Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Leidse sport niet tevreden met plannen van de gemeente

door: Leo Aquina | 28 maart 2019

Onder de titel 'Samen maken we de stad gezond en actief' presenteerden wethouders Paul Dirkse en Marleen Damen op 19 maart het nieuwe Beleidskader Sport en Gezondheid van de gemeente Leiden. "Het belangrijkste doel is om sport veel meer te verbinden met andere beleidsdomeinen zoals de wijk, gezondheid en het sociale domein", zegt Dirkse. De Leidse sportwereld is niet onverdeeld gelukkig met de nieuwe plannen. "Ze schermen met meer dan vijftig miljoen aan investeringen in accommodaties, maar het is hooguit een inhaalslag en de gebruikers zijn er niet happy mee", zegt Ramses Braakman, die optreedt als woordvoerder van de Verenigde Sport Leiden. "Er komt een te kleine ijsbaan, een te klein zwembad en een te kleine topsporthal, waar ZZ Leiden zijn ambities niet kan waarmaken."

SportbeleidLeiden-RamsesBraakman copyBegin maart kwam Verenigde Sport Leiden voor het eerst bijeen uit onvrede over de manier waarop de Leidse Sportfederatie (LSF) de belangen van de Leidse Sport bij de gemeente vertegenwoordigt. "Die onvrede werd breed gedeeld", zegt Braakman. "Er waren sportbestuurders van veertig verenigingen, die samen meer dan 25.000 leden vertegenwoordigen." Zelf is Braakman niet direct bij een van die verenigingen betrokken, maar met zijn bedrijf Hart Voor De Zaak is hij een van de sponsors van ZZ Leiden en RC DIOK Leiden, bovendien is hij voorzitter van de Dutch Basketball League. 

'Verenig de Sport Leiden'
"Verenigde Sport Leiden is ontstaan uit zorg voor de toekomst van de sport in onze stad", aldus Braakman. "Er is een enorme kloof tussen de verenigingen en de gemeente als het gaat om de visie op het Leidse sportbeleid. De LSF behartigt de belangen van de sport, maar is ook een adviesorgaan voor de gemeente. Er is een breed gedeeld gevoel dat de LSF haar achterban bij de totstandkoming van de nieuwe beleidsnota te weinig raadpleegt. Daarbij heeft de sport het zelf ook laten liggen. Sportverenigingen moeten veel meer samenwerken. Je kunt Verenigde Sport Leiden ook lezen als een oproep: Verenig de Sport Leiden."

"De gemeente lijkt vooral in te zetten op individuele sporters en gaat voorbij aan het belang van het verenigingsleven"

Een van de voornaamste grieven van de verenigingen die onder de noemer Verenigde Sport Leiden bijeenkwamen is het feit dat de gemeente en de LSF in hun ogen hun licht niet of nauwelijks bij de sportverenigingen op hebben gestoken, maar zich vooral hebben laten informeren door partijen uit het domein gezondheid. Braakman: "Er is in de georganiseerde sport enorm veel verstand van en visie op de manier waarop je gezondheid integreert in de sport. De gemeente lijkt vooral in te zetten op individuele sporters en gaat voorbij aan het belang van het verenigingsleven. In de stad moeten een soort open sportveldjes komen waar fitnesscoaches de buurtbewoners aanzetten tot bewegen. De gemeente treedt daarmee in het spoor van de traditionele verenigingen. Los van mijn bedenkingen bij een dergelijk systeem is dit een poging om verenigingen buiten spel te zetten."

SportbeleidLeiden-2Sportaccommodaties commercieel exploiteren
Een van de andere grieven is het feit dat de gemeente de kantines in de nieuwe sportaccommodaties commercieel wil laten exploiteren. "Wij zijn van mening dat de kantine de huiskamer van de sportclub is", aldus Braakman, "Exploitatie op horeca is bovendien een belangrijke bijdrage op clubkas."

"Er komt nog een inspraakronde en daar willen we gebruik van maken"

Verenigde Sport Leiden heeft drie belangrijke agendapunten. Braakman benadrukt daarbij dat zij openstaan voor een gesprek met alle betrokken partijen. "In eerste instantie is dat de sportnota op korte termijn. Er komt nog een inspraakronde en daar willen we gebruik van maken. Ten tweede willen we goed kijken naar de rol van de LSF als belangenbehartiger en adviesorgaan. Hoe zorgen we er in de toekomst voor dat de sport weer echt goed wordt vertegenwoordigd? En tot slot willen we nadenken over een lange termijnplan voor de sport in Leiden. Dan praat ik over de periode 2020-2040."

SportbeleidLeiden-PaulDirkse copy'Doel van nota juist om sport belangrijker te maken'
Wethouder Dirkse herkent zich niet in de kritiek: "Als ik de film terugdraai en kijk naar de accommodaties, dan hebben we juist heel intensief contact gehad met de betrokken sportverenigingen. Bij het debat over de sportnota op het Leonardo College eind november was iedereen uit de sport uitgenodigd. Er is een expertmeeting geweest en de LSF gaat nog een inspraakavond organiseren. En als ik kijk naar de drie initiatiefnemers (naast Braakman waren dat DIOK-voorzitter Cees Ahsmann en Marcel Verburg van ZZ Leiden, red.), met hen zit ik regelmatig om de tafel. Ik heb er altijd voor gepleit te gaan praten als het stuk er ligt. Op dat punt zitten we nu." Dirkse uit ook zijn verbazing over de perceptie dat de sport in de nota een ondergeschoven kindje is: "Het hele doel van deze exercitie is juist om sport voor de stad belangrijker te maken."

Dirkse legt uit waarom de gemeente ervoor heeft gekozen haar oor ook te luister te leggen bij andere sectoren dan alleen de sport: "De vorige nota dateert uit 2012 en destijds ging het heel nauw om de sportsector alleen. Door een verbinding te maken met andere beleidsdomeinen vergroten we de mogelijkheden. We willen meer Leidenaren in beweging krijgen. Nu voldoet 71 procent van de Leidenaren aan de beweegnorm. Dat willen we opvoeren naar tachtig procent. Naast het gegeven dat sport en bewegen een mooi doel op zich is, is het ook een sterk middel om maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen en dat iedereen kan meeprofiteren van de gezondheidseffecten."

"De investeringen in sportaccommodaties zijn hard nodig. Op dat gebied hebben we als gemeente te lang niets gedaan"

In het nieuwe beleidskader heeft de gemeente naast de 57 miljoen aan accommodatie-investeringen meer geld opgenomen voor sportstimulering. "Dat was vijf ton per jaar en het wordt 750.000 euro. Daarnaast zorgen we dat er meer buurtsportcoaches komen", aldus Dirkse. "De investeringen in sportaccommodaties zijn hard nodig. Op dat gebied hebben we als gemeente te lang niets gedaan. Die kritiek herken ik ook wel, maar daar gaan we dus ook verandering in aanbrengen."

Bitterballen voor de sponsor
Aan de andere kant moet het ook betaalbaar blijven. "De basketballers willen meer stoeltjes en een businesslounge, maar zij kunnen de kostendekkende huur van 40.000 euro per jaar niet opbrengen. Ik heb de club gehoord, maar dat is een bedrag dat de gemeente de club niet zomaar kan kwijtschelden, Dat zou ongeoorloofde staatssteun zijn. Op sommige vlakken verwacht de sport meer dan de overheid kan geven. Als wethouder kan ik niet de bitterballen voor de sponsor betalen."

Waar het gaat om de vercommercialisering van de sportkantines, wil Dirkse iets rechtzetten: "De term 'commercieel' is niet juist. De gemeente wil de kantines in multifunctionele sportcentra professioneel laten beheren, met sportondersteunende horeca. Dit is ook wel bekend onder de term paracommercie." De gemeente wil het de verenigingen vooral makkelijker te maken: "Sportverenigingen kunnen natuurlijk afspraken maken met een pachter. Ik heb niet het gevoel dat clubs er onder lijden. We willen dat sport focust op sport, niet dat ze zich moeten druk maken om het barrooster"

"Het beleidskader ligt nu klaar voor inspraak. Tot 30 april kan iedereen reageren. Het college kan het beleidskader daarna nog aanpassen op basis van de reacties"

Hoewel de standpunten behoorlijk ver uit elkaar liggen, spreekt zowel Braakman als Dirkse de ambitie uit om er met elkaar uit te komen. Dirkse: "De inspraakperiode is niet voor de b├╝hne. Ik ben ook blij dat Verenigde Sport Leiden binnenkort met de LSF gaat praten. Het beleidskader ligt nu klaar voor inspraak. Tot 30 april kan iedereen reageren. Het college kan het beleidskader daarna nog aanpassen op basis van de reacties en stuurt het daarna ter vaststelling aan de gemeenteraad. Pas na de zomer wordt er een besluit over genomen in de gemeenteraad."

Voor meer informatie: Samen maken we de stad gezond en actief - Beleidskader Sport en Gezondheid 2019-2023 (pdf)

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst