Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Hoe kunnen sportorganisaties anticiperen op veranderingen

door: Nelleke van der Heiden | 27 februari 2020

Er speelt van alles in de maatschappij waar ook sportbonden en sportverenigingen mee te maken krijgen. Remco Hoekman - mededirecteur van het Mulier Instituut en voorzitter van de Europese sportsociologenorganisatie EASS - gaf daar onlangs zijn visie op bij de kick-off van het RINGS-project van het Europees Olympisch Comité (EOC).

MegatrendsRemcoHoekman-1Met dat project, dat de komende tweeënhalf jaar loopt, wil het EOC samen met de nationale olympische comités onderzoeken wat nodig is om strategisch beleid te ontwikkelen en moderniseren, zodat sportbonden en sportverenigingen zich kunnen aanpassen aan de veranderende maatschappij. En daar ligt nog  een schone taak voor de NOC’s want de sport heeft van nature een traditionele inslag. De sector “is niet heel erg van verandering en innovatie en gaat niet zo snel buiten de gebaande paden”, aldus Remco Hoekman.

DESTEP-analyse
Het ideale evenwicht tussen de maatschappij in het algemeen en de sport in het bijzonder past precies bij Hoekman en het Mulier Instituut, dat regelmatig onderzoek doet naar deze thematiek. Om een idee te krijgen van de megatrends in Europa die van invloed zijn, gebruikte hij een DESTEP-analyse. Dan kijk je naar demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politieke invloeden.

Om met het demografische aspect te beginnen: de bevolking veroudert, er komen meer andere culturen bij en we zijn veel meer bezig met gezondheid. Hoekman: “De sport moet een breder publiek dienen. Sportclubs en -bonden moeten een slag maken om ook aanbod voor ouderen te hebben. Dat kan betekenen dat ze niet meer alleen moeten vasthouden aan oude competitievormen maar ook de recreatieve sporter moeten gaan bedienen. Ga op zoek naar meer mogelijkheden, denk aan open clubs, waar sterk wordt ingezet op aanbod voor niet-leden, kijk of je je accommodatie voor andere groepen kunt openstellen.”

"De sportsector is sterk afhankelijk van lidmaatschapsstructuren en loterijgelden"

Toegevoegde waarde sportbonden
Ook technologische ontwikkelingen hebben onmiskenbaar invloed op de sport. “Iedereen kan zelf een competitie opzetten, daar heb je geen bond voor nodig, dat doe je gewoon met vrienden. Fitness kan ook gewoon thuis. En je kunt thuis op je racefiets allemaal koersen rijden.” Zo maar wat voorbeelden die je doen nadenken over de positie van sportbonden en de toegevoegde waarde van sportbonden voor de leden, zegt Hoekman.

MegatrendsRemcoHoekman-2Economische trends? “De sportsector is sterk afhankelijk van lidmaatschapsstructuren en loterijgelden. En met dat laatste is de sport afhankelijk van iets wat de overheid niet stimuleert. Dat zorgt voor een wat ongemakkelijke situatie.” Hoekman ziet ook een andere ontwikkeling: “De economische verschillen binnen Europa zijn groot en binnen een land tussen rijk en arm ook. Dat heeft invloed op het sportlandschap en de toegankelijkheid van sport voor iedereen. In Nederland zijn er vangnetten voor wie geen sport kan betalen, maar dat is niet in alle landen zo.”

Aandacht nodig voor inclusiviteit
Een andere belangrijke (sociaal-culturele) factor voor de sport vormen de vrijwilligers. Het wordt steeds lastiger om goede vrijwilligers te vinden die je aan je club kunt binden en tegelijkertijd wordt er steeds meer van hen verwacht. Hoekman geeft verder aan dat inclusiviteit ook nog echt aandacht vraagt in de sport. Hoe ban je racisme, hoe zorg je dat mensen uit de LHBTI-gemeenschap zich thuis voelen bij je club?

De verhouding tussen de sport en de maatschappij is op verschillende manieren relevant, legt Hoekman uit. Enerzijds is het een spiegel. Wat in de maatschappij breed speelt, zie je onherroepelijk ook terug in de sport. Maar, zegt Hoekman, de sport kan ook een maatschappelijke betekenis hebben en een instrument zijn om maatschappelijke problemen aan te pakken. Dit vraagt wel wat van de sector in het waarborgen van een veilig sportklimaat, goed sportbestuur, professionalisering en aandacht voor specifieke doelgroepen. 

"Bonden en clubs moeten de ogen niet sluiten voor alles wat om hen heen gebeurt en daarop inspelen. Het mag soms wel wat innovatiever"

MegatrendsRemcoHoekman-3Aan de slag
Als Hoekman zo schetst wat er allemaal speelt, is het duidelijk dat de sportverenigingen en sportbonden aan de slag moeten. Het doel van zijn presentatie aan de NOC’s was om helder te maken dat de wereld verandert en hoe dit wat anders vraagt van sportorganisaties. Aan de NOC’s de taak om de achterban voldoende te ondersteunen en aan te sturen, zodat zij aansluiting houden bij de veranderende omgeving. Dit raakt ook aan de professionalisering van de sector.

Moet het roer helemaal om? Wat Hoekman betreft niet en dat heeft hij de NOC’s ook meegegeven, maar er moet wel wat gebeuren. “De sportverenigingen en sportbonden vormen nog steeds het fundament van de sportsector. Maar bonden en clubs moeten de ogen niet sluiten voor alles wat om hen heen gebeurt en daarop inspelen. Het mag soms wel wat innovatiever. Verder is het van belang de aansluiting met de samenleving goed te houden en je ook te richten op nieuwe doelgroepen en zorg te dragen voor een positief en veilig sportklimaat.” 

Voor meer informatie: EOC en Mulier Instituut

« terug

Reacties: 2

Henny Nieberg
27-02-2020

Eens met door je deze opvatting. Verenigingen zullen hun sociale muren meer open moeten stellen. Voorbeeld dat je eerst vrij kon zwemmen door het hele bad met een risico op botzingen. Het huren van één baan voor je zelf geeft een positief effect. Je huurt ook één tennisbaan bij een tennisvereniging.!

Piet van Loon, orthopeed
02-03-2020

De sportwereld moet niet aan navelstaren doen, maar het probleem als klacht bij de ministeries van Onderwijs en VWS neerleggen: waarom komt de jeugd zo in de problemen? Waar ligt de verantwoordelijkheid voor de goede lichamelijke opvoeding? Wie stuurt dat? Wie controleert dat? 

De allergrootste verandering in de maatschappij waar alles wat met sport te maken heeft een nog niet gevonden antwoord op heeft: het gaat om de steeds indringender en duidelijker wordende achteruitgang in "fitheid"van de opgroeiende generaties. De vroege en goede ontwikkeling van de lichaamshouding en het krijgen van voldoende soepelheid in het hele systeem met voldoende lange spieren en zenuwen ( klassieke orthopedie en gymnastiek) wordt nog zelden geoptimaliseerd aangetroffen. Vanuit de Gezondheidsleer waren ooit al onze (groot)ouders en schoolopvoeders in hun common sense van deze systematiek goed op de hoogte. 

Het volledig wegzakken van kennis en kunde om de lichamelijke opvoeding van baby, kleuter, schoolkind en scholier op peil te houden op het niveau van de jaren 50-60 heeft door het gelijk oplopen van het aantal zituren nu een breed jeugdprobleem ten gevolge: pijn, stijfheid, blessures, minder mentale weerbaarheid en dus snel afhaken. Het in het kinderleven komen van beeldschermpjes bleek de baksteen, die de emmer deed overlopen. De gevolgen zijn enorm. De inhoud van het Preventieakkoord en het Sportakkoord lijkt niet over dit gebrek aan preventie en de mogelijkheden  te gaan, die de vorm (anatomie) en de functie (motoriek) van het groeiend kind weer voorbereiden op duurzaam kunnen sporten ( en werken!). De medische wetenschap en de op cognitie gerichte pedagogie hebben dit onderdeel van kind zijn laten weglekken. Maar de overeid is eerst aan zet.  

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst