Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Aan de slag om Nederland zwemveiliger te maken

door: Nelleke van der Heiden | 12 december 2019

Vanaf 2020 kunnen partijen uit de zwembranche met elkaar aan de slag om Nederland zwemveiliger en zwemvaardiger te maken. Michiel van Nispen - Tweede Kamerlid voor de SP - is blij dat zijn voorstel daartoe politiek omarmd is.

MichielVanNispen300FCMichiel van Nispen legt uit dat hij in augustus al een actieplan voor meer zwemveiligheid en zwemvaardigheid indiende in de Tweede Kamer. Ook de Nationale Raad Zwemveiligheid kwam met een Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020-2024 waarbij veel partijen uit de zwembranche betrokken zijn. Die twee plannen hangen met elkaar samen. En de instemming van Tweede Kamer met het voorstel van Michiel van Nispen betekent dat de Nationale Raad Zwemveiligheid met de betrokken partners het actieplan kan gaan uitvoeren.

Concrete acties
En het woord actie hierbij is belangrijk. Van Nispen legt uit dat de focus de afgelopen tijd lag op het verzamelen van data, van kennis. En nu wordt het tijd dat er echt actie wordt ondernomen die leidt tot vergroting van die zwemveiligheid en zwemvaardigheid. De acties moeten dus, als het aan Van Nispen ligt, concreter worden. “Dat betekent niet dat er per 1 maart een nieuwe opleiding voor zwemleraren is of dat op 1 januari het schoolzwemmen weer is ingevoerd. Zo werkt het niet.” Wat er volgens het Kamerlid wel gebeurt, is dat er concrete doelen worden gesteld en dat die doelen in 2024 gehaald moeten zijn. 

Van Nispen ziet het schoolzwemmen overigens weliswaar het liefst opnieuw ingevoerd worden, maar dat is voor hem geen doel op zich. "Het gaat mij om het vergroten van de zwemveiligheid. Niet iedereen is zich voldoende bewust van de risico’s. En ik vind het zorgwekkend als migrantengezinnen en armere gezinnen hun kinderen niet leren zwemmen omdat de zwemles te duur is.”

"Te weinig kinderen halen het hele ABC, dat zit op ongeveer een derde. En ook niet alle kinderen halen hun A-diploma"

Drie thema’s
De concrete doelen waar de zwembranche mee aan de slag gaat, passen binnen drie thema’s, zegt Van Nispen. Ten eerste het waarborgen van de kwaliteit van het zwemdiploma. Daar hoort volgens de SP’er ook bij dat meer kinderen het volledige Zwem-ABC halen. “Vorig jaar waren er weer meer verdrinkingen, en het zijn er sowieso te veel. Te weinig kinderen halen het hele ABC, dat zit op ongeveer een derde. En ook niet alle kinderen halen hun A-diploma.” Daarom moeten er wat hem betreft vangnetten komen voor kinderen voor wie de zwemles onbetaalbaar is. En er moet één nationaal type zwemdiploma zijn. Dat er nu verschillende naast elkaar bestaan,  zorgt voor onduidelijkheid en komt de kwaliteit niet ten goede, vindt Van Nispen.

Risico’s van verdrinking
Zwemveilig-2Een tweede punt is dat de vele plekken die Nederland kent waar buiten gezwommen kan worden, veiliger moeten worden. Daarvoor moeten provincies de risico’s beter in kaart brengen, stelt Van Nispen. En er zou meer toezicht bij open water moeten komen.

Het derde thema is kennis van de risico’s van verdrinking. Daarvoor moet er meer voorlichting komen over welke gevaren er zijn bij welk type water. Deze voorlichting moet volgens Van Nispen ook juist gericht zijn op doelgroepen die om wat voor redenen dan ook hun kinderen niet leren zwemmen. En op mensen voor wie een verhoogd risico geldt. Er bestaat enige overlap bij deze groepen, zoals migrantengezinnen, maar ook ouders met hele kleine kinderen die nog niet kunnen zwemmen zijn een risicogroep. 

Natte gymles
Ook als het schoolzwemmen niet weer wordt ingevoerd, ligt hier een belangrijke taak voor scholen, zegt Van Nispen. “Hoe zorgen we dan dat zwemmen in het onderwijs komt? Dat kan bijvoorbeeld ook een onderwerp in de aardrijkskundeles zijn. Of de gymles kan een keer in het water worden gehouden. Als de klas met gym een paar keer gaat zwemmen, ziet de docent en dus de school meteen wie er wel en niet kunnen zwemmen.”

“De rijksoverheid steunt het plan met een bescheiden bedrag van 100.000 euro"

Van Nispen is heel blij dat eerst de minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport al positief op het Nationaal Plan had gereageerd en dat nu de Tweede Kamer ook in meerderheid met zijn voorstel heeft ingestemd, maar zegt hij wel: “De rijksoverheid steunt het plan met een bescheiden bedrag van 100.000 euro. Daar kunnen wat mensen mee aan de slag, maar het zorgt er niet voor dat scholen en andere relevante partijen volledig kunnen meewerken. Dit geld is voor een paar mensen om de kar te gaan trekken en dan moeten alle betrokkenen er verder mee aan de slag gaan.”

Belangrijke stap
Van Nispen is daar positief over. “We hebben nu hele concrete stappen geformuleerd waarmee we de doelen in 2024 kunnen halen.” Het is ook niet voor het eerst dat het SP-Kamerlid vecht voor dit thema. In 2014 werd er een motie van hem aangenomen waardoor de zwembranche destijds kon inzetten op kennisontwikkeling over zwemonderwijs en zwemveiligheid. Nu is er dus weer een belangrijke stap gezet, zegt Van Nispen. “De minister heeft zijn betrokkenheid uitgesproken, ik heb steun van hem en van de Tweede Kamer. Maar we moeten wel in de gaten houden wat ervan terecht komt.”

Voor meer informatie: Nationaal Plan Zwemveiligheid 2020-2024 en/of kijk op de website van Nationale Raad Zwemveiligheid

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst