Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

PowerGirlZ: meer meisjes in beweging

door: Jelle Zondag | 12 maart 2020

Meisjes bewegen nog altijd minder dan jongens. Tijdens de puberteit haken ze vaker af bij sportverenigingen en ze scoren lager op de mq-scan die motorische vaardigheden meet. Ook hebben ze meer te maken met negatieve stereotyperingen. Om daar verandering in te brengen, startte Sybille Püttmann in Almere de beweging 'PowerGirlZ'.

PowerGirlzSybillePuttmannInitiatiefneemster Sybille Püttmann is directeur van Talent in Opleiding, een maatschappelijke onderneming en leerwerkbedrijf waarmee zij al 17 jaar actief is in Almere en Amsterdam. Het doel van Talent in Opleiding is om mensen in beweging te krijgen, door drempels weg te nemen, partijen te verbinden en inspirerend te zijn. Püttmann: “Iedereen heeft het recht op gelijke ontwikkelingskansen. Dat is een fundamenteel recht. Wij bieden mensen de kans om via sport en bewegen het beste uit zichzelf te halen.” 

Masteropleiding Sport en Beweeginnovatie
De afgelopen jaren combineerde Püttmann haar directeurschap met een masteropleiding Sport en Beweeginnovatie aan de HAN. Voor die studie koos ze enerzijds omdat ze zelf op zoek was naar verdieping. “Bij ons bedrijf staat leren centraal. Ik stimuleer de ontwikkeling van mijn medewerkers, maar wilde ook zelf kijken wat er nog in het vat zat. Daarom koos ik voor deze uitdaging.” Daarnaast nam de concurrentie toe. Püttmann zag zich genoodzaakt om met haar bedrijf te innoveren en het volgen van deze studie sloot daar naadloos op aan.

"Ik ontdekte dat stereotype denkbeelden een belangrijke rol spelen. Sport is in de media bijvoorbeeld nog altijd iets voor mannen"

Tijdens haar studie werd Püttmann geconfronteerd met opvallende cijfers over de motorische vaardigheden van jongeren in Almere. Van de Almeerse jongens scoorden 14% op de landelijke MQ-scan als zwakke beweger, tegen 16% landelijk gemiddeld. Van de meisjes scoorden liefst 32% als zwakke beweger, tegenover 16% in de rest van Nederland. Püttmann: “Ik dacht 'dat kan toch niet?' en ging op zoek naar oorzaken ervan. Ik ontdekte dat stereotype denkbeelden een belangrijke rol spelen. Sport is in de media bijvoorbeeld nog altijd iets voor mannen. In kranten is slechts op 1 op de 13 afbeeldingen van sporters een vrouw te zien. Zulke gegenderde denkbeelden kunnen meisjes afhouden van sport. Om dat te veranderen, ben ik gestart met PowerGirlZ.”

PowerGirlZ
PowerGirlz-2PowerGirlZ is volgens Püttmann geen project of vereniging, maar een beweging. “Het is een sociale innovatie, die ervoor moet zorgen dat Almeerse meisjes dezelfde beweegkansen krijgen als jongens. PowerGirlZ moet belemmerende factoren die meisjes kunnen ervaren om te gaan sporten weggenemen en hen laten zien dat sport en bewegen leuk en cool is.” 

Talent in Opleiding fungeert als initiator en inspirator, maar andere Almeerse sportpartners, zoals verenigingen, buurtsportcoaches en onderwijsinstellingen moeten het mede gaan dragen. “Het is de bedoeling dat PowerGirlz van ons allemaal wordt”, aldus Püttmann. “Het is iets gaafs, een kanteling in het denken waarbij we met elkaar proberen om bewegen en sport het nieuwe normaal van elk meisje te laten zijn.”

De komende twee jaar staan in het teken van het verzamelen van best practices en werkende initiatieven. “Waarom lukt het bijvoorbeeld de ene vereniging wel om meisjes te werven en binden en de ander niet? Daar kunnen we uit leren.” 

"Er zijn nu twee broedplaatsen of communities opgericht rondom scholen waarin meisjes zelf meedenken en –praten over het opzetten van activiteiten"

Uit contact met meisjes is gebleken dat zij gezelligheid erg belangrijk vinden, zo geeft Püttmann aan. Daarom zijn er nu twee broedplaatsen of communities opgericht rondom scholen waarin meisjes zelf meedenken en –praten over het opzetten van activiteiten. Die persoonlijke aanpak lijkt aan te slaan, maar volgens Püttmann is het te vroeg om nu al conclusies te trekken. Over twee of drie jaar hoopt ze met een boek te komen waarin ze haar kennis deelt.

Rolmodellen
Een belangrijke rol in PowerGirlz is weggelegd voor ambassadeurs; rolmodellen die meisjes uit eigen ervaring moeten stimuleren om aan beweging te doen. Zij vertellen hun verhaal onder meer in een campagnefilm die in april gelanceerd wordt. Een van de rolmodellen die aan het woord komt, is Bo Kramer, die botkanker kreeg, daardoor niet meer aan voetbal kon doen, maar zich ontwikkelde tot succesvol rolstoelbasketbalster. Püttmann: “Haar verhaal vertelt de kracht van sport. Niet alleen voor meiden, maar ook voor meiden met een beperking. Doordat deze ambassadeurs vertellen wat ze uit sport halen, kunnen ze anderen inspireren.” 

PowerGirlz-3Püttmann wil de balans opmaken tijdens de Floriade die in 2022 plaatsvindt in Almere. Haar doel is om dan 1.500 tot 3.000 meisjes via PowerGirlz te hebben geïnspireerd. Daarnaast wil ze een toolkit ontwikkelen, die sportprofessionals en verenigingen kunnen gebruiken om meisjes te werven en binden. 2022 is volgens Püttmann echter geen eindpunt, maar slechts een begin. Meisjes blijvend in beweging krijgen, dat is het doel. 

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst