Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Coördinator van Life Goals lokale spin in het web

door: Leo Aquina | 20 december 2018

Stichting Life Goals Nederland zet zich in voor een structureel sportaanbod voor kwetsbare mensen in de samenleving. De afgelopen jaren ontwikkelde de stichting een methodiek om dat aanbod lokaal van de grond te krijgen met Life Goals-coördinatoren als lokale spin in het web. Jasper Agelink deed in 2016 mee aan de eerste opleiding tot coördinator. “Je wordt in de opleiding stap voor stap meegenomen in het maken van een projectplan en het leggen van contacten met de lokale stakeholders”, aldus Agelink, die in Enschede met ongeveer tweehonderd deelnemers werkt in Life Goals-trajecten. Landelijk zijn er inmiddels achttien gemeenten waar het programma van Life Goals draait.

JasperAgelink-1 copyJasper Agelink werkte als verenigingsmanager bij Sportclub Enschede met een kwetsbare doelgroep. “Wij wilden meer betekenen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ik zag dat de methodiek van Life Goals daar goed op aansloot”, vertelt hij. “Toen ik begon aan de coördinatorenopleiding van Life Goals was ik een zelfstandig maatschappelijk ondernemer, maar inmiddels werk ik als coördinator in dienst van Sportaal, het sportbedrijf van de gemeente Enschede.”

Sportservicebureaus
Dat laatste zorgt volgens Wessel Schaling van Stichting Life Goals Nederland voor een betere lokale verankering van het Life Goals-traject. “Voorheen werkten we met losse lokale coördinatoren en spraken we niet direct met de gemeenten”, begint hij zijn uitleg. “Onze coördinatoren deden vaak uitstekend werk, maar zij moesten zelf hun uren aanvragen bij de gemeenten. Dat kwam op sommige plekken wel van de grond, maar op andere ook helemaal niet. Wij dachten destijds dat dit dé manier van werken was, tot er sportservicebureaus bij ons aanklopten. Via die sportservicebureaus hadden wij een structurele ingang bij de gemeenten.”

“Life Goals heeft een gigantisch landelijk netwerk met kennis en expertise. Daardoor hoefden wij niet steeds zelf het wiel opnieuw uit te vinden”

Als Life Goals-coördinator in Enschede werkt Agelink met ruim tweehonderd deelnemers, opgedeeld in twintig groepen. “Het gaat om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders, mensen in de verslavingszorg en kwetsbare ouderen”, vertelt hij. “We hebben acht maatschappelijke sportcoaches. Dat zijn de echte begeleiders. Zij proberen met persoonlijke begeleiding ervoor te zorgen dat de deelnemers ook daadwerkelijk stijgen op de maatschappelijke participatieladder.”

Gigantisch landelijk netwerk
Agelink is de spin in het web tussen alle betrokken partijen in Enschede. “Tijdens de coördinatorenopleiding schrijf je zelf een projectplan op maat. Dat heeft ons in Enschede veel handvatten gegeven. Life Goals heeft een gigantisch landelijk netwerk met kennis en expertise. Daardoor hoefden wij niet steeds zelf het wiel opnieuw uit te vinden.”

Tijdens de opleiding kwam Agelink bijvoorbeeld in contact gekomen met het Leger des Heils en met de maatschappelijke tak van FC Twente. “Voor ons zijn dat allemaal partners, waardoor het Life Goals-traject breed wordt gedragen. In de opleiding werd dat de coalitie genoemd.”

“Met name in de groep statushouders zien we echt succes. We merken dat zij dankzij het sporten een sterker netwerk hebben en sneller toegroeien naar een betaalde baan”

Belangrijk aan die coalitie is dat de partijen niet alleen in naam meedoen, maar ook financieel. In de opleiding worden coördinatoren geholpen om partners over de streep te trekken. Een belangrijk instrument daarbij is de Life Goals-monitor. Agelink: “Tijdens mijn opleiding had ik contact met de gemeente Enschede, maar zij zagen op dat moment nog niets in een financiële bijdrage. We hebben toen een afspraak gemaakt met de beleidsmedewerker sport van de gemeente en er is iemand van Life Goals meegegaan om te laten zien dat het echt werkt. Daarmee hebben we de gemeente weten te overtuigen van de monitor.”

JasperAgelink-2Monitor
De monitor is een instrument waarmee toezicht wordt gehouden op het effect van de Life Goals-programma’s. De maatschappelijke sportcoaches vullen die monitor in en Life Goals destilleert daaruit een rapportage. Agelink: “Er zijn acht zaken waarop deelnemers kunnen scoren. Dat zijn dingen als zelfvertrouwen, samenwerking en sociale vaardigheden. Het zijn niet-medische aspecten, die wel belangrijk zijn als het gaat om iemands maatschappelijke mogelijkheden.”

De sportcoaches vullen de monitor in en krijgen een rapportage terug met cijfers en statistieken waarin zij kunnen filteren op doelgroep. Met die rapportage kunnen zij lokaal laten zien wat werkt. Ook krijgen ze landelijke cijfers te zien om te kunnen vergelijken.

Uit de monitor blijkt dat het programma in Enschede zijn vruchten afwerpt. “We hebben een kwetsbare groep en we willen aan de gemeente laten zien dat er ook daadwerkelijk uitstroom is. Dat er mensen zijn die bijvoorbeeld vanuit het traject naar een betaalde baan zijn begeleid. Met name in de groep statushouders zien we echt succes. We merken dat zij dankzij het sporten een sterker netwerk hebben en sneller toegroeien naar een betaalde baan.”

“Komend voorjaar starten we weer met een nieuwe opleiding en daarin is ruimte voor acht gemeenten”

Landelijk kenniscentrum
Agelink was als deelnemer aan de eerste opleiding één van de pioniers in de nieuwe manier van werken bij Life Goals. Inmiddels werken er al achttien gemeenten met deze methodiek en dat aantal groeit. “We hebben onlangs in december een traject afgerond met Wageningen, Joure, Zwolle en Alkmaar. Komend voorjaar starten we weer met een nieuwe opleiding en daarin is ruimte voor acht gemeenten”, vertelt Wessel Schaling van Life Goals. 

De stichting profileert zich nadrukkelijk als landelijk kenniscentrum op het gebied van sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen. Alle Life Goals-coördinatoren maken deel uit van het netwerk. Eén keer in de drie maanden komen zij bijeen om kennis te delen. Agelink: “Daar komen veel gemeenten met inspirerende voorbeelden.”

Voor meer informatie: www.stichtinglifegoals.nl

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst