Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Sportevenementen vóór en mét kinderen al stuk gezonder

door: Nelleke van der Heiden | 16 januari 2020

De gemeente Rotterdam is een van de zes gemeenten die het Convenant Gezonde Sportevenementen heeft ondertekend. Dit convenant is een initiatief van JOGG, NOC*NSF, de gemeenten Rotterdam, Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht en een aantal sportmarketingbureaus. De Rotterdamse Projectleider Ruthie Delwel vertelt enthousiast over de stappen die de gemeente zet om het Convenant Gezonde Sportevenementen na te leven. De partijen die het convenant ondertekenen bundelen hun krachten en streven ernaar dat alle sportevenementen en daaraan verbonden side-events in 2030 stimuleren tot een gezonde keuze en dat ze dat doen door middel van gezonde sportsponsoring en een gezond aanbod van eten en drinken.

GezondeEvents-1Het Convenant Gezonde Sportevenementen is per 1 januari 2020 ingegaan, maar over tien jaar hoeven de evenementorganisatoren dus pas aan de doelstellingen van het convenant te voldoen. Het idee is natuurlijk wel dat de organisatoren daar nu al mee aan de slag gaan maar Ruthie Delwel begrijpt ook wel dat grote partijen of evenementen langlopende sponsorcontracten hebben met bijvoorbeeld RedBull of AA Drink. “Die sponsorcontracten zijn belangrijk voor je voortbestaan. Daarom voeren we dit ook gefaseerd in.” 

Water in plaats van sportdrank
Er zijn ook evenementen die nu al aan de richtlijnen uit het convenant voldoen. Het convenant geldt namelijk al wel bij alle sportevenementen en side-events die door de gemeente gefinancierd zijn en die gericht zijn op kinderen tot en met 12 jaar en bij evenementen waar het publiek naar verwachting voor meer dan 25 procent uit kinderen van 12 jaar of jonger bestaat. Zo’n side-event kan horen bij een sportevenement waarvan de deelnemers en het publiek hoofdzakelijk uit volwassenen bestaan, maar zelf dan wel op kinderen gericht zijn, waardoor dat deel wel aan de richtlijnen moet voldoen, legt Delwel uit. Als voorbeeld noemt ze de Kids Run Marathon bij de Marathon van Rotterdam. “Een grote sportdrankfabrikant is een van de hoofdsponsors van de Marathon Rotterdam. Maar bij de Kids Run delen ze niet die sportdrank uit maar in plaats daarvan water. En ze hebben ook beloofd dat ze langs die route geen reclame maken voor die sportdrank.”

Met subsidieregelingen kan de gemeente stimuleren dat sponsoring en aanbod van eten en drinken gezonder worden 

Die richtlijnen maakt Delwel wat concreter: ze voldoen aan gezonde sportsponsoring en ze hebben een aanbod van eten en drinken dat voldoet aan de verhouding 80 procent gezonde voedselkeuze en 20 procent uitzonderingskeuze. Met die laatste verhouding voldoen ze aan het niveau 'goud' van de richtlijnen van het Voedingscentrum. Kan de gemeente in dit hele proces geen sturende rol spelen? Rotterdam heeft voor verschillende evenementen subsidieregelingen, zegt Delwel en aan die subsidies zijn voorwaarden verbonden. Daarmee kan de gemeente wel stimuleren dat sponsoring en aanbod van eten en drinken gezonder worden. 

Omzet kan juist toenemen GezondeEvents-2
Net als het stoppen met bepaalde sponsors de nodige zorgen voor de inkomsten met zich mee zou kunnen brengen, is het gezonder maken van de kantine of de catering ook iets wat organisatoren in de portemonnee denken te gaan voelen.

“Dat hoor ik ook vaak. Het punt dat je geld moet verdienen. Dat het makkelijker is om frites te verkopen dan een appel. Het beeld bestaat bij sommige organisatoren dus dat een gezonder aanbod leidt tot inkomstenderving, maar we zien in praktijk juist dat het ook omgekeerd kan werken. Vanuit Team:Fit zien we dat de omzet na invoeren van een gezonder aanbod vaak juist toeneemt. Bij het gezonder maken van het aanbod bij een sportevenement, of in de sportkantine, kun je begeleiding krijgen van partijen als JOGG (Jongeren op gezond gewicht)/Team:Fit en GREENDISH.”

En op het hoogste niveau van de richtlijnen van het Voedingscentrum (goud) mag nog steeds 20 procent iets minder gezond of officieel ‘uitzonderingskeuze’ zijn. En sommige stappen zijn heel eenvoudig. “Maak een tosti van bruin en niet van wit brood.” 

In 2030 voldoet ieder sportevenement aan de richtlijnen

Strenge afspraken
Voor kinderen vinden alle deelnemers aan het convenant het extra belangrijk dat deze gezondere keuzeslag wordt gemaakt en daarom gelden de strenge afspraken voor die events meteen. En dat het voor de grotere evenementen wat meer tijd kost, begrijpt ook iedereen. De komende tien jaar komen we steeds een stapje verder, is de overtuiging van Delwel en in 2030 voldoet ieder sportevenement volgens haar dan ook aan de richtlijnen.

Voor wie nu al wil ervaren hoe zo’n gezond evenement eruitziet, geeft Ruthie Delwel twee voorbeelden van Rotterdamse evenementen die al aan de richtlijnen voldoen: The Final en Kids Run Marathon.

Voor meer informatie: Richtlijn Gezondere Eetomgevingen

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst