Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Debat in De Balie: 'Lijdt plezier onder prestatie?'

door: Leo Aquina | 28 februari 2019

´Hoge pressie', met dat thema organiseert de Sportraad Amsterdam vanavond een zogenaamde Hot Game in debatcentrum De Balie. Diverse sprekers uit de wereld van de (top)sport, verenigingen, bonden en media praten over de balans tussen plezier en prestatie. "Normaal gesproken doen we ons werk meestal achter de schermen met gevraagd of ongevraagd advies aan het college en de gemeenteraad", zegt voorzitter Ageeth Telleman van de Sportraad. "De Hot Game staat daar los van. Hiermee willen we thema's agenderen. We vinden het belangrijk dat sport onderdeel is van het maatschappelijk en politiek debat. Daarom is het mooi dat er in De Balie, waar veel over politiek en cultuur wordt gepraat, ook sport op het programma staat."

De Sportraad Amsterdam organiseerde twee maal eerder een Hot Game. De eerste keer was dat in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 met als titel 'Wilt u meer of minder sport?', en de tweede keer ging het over sport als instrument voor een inclusieve samenleving onder de titel 'Vuist van Verzet' geïnspireerd op het protest van American Football-speler Colin Kaepernick. 

Schermafbeelding 2019-02-27 om 15.00.08Selecteren op jonge leeftijd verstandig?
Waar kwam het idee vandaan om de derde Hot Game te wijden aan prestatiedruk? Ageeth Telleman: "We leven in toenemende mate in een prestatiesamenleving en dat roept in de sport vragen op. Als je naar sportverenigingen kijkt, zie je dat selecteren al op heel jonge leeftijd belangrijk wordt gemaakt. Het is de vraag of we daarin niet doorslaan." Ook in de sportwereld zelf leeft de vraag in hoeverre prestatiedruk en selecteren op jonge leeftijd verstandig is. Als voorbeeld noemt zij experimenten bij de hockeybond KNHB en de voetbalbond KNVB. De Franse profclub FC Lorient trok zelfs alle jeugdteams terug uit de competitie omdat 'prestatiedruk de spelers het spelplezier ontneemt'.

De Sportraad maakt zich zorgen of verenigingen nog wel toegankelijk zijn voor iedereen. Telleman: "Sport heeft een belangrijke maatschappelijke functie en dat moet niet alleen voorbehouden zijn aan kinderen die toevallig in die sport uitblinken. Je ziet toch vaak dat de selectieteams meer aandacht krijgen, dat kinderen in die teams meer gelegenheid krijgen om te trainen. Terwijl andere kinderen vaak evenveel contributie betalen. De nadruk op prestaties is heel groot. Wij denken dat dit mede de oorzaak zou kunnen zijn van de vrij grote uitstroom van tieners bij sportverenigingen."

"Uiteindelijk is de oorspronkelijke functie van verenigingen niet kampioenen kweken en jeugd opleiden voor de topsport"

Sportverenigingen in spagaat
Sport is niet uniek in de prestatiedruk. "Je ziet het fenomeen ook in het onderwijs", zegt Telleman. "De wereld wordt steeds competitiever en er is enorm veel druk van ouders. We hebben op dat gebied ook oog voor de spagaat waarin sportverenigingen zich bevinden en het is zeker niet onze bedoeling om sportverenigingen de les te lezen. Wij willen een open debat en we nodigen bestuurders uit de sport uit om mee te praten. Hoe ziet een goede balans tussen prestatiesport, breedtesport en toegankelijkheid eruit? Sportverenigingen krijgen subsidie en hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hoe kunnen zij die het beste invullen? Uiteindelijk is de oorspronkelijke functie van verenigingen niet kampioenen kweken en jeugd opleiden voor de topsport, maar zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen en houden."

HotGame-2Het gevaar in een debat over prestatiedruk is dat presteren in een negatief daglicht komt te staan. Daar wil Telleman voor waken: "Presteren en prestatiedruk is inherent aan sport. Ik heb zelf een voetballende dochter en die is buitengewoon competitief. Presteren maakt onderdeel uit van het plezier in sport. Maar als dat betekent dat sportverenigingen minder toegankelijk worden voor kinderen die niet tot de grootste talenten horen, slaan we wel door. Je hoort ook wel verhalen van sporters, die terugblikken op een jeugd waarin zij die prestatiedruk helemaal niet als prettig of stimulerend hebben ervaren." In de Hot Game komen alle genoemde thema's aan bod. Telleman: "We hopen dat het debat tot bewustzijn leidt. Als Sportraad hebben we de ambitie om alle Amsterdammers en Amsterdammertjes in beweging te krijgen en dat betekent dat mensen vooral een positieve associatie moeten hebben bij sport. Dat kan zijn door prestaties in de topsport, maar sportverenigingen zijn er voor iedereen." 

Klik hier voor meer informatie en het programma van de Hot Game

« terug

Reacties: 2

Kees Renzenbrink
01-03-2019

Sportverenigingen en scholen zijn een onderdeel van onze maatschappij. Zij reflecteren ook de waarden van onze maatschappij en bereiden onze kinderen voor op "later, wanneer zij groot zijn". Je moet dat ook als ouder toestaan. Als je daar "niet aan mee wil doen", vraag je de club om ze in een niet-selectie team" je plaatsen. Zo simpel is het. Elke beslissing heeft zijn consequenties. je kiest wat je denkt het beste is voor je kind en wat de waarden zijn die jij wil dat je kind leert. Zo zijn er kinderen die het leuk vinden om te presteren en kinderen die het participeren alleen al voldoende vinden.

Kies wat het beste bij ze past.

Ted van der Meer
01-03-2019

Ik meen dat ik wel mag stellen dat ik op vrijwel alle terreinen van de sportwereld actief ben (soms geweest): ambitieuze jeugdsporter, trainer/coach, bestuurder en journalist.
Ik zie in de loop van de tijd een verschuiving van gezellige (recreatie)sport naar steeds meer prestatiesport. Ook bij de jeugd. Vooral door de media gestimuleerd. Er is sprake van een overkill en een extreme focus op medailles. Het komt me eerlijk gezegd de keel uit als ik weer een chef de mission op tv zie die met een verwacht medaillecijfer naar buiten treedt.
In nogal wat sporten is competitiesport belangrijker geworden dan het "met zijn allen lekker bezig zijn". Misschien is dat ook de reden waarom de zgn. NOC*NSF-sportbonden zoveel terrein verloren hebben aan de 'wilde' hardlopers, fitnessers (grootste groep), fietsers, wandelaars en dergelijke.
Ik ben beslist geen tegenstander van wedstrijd- en prestatiesport, maar dat mag niet de belangrijkste focus zijn van een vereniging. Ik ontwaar een trend waarin sportclubs zich minder dan vroeger inzetten voor de breedtesport. En dat is ongewenst. Men moet zich naar mijn mening vooral richten op een prettig, veilig, open sportklimaat dat in alle opzichten divers is.
Ook is mijn indruk dat bij veel clubs te weinig rekening wordt gehouden met jongeren (van zeer jeugdig tot adolescent) als het gaat om fysieke en mentale belasting en natuurlijk de beruchte puberteit. Veel begeleiders, coaches en trainers hebben er gewoon te weinig verstand van. Je ziet ook vaak dat beginnende en mindere begeleiders de jongste leeftijdscategorieën doen en de betere coaches zich bezighouden met sporters die al een stuk verder zijn. Het zou juist andersom moeten zijn.
Ik hoop dat NOC*NSF in de uitstraling een andere wind laat waaien. Minder aandacht voor topsport en medailles en een belangrijker focus op wat de sport vooral met een mens kan doen: gezondheid, vriendschappen en dergelijke. Ik wens de beoogd voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg veel succes.

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst