Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Een ‘beslistool’ helpt sporters aan de best passende app

door: Thomas van Zijl | 15 februari 2018

Veel hardlopers, fietsers en wandelaars gaan de deur niet meer uit zonder app. Het aanbod in sport-apps wordt almaar groter en downloaden is een fluitje van een cent. Het verwijderen van een app is overigens net zo eenvoudig. Dit verklaart mogelijk waarom relatief veel mensen, onder wie veel recreatieve sporters, ook snel weer afhaken. Een multidisciplinair samenwerkingsverband mondde na twee jaar uit in een ‘beslistool’ die duidelijk maakt welke app het beste past bij welk type sporter. Op 8 maart wordt het resultaat gepresenteerd.

XL6VoorIedereenEenAppStevenVos copyPenvoerder van het project ‘Voor iedereen een app!?’ is de Fontys Sporthogeschool, in het bijzonder het lectoraat Move to Be. Voor lector Steven Vos is de toevlucht die sporters zoeken tot een app bepaald geen nieuw verschijnsel. Hij ziet dat steeds meer mensen ongebonden in beweging komen. Voor een rondje wandelen, hardlopen of fietsen is het lidmaatschap van een club geen voorwaarde meer. 

Meet je vooruitgang
Om toch doelen te stellen of progressie te meten, maken mensen gebruik van een app, maar dat is lang niet altijd even duurzaam. “Vooral beginnende recreanten houden het na verloop van tijd voor gezien. Als de herfst aanbreekt - en de dagen korter worden - stoppen ze met sporten en met het gebruiken van de app, misschien ook wel omdat die niet voldoet aan hun verwachtingen. Wij willen het aantal drop outs terugdringen door ervoor te zorgen dat mensen de goede app kiezen.” 

De een wil afvallen, de ander wil presteren, weer een volgende vindt het vooral belangrijk om bij een community te horen of wil herstellen van een blessure

Nu is er van een weloverwogen keuze vaak geen sprake. Gebruikers kiezen de app die bovenaan staat in de playstores van Apple en Google of die hun vrienden aanbevelen. Het is een van de redenen waarom het zelden tot een echt goede match komt. En dat is wel belangrijk, omdat ieder mens andere motieven heeft om te gaan sporten. De een wil afvallen, de ander wil presteren, weer een volgende vindt het vooral belangrijk om bij een community te horen of wil herstellen van een blessure. Naast de sporters zelf krijgen ook sport- en beweegprofessionals in hun werkveld steeds meer te maken met sport-apps. Ook bij hen ontbreekt de juiste kennis om te bepalen welke app geschikt is voor welke cliënt.

Een longlist van sport-apps
Vos en zijn onderzoekspartners hebben aan ruim vijftienduizend hardlopers, fietsers en wandelaars gevraagd welke app zij bij het sporten gebruiken en konden zo een uitgebreide lijst samenstellen. “Ergens moesten we een selectie maken. Er zijn wandelaars die voor hun route bijvoorbeeld Google maps gebruiken. Zeer begrijpelijk, maar dat beschouwen wij toch niet als een sport-app.”

“De vraag hoe apps een rol kunnen spelen in betere begeleiding kwam in eerste instantie uit het werkveld”

De partners van het project 'Voor iedereen een app!?' hebben vervolgens bewust niet alleen gebruikers naar hun ervaringen gevraagd. Ze hebben ook via interviews en expert meetings de opvattingen en ervaringen van professionals zoals coaches, fysiotherapeuten en leefstijlprofessionals in kaart gebracht. “De vraag hoe apps een rol kunnen spelen in betere begeleiding kwam in eerste instantie uit het werkveld”, zegt Vos. 

De meerwaarde van apps
XL6VoorIedereenApp-2“Professionals zien in dat apps niet meer weg zijn te denken. Leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en personal trainers zetten nieuwe technologie graag in voor een betere ondersteuning, maar hebben hierover vooral ook veel vragen. Meer kennis over de meerwaarde van apps kan helpen om het aantal mensen dat stopt met sport te verlagen.” In het onderzoeksproces van de afgelopen twee jaar spelen deze professionals daarom een belangrijke rol, net als de overige experts die zijn geraadpleegd en de grote groep gebruikers die aangegeven heeft wat zij belangrijk vinden in een app.

Alle resultaten zijn verwerkt in een ‘beslistool’ die vanaf maart beschikbaar zal zijn voor iedereen. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de expertise en middelen van het Kenniscentrum Sport. Vos: “We hebben bewust gekozen voor een webgebaseerd instrument en niet voor nog een app.” Bezoekers zullen geen ranglijst zien, maar per app een overzicht van kenmerken die passen bij hun zoekprofiel. “Wat voor de een van belang is, is voor de ander misschien hooguit een bijzaak. De ideale app bestaat niet, maar we kunnen wel zorgen voor een betere match met de verwachtingen van de gebruiker.” 

"Eerlijk gezegd denk ik niet dat er voor iedereen app is of zou moeten zijn"

XL6VoorIedereenApp-3Voor iedereen!?
En dan is er tot slot de naam van het project ‘Voor iedereen een app!?’. “Dat vraagteken staat er niet voor niets”, zegt Vos. “En eerlijk gezegd denk ik niet dat er voor iedereen app is of zou moeten zijn. Het klinkt misschien gek voor iemand die er al zoveel jaren mee bezig is, maar technologie is niet zaligmakend. Persoonlijke ondersteuning en begeleiding blijven belangrijk. Dat laat onverlet dat apps sporters en hun trainer of coach in veel gevallen een goede dienst kunnen bewijzen.” 

Het project ‘Voor iedereen een app!?’ eindigt op 31 maart en wordt gefinancierd vanuit een SIA-Raak-subsidie. Fontys Hogescholen (Sporthogeschool, Paramedische Hogeschool, Hogeschool HR & Toegepaste Psychologie en Economische Hogeschool Tilburg) werkt in dit project intensief samen met HvA, Hogeschool Inholland, Mulier Instituut, Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht, TU/e, Kenniscentrum Sport, Atletiekunie, KNWU, NLcoach, NBLP, LAPT, Gemeente Eindhoven, Gemeente Amsterdam en tal van professionals.

Voor meer informatie: Studiedag 'Voor iedereen een app?!'

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst