenoord City? “Het integraal huisvestingsplan is een gemeentelijk plan dat moet zorgen voor kwalitatief goede en voldoende sportaccommodaties voor de Rotterdammer. Dit plan staat op zich los van Feyenoord City, dat primair gaat over de ontwikkeling van een nieuw Feyenoord-stadion en een daaraan gekoppelde gebiedsontwikkeling. In het verlengde daarvan zal op termijn - bij doorgaan van het nieuwe stadion - gewerkt worden aan de herontwikkeling van de oude Kuip, waarin een atletiekvoorziening en een multifunctioneel sportgebouw zijn beoogd. Daarnaast is er natuurlijk wel een relatie tussen de gebiedsontwikkeling Feyenoord City en bijvoorbeeld de sporthal Stadionpark en de aanpassingen in en naast het Topsportcentrum, beiden onderdeel van het huisvestingsplan en gelegen in de directe nabijheid.”

"Als het dak lekte, moest het gerepareerd worden. Nu hebben we een plan voor de komende tien jaar en dat brengt voor alle partijen rust”

Het geld dat mogelijk voor het huisvestingsplan wordt gereserveerd, zal geen enorme verhoging zijn van de sportbegroting. “Per saldo gaat het om zo’n 5,5 miljoen euro op jaarbasis”, aldus ’t Hoen. “Dat is niet extreem. Het grote verschil is vooral dat in het verleden dit soort investeringen altijd min of meer ad hoc gebeurde. Als het dak lekte, moest het gerepareerd worden. Nu hebben we een plan voor de komende tien jaar en dat brengt voor alle partijen rust.”

Voor meer informatie: Integraal Huisvestingsplan Sport 2020-2030, vervangings- en renovatieprogramma sportaccommodaties gemeente Rotterdam

Rotterdam-3

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst