Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Aantrekkelijke lening voor energiebesparende sportverenigingen

door: Frank Molema | 27 februari 2020

Sportverenigingen die willen verduurzamen, moeten op een simpele en snelle manier een lening kunnen krijgen tegen een scherp rentetarief. Met die bedoeling verstrekt het BNG Duurzaamheidsfonds sinds kort ook sportleningen tussen de 10.000 en 500.000 euro.

SportleningBNG-1Clubs die de kantine willen verduurzamen, zonnepanelen wensen te plaatsen of andere duurzaamheidsplannen hebben met de accommodatie die een investering vergen, kunnen sinds enkele weken een beroep doen op het BNG Duurzaamheidfonds. De uitbreiding van het fonds is onderdeel van de ‘Routekaart Verduurzaming Sport’ die wordt ondersteund door onder meer het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten.

“Er moest een faciliteit komen waardoor sportverenigingen op een toegankelijke en makkelijke manier, tegen een aantrekkelijke rente, een financiering kunnen krijgen”, zegt Heleen Plante, die namens de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) optreedt als fondsmanager. “Dat is er nu met het BNG Duurzaamheidsfonds. We hebben een scherpe vaste rente van 1,95 procent, er worden geen afsluitkosten berekend en je kunt boetevrij aflossen. Zo kunnen we de verduurzaming van sportverenigingen versnellen.” 

Initiatief van BNG Bank
De sportleningen kunnen tegen dit rentetarief worden aangevraagd indien er sprake is van een borgstelling van Stichting Waarborgfonds voor de Sport (SWS), al dan niet aangevuld met gemeentegarantie. Het BNG Duurzaamheidsfonds is op initiatief van BNG Bank in 2018 opgericht. Hiermee kwam BNG Bank tegemoet aan de groeiende vraag naar kleinere leningen, onder meer voor partijen die zich bezighouden met mobiliteit, circulaire economie, leefbaarheid en de energietransitie. 

"Wij hebben een snel digitaal proces: je vult online het aanvraagformulier in en twee dagen later heb je een offerte"

Bij het aanvragen van een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds krijgen sportverenigingen in eerste instantie te maken met SWS. De vereniging moet voldoen aan de eisen die SWS stelt – zo moet de club bijvoorbeeld via de betreffende bond aangesloten zijn bij NOC*NSF. Als de vereniging aan alle eisen voldoet, krijgen ze een toekenningsbesluit van SWS. Hiermee klopt de club vervolgens aan bij het BNG Duurzaamheidsfonds voor de financiering, waarna ten slotte SVn als fondsmanager alles in werking zet. Leningaanvragen tot 75.000 euro worden volledig door SWS geborgd. Bij grotere leningen doet SWS dit in samenwerking met de gemeente waarin de sportvereniging is gevestigd.

XL6 DeGroeneClub_tennisverlichting

Besparing van tijd
Het voordeel van een sportlening bij het fonds ten opzichte van een andere bank is volgens Plante vooral een besparing van tijd. “Een lening van een ton levert andere banken door allerlei handelingskosten nauwelijks iets op”, zegt ze. “Of je de lening krijgt, is dan afhankelijk van de relatie die je hebt met de bank. Wij hebben een snel digitaal proces: je vult online het aanvraagformulier in en twee dagen later heb je een offerte. Je bent geen tijd kwijt aan allerlei overleggen met de bank.” 

Plante is niet bang dat alleen grote verenigingen aan de eisen van een sportlening kunnen voldoen. “SWS heeft in het verleden al veel sportverenigingen geborgd, ook de kleinere”, zegt ze. “De sportverenigingen moeten natuurlijk kunnen laten zien dat zij in staat zijn om de lening terug te betalen, maar dat lijkt me voor de hand liggend.” 

Het BNG Duurzaamheidsfonds, dat vooral door gemeenten bij sportverenigingen onder de aandacht gebracht moet worden, zorgt slechts voor de financiering en houdt zich niet bezig met de begeleiding van het duurzaamheidstraject, daar zijn andere bedrijven zoals SportStroom voor. 

"We zouden op jaarbasis ongeveer vijftig clubs kunnen helpen"

Binnen vier weken na de officiële lancering hebben zich vier sportverenigingen gemeld voor een sportlening en zij hebben inmiddels een offerte gekregen. Plante: “Trek je deze lijn door, dan zouden we op jaarbasis ongeveer vijftig clubs kunnen helpen. Hoeveel wij uiteindelijk echt gaan helpen, is lastig te voorspellen. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk, dus elke vereniging die we kunnen helpen is mooi meegenomen.” 

Voor meer informatie: www.sportlening.nl

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst