Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Regioplan voorziet Tweede Kamerlid van munitie voor verplichte gymles

door: Leo Aquina | 29 november 2018

“Ik zie veel politieke wil”, zegt Michiel van Nispen. Het Tweede Kamerlid (SP) ijvert al jaren voor verplichte gymlessen in het basisonderwijs. Afgelopen maand beantwoorde hij schriftelijke Kamervragen op zijn initiatiefwet voor, zoals hij het zelf noemt, ‘meer en beter beweegonderwijs’. Het Haagse proces is stroperig, maar Van Nispen heeft goede hoop dat hij voldoende Kamerleden achter zijn wetsvoorstel krijgt. Volgens het voorstel zou drie uur gym per week de norm moeten worden voor alle basisscholen. De SP liet onderzoeksbureau Regioplan een rapport schrijven over de effecten van een dergelijke maatregel en verzamelde op die manier munitie voor de verdediging van het wetsvoorstel in het plenaire debat, dat waarschijnlijk begin volgend jaar op de rol staat.

XL40MichielVanNispen-1Op dit moment is er geen wettelijke afspraak over het aantal uren beweegonderwijs in het primair onderwijs. Michiel van Nispen: “Er bestaat een zachte afspraak dat er twee uur gymles wordt gegeven, maar daar wordt in het land op verschillende manieren mee omgegaan.” Loopt Van Nispen met drie verplichte uren niet wat hard van stapel? “Ik vind het in ieder geval belangrijk dat we ophouden met die zachte afspraak en ik vind oprecht dat twee uur gymnastiek te weinig is. Maar als straks in de Kamer blijkt dat er geen meerderheid te vinden is voor drie verplichte uren door een vakleerkracht, maar wel voor twee, dan hebben we toch ook al een heel grote stap gezet.”

Naast de verplichte drie uur gymnastiek in de week voorziet het wetsvoorstel ook in een werkdrukverlaging voor groepsleerkrachten. Van Nispen: “De tijd die zij momenteel steken in het geven van gymles kunnen zij gaan besteden aan de kwaliteit van het reguliere onderwijs.” De belangrijkste baten liggen volgens het Kamerlid echter op andere vlakken.

“Het gaat ons niet alleen om meer uren gym, maar vooral ook om de kwaliteit. Ik noem het nadrukkelijk ‘meer en beter bewegen’”

Van gymles naar ‘leven lang actief’
De kosten van ‘de Wet Van Nispen’ bedragen 275 miljoen euro per jaar. Regioplan concludeert, zoals valt te verwachten van een onderzoeksbureau, dat er meer onderzoek nodig is om ‘de investeringen beter af te wegen tegen de opbrengsten’, maar ziet een groot aantal voordelen. ‘Uit ons onderzoek blijkt dat er overtuigend bewijs is voor de gezondheidsvoordelen van sporten en bewegen en dat door meer gymlesminuten de fitheid van kinderen kan verbeteren.’ 

Als het wetsvoorstel ervoor zorgt dat kinderen ‘een leven lang actief blijven’, levert de investering volgens Regioplan geld op door lagere zorgkosten, lager ziekteverzuim, hogere arbeidsproductiviteit en positieve sociale effecten, waaronder mogelijk verbeterde leerprestaties. 

Voorwaarden scheppen
Belangrijke voorwaarde voor die maatschappelijke langere termijneffecten is dat de drie uur beweegonderwijs leidt tot mensen die ‘een leven lang actief’ blijven. Kan Van Nispen dat ook met zijn wetsvoorstel garanderen? “Nee, dat kun je niet vastleggen in de wet. Met het wetsvoorstel proberen we een basis te leggen. Het gaat ons niet alleen om meer uren gym, maar vooral om de kwaliteit. Ik noem het nadrukkelijk ‘meer en beter bewegen’. Daarom willen we ook vastleggen dat het beweegonderwijs door een vakleerkracht wordt gegeven. Die kan kinderen plezier bijbrengen in bewegen en hen laten ervaren dat iedereen wel ergens goed in is. We kunnen niet alles waarborgen in de wet, maar we kunnen wel voorwaarden scheppen."

“Opheffing van het Lage Inkomensvoordeel levert iets meer op dan de 275 miljoen die we voor dit wetsvoorstel nodig hebben”

XL40MichielVanNispen-2De SP vroeg Regioplan daarnaast om te onderzoeken of er wetenschappelijk onderbouwd bewijs bestaat voor opbrengsten van beweegonderwijs op leerprestaties. Dat verband is vooralsnog niet wetenschappelijk aangetoond. “Daar is inderdaad nog geen hard bewijs voor”, zegt Van Nispen. “Maar Regioplan constateert wel dat er veel aanwijzingen zijn dat beweging op school de leerprestaties positief kan beïnvloeden en dat ligt ook wel in de lijn der verwachting.”

Potjes met geld
Er is politieke wil en Van Nispen heeft zich gewapend met de nodige argumenten, maar in de politiek draait het uiteindelijk altijd om de vraag wie het moet betalen. “Tegenstanders roepen dat zij het te duur vinden, maar dat is een politieke keuze. Drie uur per week gym door een vakdocent in het basisonderwijs kost 275 miljoen euro. Waar we dat geld vandaan halen? Ik vind dat Kamerleden buiten de kokers van de departementen moeten kijken en het maatschappelijk belang voorop moeten stellen.” 

Van Nispen vindt dat het geld niet uit de begroting van onderwijs moet komen. “Daar moet het juist naartoe. Wat mij betreft zouden we kunnen kijken naar de reserves van zorgverzekeraars, maar dat is politiek niet haalbaar. We zouden ook het Lage Inkomensvoordeel kunnen heroverwegen. Dat is een subsidie voor bedrijven om mensen met een laag inkomen in dienst te nemen. Die subsidie blijkt geen effect te hebben. Opheffing van het Lage Inkomensvoordeel levert iets meer op dan de 275 miljoen die we voor dit wetsvoorstel nodig hebben. Die keuze lijkt mij makkelijk.”

Voor meer informatie: wetsvoorstel Van Nispen

« terug

Reacties: 5

Hilde Bax
29-11-2018

Wat zou het geweldig zijn voor de jeugd als er eindelijk in alle basisscholen drie lesuren per week door een bekwame en bevoegde vakleerkracht/specialist worden verzorgd. Meer en beter onderwijs in bewegen & sport verdient een hoge prioriteit voor nu en de toekomst.

Kevin van Pernis
29-11-2018

Allereerst natuurlijk goed dat hier over na wordt gedacht. Ik zet alleen mijn vraagtekens bij het volgende:
"Als het wetsvoorstel ervoor zorgt dat kinderen ‘een leven lang actief blijven’, levert de investering volgens Regioplan geld op door lagere zorgkosten, lager ziekteverzuim, hogere arbeidsproductiviteit en positieve sociale effecten, waaronder mogelijk verbeterde leerprestaties."

Volgens mij is de sprong van dit wetsvoorstel naar 'een leven lang actief blijven' wel een héle grote. Daarnaast vind ik de link tussen een beetje meer (kwalitatief hoogwaardige) beweging en een lager ziekteverzuim, hogere arbeidsproductiviteit, etc vergezocht. Mijns inziens moet het hele onderwijs op de schop. Pas als wij bewegen gaan integreren in lesmethodes kunnen we daadwerkelijk het verschil maken met betrekking tot bovengenoemde indicatoren. Denk aan rekensommen icm bewegen bijvoorbeeld.

Arjen de Ruyter
29-11-2018

Als voormalig voorzitter van de MR van een basisschool in Nieuw-Vennep heb ik de directie 'doodgegooid' met rapporten en argumenten om een vakleerkracht gym aan te nemen. Sinds een paar jaar wordt er 2 uur per week gym door een vakleerkracht gegeven. Uiteindelijk kan het onderwijs het deels zelf betalen. Het is gewoon een keuze van hoe je je budget inzet. Kies je voor een vakleerkracht, geef je extra ondersteuning aan zwakke of hoogbegaafde leerlingen, hoe groot maak je je klassen. De keuze voor de vakleerkracht is zeer goed uitgevallen. Kinderen hebben meer plezier in bewegen omdat ze uitgedaagd worden en ze kunnen echt hun energie kwijt zodat er in de les meer focus is. Nu nog een wettelijk uur gym erbij en we zien minder houterig bewegende kinderen (kijk maar eens op de sportvelden in het weekend). Succes met je missie!

Remo Mombarg
01-12-2018

Volgens mij is een sportieve opvoeding van ieder kind een fundamenteel recht. Zowel bij taal als bij rekenen vragen we ons niet af wat het kost, maar beschouwen we het als een noodzakelijke voorwaarde om je te ontplooien, te participeren in de samenleving en een leven lang gezond te blijven. Voor bewegingsonderwijs geldt hetzelfde. OM dit te bereiken is wel een fundamentele wijziging van de zit en luisterschool naar sportieve school voor nodig. De gymleraar kan een fundamentele schakel vormen tussen de verschillende beweeggebieden en het dagelijks bewegen mogelijk maken.

Kees van de Meer
02-12-2018

Daarom willen we ook vastleggen dat het beweegonderwijs door een vakleerkracht wordt gegeven. Die kan kinderen plezier bijbrengen in bewegen en hen laten ervaren dat iedereen wel ergens goed in is.

Ik ben gedurende 13 jaar (een jaar blijven zitten, mede dank zij de terreur van een gymnastiekleraar) onderworpen aan het plezier dat vakleerktachten gymnastiek kunnen overbrengen als het gaat om sporten en bewegen. Dat plezier betekende voor mij slapeloosheid als je de volgende dag weer eens die afschuwelijke gymles moest ondergaan, flinke maagpijn, eindeloos geconfronteerd worden met je eigen onvermogen en buitengesloten worden. Wat betreft dat laatste, het is wel eens gebeurd dat ik bij het kiezen van partijen (overigens een heel gemeen en vernderend systeem) niet als laatste werd gekozen maar dat ik helemaal niet. Ik bleef achter op de bank niemand wilde mij in zijn team hebben. Ik bediende dan het scorebord en dat vond ik overigens prima, het bespaarde mij het voor Jan lul op het veld staan aangezien ik toch nooit werd aangespeeld.

Wanneer men geen onderscheid maakt naar aanleg voor sport werkt gym alleen maar polariserend. Is men goed in gym dan smaakt dat naar meer, als het tegengestelde van toepassing is dan krijgt men (ik in ieder geval en ik zal niet de enige zijn) een steeds grotere hekel aan sport. Zelf bewaar ik de sportbijlage van de krant altijd voor de kattenbak, ik vind het een leuk idee dat mijn katten op sporters schijten. Dat krijg je na alle vernederingen en andere rotstreken uitgevoerd door types die zich gymleraar mogen noemen. Dat er niet veel is veranderd bleek onlangs toen ik een gymleraar tekeer hoorde gaan tegen leerlingen die naar zijn zin niet snel genoeg renden, wat een klootzak!

Gymnastiek is eigenlijk een paramilitaire training die zo rond 1900 is gestart. Jongens worden goede soldaten, meisjes ontwikkelen een stevige onderkant zodat er probleemloos veel kinderen, lees nieuwe soldaten en  munitiewerksters, kunnen worden gebaard. Nu heeft men het over leren bewegen. Ik vraag mij af hoe mensen in 16e, 17e, 18e en 19e eeuw over straat zijn gegaan, misschien een beetje als een chimpansee of min of meer spastisch, ik heb geen idee maar een ding staat vast: ze hebben nooit leren bewegen dus hoe die matrozen in het want van die schepen zijn geklommen, dat zal voor altijd een raadsel blijven...

In zijn verhaal schetst meneeer van Nispen allerlei verbanden 

Als het wetsvoorstel ervoor zorgt dat kinderen ‘een leven lang actief blijven’, levert de investering volgens Regioplan geld op door lagere zorgkosten, lager ziekteverzuim, hogere arbeidsproductiviteit en positieve sociale effecten, waaronder mogelijk verbeterde leerprestaties

waarnaar nu net zo lang onderzoek wordt gedaan tot er inderdaad een verband wordt bewezen, ook al is dat onderzoek gedaan door Diederik Stapel, zoek en gij zult vinden...

Afsluitend zou ik meneer van Nispen een introductiecursus boekhouden willen aanbevelen. Hij vergeet namelijk de enorme kosten van sportblessures, waaronder kinderen die naar het ziekenhuis moeten of kinderen die levenslang invalide blijven.

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst