Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Gecombineerde leefstijlinterventies in basispakket

door: Nelleke van der Heiden | 27 september 2018

Drie gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) zijn formeel goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de zorgverzekeraars. Dat betekent dat deze GLI’s vanaf januari volgend jaar binnen het basispakket van de zorgverzekering vallen. “Een grote mijlpaal voor leefstijlcoaches die één van deze drie leefstijlinterventies aanbieden”, zegt Nicole Philippens, leefstijlcoach en docent aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid. 

Leefstijlcoaching-1 copyNicole Philippens biedt zelf de gecombineerde leefstijlinterventie CooL aan. Dat staat voor coaching op leefstijl. Ze is mede-eigenaar van deze GLI en doceert er ook in op de Academie voor Leefstijl en Gezondheid. Ze legt uit hoe lang de weg is geweest naar de formele goedkeuring. “Eerst moest het ministerie ervoor openstaan en er geld voor willen uitgeven. Daarna onderzoekt het RIVM of de interventie effectief is en de Zorgautoriteit bepaalt de voorwaarden. Veel partijen hebben er iets over te zeggen”, zegt ze. De zorgverzekeraars hebben het licht uiteindelijk op groen gezet voor drie GLI’s: CooL (Philippens expertise), Beweegkuur en SLIMMER. 

Overgewicht
Om de gecombineerde leefstijlinterventie vergoed te krijgen, gelden wel voorwaarden. Het behandelprogramma moet een looptijd hebben van 24 maanden en gericht zijn op gewichtsvermindering. Degene die de behandeling ondergaat, moet overgewicht hebben. Het gaat om mensen met een BMI van meer dan 30, of boven de 25 en behorend tot een risicogroep. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een hoge bloeddruk.

Ook moet er een verwijzing van de huisarts zijn. De drie GLI’s hebben overeenkomsten, weet Philippens. “Ze zijn uiteraard allemaal gericht op gewichtsvermindering en kijken naar voeding en beweging om zo blijvende gedragsverandering teweeg te brengen. Maar er zijn nuanceverschillen zodat de cliënt keuze heeft.” 

“Fysiotherapeuten en diëtisten die ook aan de slag willen met CooL mogen het programma in de rol van leefstijlcoach niet zonder meer binnen de basisverzekering aanbieden”

Wat die nuanceverschillen dan zijn? Philippens kan vooral veel zeggen over CooL. “Dat wordt meestal door één persoon geboden, terwijl de andere interventies meer met teams werken. Binnen CooL wordt zeker naar voeding en beweging gekeken, maar we pakken veel meer mee. Ontspanning en slaap zijn bijvoorbeeld eveneens belangrijk.”

Bijscholen
De leefstijlcoaches springen bij wijze van spreken een gat in de lucht nu hun behandeling in het basispakket valt, maar niet iedereen loopt meteen de polonaise. “De CooL-leefstijlcoach is een nieuw beroep en de competenties zijn nauw omschreven. Om deze interventie binnen de basisverzekering aan te mogen bieden, moet je geschoold zijn in deze vorm van leefstijlcoaching.” 

leefstijlcoaching-2Behalve de Academie voor Leefstijl en Gezondheid zijn ook Instituut CAM en de Brickhouse Leefstijlcoach Academy geaccrediteerd om tot leefstijlcoach op te leiden. “Fysiotherapeuten en diëtisten die ook aan de slag willen met CooL mogen het programma in de rol van leefstijlcoach niet zonder meer binnen de basisverzekering aanbieden. Daar moeten ze zich eerst voor laten bijscholen of een (verkorte) opleiding tot leefstijlcoach volgen aan één van die drie opleidingsinstituten.

Duurzame verandering
De koepelorganisatie van fysiotherapeuten KNGF neemt de taak op zich om geïnteresseerde fysiotherapeuten bij te scholen, zodat er een ‘vinkje’ komt te staan bij de GLI waarin ze geschoold worden. Philippens kan zich voorstellen dat de leefstijlcoaching in het basispakket de fysiotherapeuten in de praktijk raakt. 

“De leefstijlcoach - het woord zegt het al – is veel meer een coach die de keuze echt bij de cliënt legt”

“Maar de komst van de gecombineerde leefstijlinterventies in het basispakket biedt volgens mij vooral kánsen voor alle beroepsgroepen. Natuurlijk bestaan er veel verschillen tussen de fysiotherapeut en leefstijlcoach. Fysiotherapie is vooral curatief. Je hebt een probleem en daar werk je aan binnen de fysiotherapie. De leefstijlcoach - het woord zegt het al – is veel meer een coach die de keuze echt bij de cliënt legt. Je kiest zelf waar je mee aan de slag gaat, in elk geval bij CooL. Bij de fysio kom je meer met een concrete vraag.” 

Diëtisten
De leefstijlcoach is ervan overtuigd dat het leggen van het initiatief bij de cliënt de kracht is van de GLI’s. “Er is een grotere kans op een krachtigere, duurzamere verandering, dus meer kans op succes.” 

Voor diëtisten geldt ongeveer hetzelfde als voor fysiotherapeuten. Ook zij moeten dat zogenoemde vinkje hebben om de leefstijlcoaching binnen het basispakket aan te mogen bieden. Totdat het vinkje formeel is geregeld, kunnen diëtisten hun portfolio voorleggen aan hun koepelorganisatie, de NVD. Die beoordeelt op basis daarvan per individueel geval of iemand een vinkje krijgt.

“Huisartsen verwijzen alleen maar door naar behandelaren met vinkje”

Belang van het vinkje
Het vinkje is een ietwat technisch verhaal, zegt Philippens. Belangrijkste is dat op deze manier de kwaliteit van de programma’s gewaarborgd is. “Zorgverzekeraars willen dat ook. Daarom is dit opgetuigd. Huisartsen verwijzen alleen maar door naar behandelaren met vinkje.”

Voor alle uitvoerders van de GLI’s geldt dat ze zich moeten registreren voor een licentie van het leefstijlprogramma dat ze willen uitvoeren. Verder is er voor de leefstijlcoaches nóg een voorwaarde. Ze moeten geregistreerd zijn bij de beroepsorganisatie, de BLCN. “Gelukkig maar. Ook dat zorgt ervoor dat de kwaliteit wordt gewaarborgd. Want leefstijlcoach is geen beschermde titel.” Het aantal geregistreerde leefstijlcoaches is nu nog beperkt. “Het is een redelijk selecte groep, die wel groeit. Zeker nu deze interventies in het basispakket komen.” En, zegt Philippens nog: “Het gaat niet van het eigen risico af, dus het is een mooie kans om aan je gezondheid te werken.”

Voor meer informatie: Academie voor Leefstijl en Gezondheid en BLCN

« terug

Reacties: 3

Anneke Palsma
27-09-2018

Er is echter een nadeel nu de GLI wordt vergoed: De zorgeverzekeraar vergoedt geen indirecte tijd meer voor de diëtist, terwijl dat een groot aandeel is van de dieetzorg. Denk hierbij aan verslaglegging, dieetberekening, terugrapportage aan medebehandelaren, uitwerken van het schriftelijk advies dat voor elke patiënt persoonlijk wordt afgstemd. Dat geldt natuurlijk voor alle onderdelen van het dieetbehandeling. Verder moet daar ook nog het uitwerken van de factuur en alle administratie die de zorgverzekeraar heeft opgelegd aan de zorgverlener bij opgeteld worden. Berekening leert dat het om ruim 1/3 van de werktijd gaat die niet wordt vergoed.
Diëtisten doen veel meer dan alleen het behandelen van overgewicht, maar zijn ook betrokken bij de behandeling van diabetes, nierziekten, ondervoeding, kanker, ziekte van Parkinson, etc. Het betreft dus een inkomstenderving van 33%, terwijl het vergoede bedrag voor dieetkosten al 11 jaar niet geïndexeerd is. Daarnaast worden de praktijkkosten wel elk jaar hoger.
Het vergoeden van de GLI lijkt dus een stap vooruit, maar gaat op andere fronten weer leiden tot minder dieetzorg en dat leidt uiteindelijk toch weer tot hogere kostenposten in de zorg.
Het is een typisch staaltje van goedkoop, dat uiteindelijk weer leidt tot duurkoop waarbij zorgverzekeraars de lachende derde zijn. Het netto-effect op de volksgezondheid van deze move zou wel eens negatiever uit kunnen vallen dan gedacht.

Kasper Bakker
12-10-2018

Het is wat mij betreft een mooie ontwikkeling dat de GLI nu in het basispakket komt. De exacte eisen en kwaliteitscriteria waaraan de GLI precies moet voldoen is nu nog wel wat diffuus. De selectie wordt gemaakt door de verzekeraars en VWS. De situatie nu is dat een GLI moet worden goedgekeurd voor opname in het basispakket en dat elke GLI moet laten zien hoe hij zijn kwaliteit gegarandeerd. Dat kan bijvoorbeeld door eisen te stellen aan de professionals die de GLI mogen uitvoeren. De GLI 'Cool' heeft bijvoorbeeld de keus gemaakt dit vorm te geven door certificering vanuit de BLCN te eisen voor professionals die hem mogen uitvoeren. De twee andere erkende GLI's (Beweegkuur en SLIMMER) hebben de kwaliteit van hun professionals op een andere manier geborgd. Wellicht worden er straks zelfs ook GLI's op basis van e-health principes erkend die helemaal geen betrokkenheid van professionals vereisen. Ik ben in ieder geval benieuwd hoe eea zich gaat ontwikkelen. Ik hoop in ieder geval dat de ontwikkelingen bijdragen aan een constructieve dialoog over kwaliteit en samenwerking tussen de verschillende bestaande opleidingen en vakgebieden waarvan leefstijlcoaching vaak al langer een belangrijk onderdeel uitmaakt. 

Mariet
12-12-2018

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst