Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Sport op provinciale agenda in Noord-Holland en Utrecht

door: Leo Aquina | 27 juni 2019

Sport is terug op de politieke agenda in Noord-Holland en Utrecht. In beide provincies is het thema opgenomen in de nieuwe coalitieakkoorden. Sjoerd van Tiel maakte zich daar als strategisch beleidsadviseur van Team Sportservice voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 sterk voor. "Mede dankzij het sportdebat dat wij afgelopen maart organiseerden, was sport een thema tijdens de coalitieonderhandelingen", zegt hij. In de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland was sport de afgelopen jaren een ondergeschoven kindje. In Noord-Holland en Utrecht lijkt dat de komende vier jaar te veranderen. Daarmee lijkt het erop dat Zuid-Holland - waar nog geen nieuwe coalitie is gevormd - de enig overgebleven Nederlandse provincie is waar sport niet op de provinciale politieke agenda staat. 

Schermafbeelding 2019-03-13 om 17.27.25

Precies een jaar geleden bezocht Van Tiel samen met een collega van Team Sportservice het algemene sportoverleg in de Tweede Kamer. "Toen de provincies ter sprake kwamen, had minister Bruins het over vier niet-sportminnende provincies in Nederland", herinnert hij zich. "Drie daarvan lagen in ons werkgebied. De vierde provincie die de minister noemde was Flevoland, maar dat was niet helemaal terecht, want daar is wel degelijk aandacht voor sport. Alleen is het daar enigszins verborgen in provinciepromotie, recreatie en toerisme. Mijn collega en ik keken elkaar aan: 'Hebben wij weer. Wij zijn van de sport, maar onze provincies moeten er niets van hebben.'" 

"Gelukkig is dat beeld na de verkiezingen bijgekleurd. Met de huidige coalitieakkoorden in Noord-Holland en Utrecht zou je kunnen zeggen dat er elf sportminnende provincies zijn in Nederland. Zuid-Holland is de enige uitzondering."

Geen warme ingangen
Hoewel de coalitieonderhandelingen in Zuid-Holland nog lang niet zijn afgerond, heeft Van Tiel er weinig hoop op dat die provincie zich eveneens tot de sport bekeert. "Wij zitten niet aan tafel en op het moment hebben we als Team Sportservice ook geen warme ingangen in de politiek. De provincie houdt zich daar strikt aan de kerntaken en sport is niet echt een issue, maar natuurlijk houden wij het in de gaten. Als zich ergens een moment voordoet, laten we de kans zeker niet liggen." Samen met NOC*NSF stuurt Team Sportservice deze week nog een appèl voor sport aan de politieke partijen en de nieuwe informateurs.

Van Tiel vindt het spijtig dat het CDA geen deel uitmaakt van de coalitie. "Daardoor is het specifieke thema vrijwilligers niet in het coalitieakkoord terecht gekomen"

In Noord-Holland en Utrecht kreeg Team Sportservice wel een kans om de provinciale politiek voor sport te interesseren. Mede op initiatief van CDA-lijsttrekker Dennis Heijnen stelde Team Sportservice in Noord-Holland een sportmanifest en een investeringsagenda op die tijdens het provinciale sportdebat door vijf partijen werd ondertekend. Het CDA kwam uiteindelijk niet in de coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA, maar de sport overleefde het wel. Van Tiel vindt het spijtig dat het CDA haar inspanning voor de sport niet beloond zag in de vorm van coalitiedeelname: "Daardoor is het specifieke thema vrijwilligers, waar met name het CDA stevig op inzette, niet in het coalitieakkoord terecht gekomen." 

CoalitieakkoordNoordHollandInzetten op verduurzaming sportaccommodaties
Op andere thema's krijgt Team Sportservice het de komende jaren wel druk. "Er is voor ons een rol weggelegd op het gebied van kennisuitwisseling tussen gemeenten onderling en met de landelijke sport. Daarnaast zet de nieuwe coalitie stevig in op klimaat, wat niet zal verbazen met GroenLinks als grootste partij. De provincie maakt specifiek geld vrij voor de verduurzaming van sportaccommodaties. Natuurlijk is de financiering van sportaccommodaties grotendeels een gemeentelijke taak, maar de provincie heeft een klimaatopdracht en gemeenten zijn niet altijd in staat gebleken goede ondersteuning te bieden aan sportverenigingen als het gaat om het verduurzamen. Daar ligt een rol voor de provincie, maar de reguliere accommodatiefinanciering blijft de verantwoordelijkheid van de gemeenten."

"In het coalitieakkoord staat dat uitsluiting en discriminatie in de sport moet worden tegengegaan en acceptatie van LHBTIQ+ moet worden bevorderd"

Naast de verduurzaming heeft de coalitie in Noord-Holland speciale aandacht voor uitsluiting en discriminatie in de sport. Van Tiel: "Dat mag met het progressieve karakter van de coalitie geen verbazing wekken. In het coalitieakkoord staat dat uitsluiting en discriminatie in de sport moet worden tegengegaan en acceptatie van LHBTIQ+ moet worden bevorderd. Wij zien hier een rol voor Team Sportservice, dat een groot netwerk heeft onder sportverenigingen."

Noord-Holland doet in het coalitieakkoord ook boter bij de vis en maakt 1.400.000 euro vrij voor de diverse sportthema's. "Dat bedrag is begroot over de gehele coalitieperiode, dus het gaat om ongeveer 3,5 ton per jaar. Daarbij gaat het niet alleen om onze kennisrol bij de verduurzaming van sportaccommodaties, maar ook om het tegengaan van discriminatie en uitsluiting", aldus Van Tiel. 

CoalitieakkoordUtrechtCoalitie-akkoord Utrecht
In Utrecht heeft de coalitie van GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie vooralsnog geen concreet bedrag achter de sportparagraaf gezet, maar Van Tiel is desondanks blij met de aandacht die het thema krijgt:

"De coalitiepartijen hebben tijdens de onderhandelingen een grote sessie gehouden waarbij allerlei maatschappelijke organisaties mochten inspreken en daar hebben wij samen met NOC*NSF en de KNVB ook ons zegje mogen doen. De provincie mikt op een provinciaal sportakkoord waarbij de provincie een rol krijgt om bepaalde zaken regionaal op te pakken. In Zeeland is al een provinciaal sportakkoord en dat zou een mooi voorbeeld kunnen zijn."

Voor meer informatie: coalitieakkoorden Noord-Holland  en Utrecht

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst