Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Jeugdfonds Sport & Cultuur krijgt volwassen broer

door: Leo Aquina | 29 augustus 2019

Voor kinderen bestaat het al, maar volwassenen die geen geld hebben voor sport en cultuur hebben het nakijken. Dat was Team Sportservice een doorn in het oog. Toen de gemeenten Hillegom en Nieuwkoop bij het provinciale sportservicebureau aanklopten met de vraag of er naast een Jeugdfonds Sport & Cultuur ook een dergelijk fonds voor volwassenen kon worden opgezet, ging Team Sportservice daar dan ook direct mee aan de slag. Volgens algemeen directeur Ellis van der Weerden is Sportkracht12 - het landelijke samenwerkingsverband van provinciale sportorganisaties - de aangewezen organisatie om het Volwassenenfonds Sport & Cultuur op te zetten aangezien deze een grote coördinerende rol heeft bij de aanvragen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. "We gaan het doen conform het beproefde recept", zegt zij.

EllisVanDerWeerden300FCTeam Sportservice is bij het initiatief voor een volwassenenfonds niet over één nacht ijs gegaan. Van der Weerden: "Naar aanleiding van de vragen vanuit Hillegom en Nieuwkoop doet de organisatie momenteel via Sportkracht12 een grote peiling in twaalf provincies. Inmiddels is de eerste respons van de provincies Utrecht, Noord-Holland, Limburg, Friesland en Brabant binnen: 86 gemeenten hebben gereageerd waarvan er 70 hebben aangegeven belangstelling te hebben voor het fonds. Een overweldigende respons, zeker gezien de vakantietijd. Daaruit blijkt hoe groot de behoefte is aan een manier om ook voor volwassenen met beperkte middelen mogelijkheden te creëren om te gaan sporten of zich op een andere manier te ontplooien."

Sportkracht12
Sportkracht12 gaat het Volwassenenfonds Sport & Cultuur landelijk uitrollen. "Sportkracht12 handelt al 37.000 van de 65.000 aanvragen voor het Jeugdfonds af. De gemeenten kennen de provinciale sportorganisaties dus al als de representant van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Sportkracht12 beschikt over een landelijk dekkende infrastructuur met veel lokale uitvoering en verbindingskracht. Wij zijn een goede partij om landelijk bedachte interventies lokaal te brengen naar de plaats waar het moet gebeuren. Die infrastructuur bewijst steeds vaker haar waarde: zo zijn we als Sportkracht12 alliantiepartner voor het sportdeelakkoord ‘inclusief sporten en bewegen’ en vervullen we voor NOC*NSF de rol van regionaal verbinder. En die kracht gaan wij nu dus ook inzetten voor het Volwassenenfonds.“

"Voor het afhandelen van de aanvragen hebben we eenzelfde softwaresysteem gebouwd als voor het Jeugdfonds wordt gebruikt"

Hoe ziet die methodiek er precies uit? "We werken met intermediairs, want mensen doen niet zelf een aanvraag bij het Volwassenenfonds. Ook de sportaanbieder doet dat niet. Die taak ligt bij een intermediair die het onafhankelijk en professioneel kan beoordelen en veelal de doelgroep lokaal in kaart heeft. Die intermediairs kunnen welzijnswerkers zijn, onderwijzers, (schuld)hulpverleners, huisartsen, maatschappelijk werkers. Het kan ook een buurtsportcoach zijn. Per gemeente is er een coördinator die de intermediairs aanstuurt. Voor het afhandelen van de aanvragen hebben we eenzelfde softwaresysteem gebouwd als voor het Jeugdfonds wordt gebruikt."

Ouderenfonds-2Gemeenten die mee willen doen in het Volwassenenfonds moeten (via de provinciale sportorganisatie) een coördinator aanstellen en daarnaast betalen zij licentie- en afhandelingskosten. "Daarmee worden de gemeenten volledig ontzorgd", aldus Van Der Weerden. "Een intermediair doet de aanvraag, die wordt afgehandeld binnen het systeem en de sportaanbieders kunnen een factuur sturen naar het Volwassenenfonds. De intermediair houdt zicht op de afzonderlijke trajecten."

Kosten
Hoe hoog zijn de bedragen waarmee volwassenen geholpen kunnen worden? Van der Weerden: "Over het algemeen is er bij het Jeugdfonds 250 euro beschikbaar. Hoeveel dat precies wordt bij het Volwassenenfonds weet ik nog niet. Sommige gemeenten verlangen ook meer maatwerk, dus het zal niet overal exact hetzelfde zijn." En wie betaalt uiteindelijk die kosten? Van der Weerden: "De gelden die per gemeente gereserveerd zijn voor dit doeleinde worden via het Volwassenenfonds uitgekeerd. De dienstverlening zelf bestaat uit drie onderdelen: een licentie, de afhandeling en de coördinatie. Die licentie is onder meer bedoeld voor het gebruik van het platform en de communicatiemiddelen die lokaal ingezet kunnen worden. Het licentiebedrag is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Daarnaast betaalt de gemeente voor de afhandeling van aanvragen en coördinatie."

"De intermediairs maken de inschatting of iemand aan de norm voldoet. Het kan ook zijn dat mensen twee keer modaal verdienen, maar diep in de schulden zitten"

Welke mensen tot die doelgroep van het Volwassenenfonds behoren, bepaalt de gemeente zelf. Van der Weerden: "Dat gebeurt bij het Jeugdfonds ook. De ene gemeente houdt het op bijstandsniveau, de andere gemeente hanteert bijvoorbeeld 125 procent van het minimumloon als norm. De intermediairs maken de inschatting of iemand aan de norm voldoet. Het kan ook zijn dat mensen twee keer modaal verdienen, maar diep in de schulden zitten."

Als het aan Van der Weerden ligt, kunnen de eerste aanvragen voor het Volwassenenfonds vanaf 1 januari worden verwerkt. "We gaan in het vierde kwartaal starten, zodat we in 2020 ook echt kunnen beginnen. We draaien op dit moment al pilots in Nieuwkoop en Hillegom en als er gemeenten zijn die echt eerder willen beginnen, kunnen die ook met de pilot meedraaien."

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerde gemeenten contact opnemen met de provinciale sportorganisatie in hun provincie

« terug

Reacties: 2

Yvonne Wolff
30-08-2019

Hier kan ik zo blij van worden! Zolang op gewacht “ voor iedereen de sport mogelijk maken”  zo vaak geroepen en besproken, gaat het nu echt gebeuren? 

Ik hoop het zo !

Casper
03-09-2019

Interessant. In Amsterdam zijn in Zuid-Oost en Buitenveldert sinds enige tijd Seniorensportfondsen actief. Zie www.amsterdam.nl/seniorensportzuid & www.amsterdam.nl/sport/sportactiviteiten/sporten-volwassenen/seniorensportfonds/

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst