Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Ethische commissie moet bestuur NOC*NSF bijstaan

door: Leo Aquina | 25 april 

NOC*NSF stelt een ethische commissie aan, die het bestuur van de sportkoepel zowel gevraagd als ongevraagd van advies kan dienen bij integriteitskwesties. "In de afgelopen jaren is NOC*NSF net als veel andere organisaties in de sport en daarbuiten geconfronteerd geweest met een aantal zaken op het terrein van ethiek en integriteit zonder dat het sporttuchtrecht of het strafrecht gebruikt konden worden om te bepalen hoe we daar mee om zouden moeten gaan", licht algemeen directeur Gerard Dielessen toe.

GerardDielessen350FC

NOC*NSF ervoer de meerwaarde van een onafhankelijke commissie bij het onderzoek van de Commissie De Vries naar de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. "Dat versterkte het al eerder gevormde idee dat NOC*NSF net als het IOC en diverse organisaties uit andere maatschappelijke sectoren een ethische commissie goed zou kunnen gebruiken", aldus Dielessen.

Dopingbekentenis
Een directe aanleiding voor het instellen van de ethische commissie was er niet, maar Dielessen noemt een aantal zaken waarbij het bestuur van NOC*NSF graag de mogelijkheid had gehad om onafhankelijk advies in te winnen:

"Je kan dan denken aan de omgang van ons met mensen die eerder zijn gestraft voor doping, matchfixing of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het kan ook gaan om mensen waarvan de verdenking groot is, maar het bijvoorbeeld vanwege verjaring niet meer mogelijk is om tot waarheidsvinding te komen, laat staan tot een veroordeling. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan de dopingbekentenis van Ria Stalman. Een ander voorbeeld is de discussie die vorig jaar ten tijde van PyeongChang ontstond over hoe met Jillert Anema was omgegaan kort na Sochi 2014. En ten slotte is er het vraagstuk hoe je als NOC*NSF zou moeten reageren op aanhoudende negatieve media-aandacht voor een van je bestuursleden zoals bij Camiel Eurlings het geval was. Met een onafhankelijke adviescommissie zou de besluitvorming van NOC*NSF transparanter en vanuit onafhankelijke argumentatie beter onderbouwd plaats kunnen vinden."

"De commissie kan ook ongevraagde adviezen geven en daarmee bestuur en directie van NOC*NSF een spiegel voorhouden en mogelijke blinde vlekken benoemen"

Hoe luidt de exacte opdracht voor de ethische commissie? Dielessen: "Dat zal per gelegenheid verschillen. In het algemeen zal worden gevraagd om een onafhankelijk oordeel omtrent een specifieke kwestie en om een advies op basis waarvan NOC*NSF kan handelen. De scope van de adviescommissie betreft kwesties die de organisatie NOC*NSF raken. De commissie kan ook ongevraagde adviezen geven en daarmee bestuur en directie een spiegel voorhouden en mogelijke blinde vlekken benoemen." 

De commissie zal niet voor iedere wissewasje worden gebeld. Dielessen: "Het gaat om complexe onderwerpen met een hoge maatschappelijke impact waarbij tucht- en/of strafrecht niet afdoende zijn. Op dit moment liggen er geen concrete onderwerpen voor waar de commissie gevraagd zal worden mee aan de slag te gaan. Het is lastig te voorspellen wanneer dat wel het geval zal zijn." Het advies van de commissie is niet bindend. "Het is geen rechtsprekende organisatie", aldus Dielessen. "Ook neemt deze commissie de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het bestuur van NOC* NSF niet over."

EtischeCommissiePaulineMeursCommissievoorzitter
Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, wordt voorzitter van het nieuwe gremium. Hoe is NOC*NSF bij haar uitgekomen? Dielessen: "Zij is ons vanuit diverse zijden geadviseerd. De combinatie van haar deskundigheid en ervaring, opgedaan in haar bestuurlijke en maatschappelijke werkzaamheden sprak ons zeer aan. Zij is vooral actief op terreinen waar publiek–private samenwerking en bestuurlijke verantwoordelijkheden in allerlei varianten aan de orde zijn."

Het functioneren van de ethische commissie wordt over twee jaar geëvalueerd. Dielessen: "Na het samenstellen van deze adviescommissie zal met hen gesproken worden over de werkwijze en de scope van de commissie.  Daarbij zal de evaluatie ook aan de orde komen. Tussentijds wordt met elkaar gereflecteerd. Het zal best even zoeken worden naar de juiste gang van zaken. Ik ga er van uit dat tussentijdse evaluaties zullen leiden tot een beeld van de meer uitgebreidere evaluatie na twee jaar." 

Verder lezen: Centrumveiligesport.nl

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst