Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Demissionair voorzitter had genoeg van ellenlang proces

door: Leo Aquina | 23 november 2017

“Dit was mijn laatste officiële daad als (demissionair) voorzitter.” Clemens Wortel kondigde in een Facebookbericht op 12 november zijn afscheid aan bij de badmintonbond. Het bestuur van de bond was al sinds maart van dit jaar demissionair. Als demissionair vicevoorzitter neemt bestuurslid Ton Wijers voorlopig de taken van Wortel waar. Hoe lang dat nog duurt, is ongewis. “We streven ernaar om tijdens de bondsvergadering op het NK in februari 2018 een nieuw bestuur voor te dragen”, zegt Wijers. Vooralsnog blijkt het lastig mensen te vinden. Een commissie van wijze mannen onder leiding van afgevaardigde Eric Bakker is al sinds maart op zoek.

XL34BadmintonClemensWortel

Voor Clemens Wortel was good governance reden om niet verder te willen: “Op de bondsvergadering in oktober is het punt ‘bestuursverkiezing’ van de agenda gehaald omdat de commissie niet in staat was gebleken om een nieuw bestuur samen te stellen. Daarom hebben we als bestuur besloten om eigenstandig een bondsvergadering uit te schrijven, met als reden dat wij de regie terug wilden. Die nieuwe vergadering hadden wij op zaterdag 18 november gepland en dat heb ik persoonlijk medegedeeld aan Eric Bakker." 

"Het was de bedoeling een einde te maken aan de demissionaire status, daarover hadden we advies ingewonnen bij de reglementen-commissie. Twee van de drie leden van de commissie Bakker gingen niet akkoord met die voorgestelde bondsvergadering omdat er ‘signalen’ waren dat er onvoldoende draagvlak was voor sommige (demissionaire) bestuursleden. Er moesten volgens de commissie nieuwe (andere) bestuursleden bij komen. In een overleg met drie demissionaire bestuursleden – Ger Tabeling en ik waren daar niet bij – heeft de commissie Bakker aan hen gevraagd opnieuw hun demissionaire status te verlengen tot februari 2018. Voor mijn bestuurlijke norm was dat volstrekt onwenselijk.”

"Je kunt niet zomaar allemaal tegelijk opstappen. Je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid en je kunt zelfs aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen"

Niet stuurloos
Na het opstappen van Wortel blijven er vier bestuursleden over. Vicevoorzitter Wijers, penningmeester Rémon Verbeek, Bram Reudink en Ger Tabeling. Hebben zij overwogen ook op te stappen? Wijers: “De overige bestuursleden blijven demissionair aan. Je kunt ook niet zomaar allemaal tegelijk opstappen. Je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid en je kunt zelfs aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen.”

XL39BadmintonbondTonWijers copyWijers onderkent dat de huidige situatie verre van ideaal is, maar de badmintonbond is volgens hem niet stuurloos. “Als demissionair bestuur zijn we volledig bevoegd. Het is natuurlijk een lastige situatie want het is gebruikelijk dat een demissionair bestuur geen controversiële beslissingen neemt. De afgevaardigden vormen uiteindelijk het hoogste orgaan van de bond en met hen hebben wij regelmatig overleg. De afspraak is dat wij verder gaan met de uitvoering van het staande beleid.”

Op de vraag waarom het zolang duurt om kandidaten voor een nieuw bestuur voor te dragen, geeft Wijers aan: ”De commissie heeft met diverse kandidaten gesproken. Die hebben allemaal om verschillende redenen besloten het niet te doen. Ik ben daar niet bij geweest dus wat die redenen zijn, weet ik niet.” 

Ervaren bestuurder
Vanaf heden worden de zittende bestuursleden echter wel bij de zoektocht betrokken. “We hebben afgesproken dat we gezamenlijk verder zoeken”, aldus Wijers. “We gaan als bestuur en commissie gezamenlijk met kandidaten spreken waarvan wij denken dat ze van waarde zijn voor ons team.” 

"Het is denk ik niet goed om het hele bestuur te vervangen"

Wijers sluit niet uit dat enkele van de huidige bestuursleden ook weer in het nieuwe bestuur zitting nemen, al ligt het voor de hand een nieuwe voorzitter te zoeken: “Ger Tabeling heeft aangegeven te willen stoppen, maar hij blijft wel aan zolang er geen nieuw bestuur is. De andere drie zijn wel bereid om ook daarna nog door te gaan. Het is denk ik ook niet goed om het hele bestuur te vervangen. Wij zijn zes jaar geleden als geheel nieuw bestuur begonnen en je merkt dat je toch tijd nodig hebt als iedereen nieuw is. Bovendien gaat er veel kennis verloren.”

Aan welk profiel moet de nieuwe voorzitter voldoen? Wijers: “Het moet iemand zijn die vertrouwen geniet. De nieuwe voorzitter hoeft niet per se uit de badmintonwereld te komen. Ervaring als bestuurder is belangrijk. Het moet iemand zijn met affiniteit voor communicatie. Hoe treedt je naar buiten in roerige situaties. Hoe zorg je voor openheid en transparantie zonder in discussie te gaan. Het liefst hebben we iemand die het allemaal al een keer heeft meegemaakt. Dat hoeft niet bij een sportbond te zijn, dat kan ook zijn bij een andere organisatie. Het gaat erom dat je leiderschap toont.” 

NOC*NSF
In hoeverre speelt NOC*NSF als de Nederlandse sportkoepel een rol bij de huidige crisis binnen de badmintonbond? Clemens Wortel vertelt dat er maanden geleden door het demissionaire bestuur is verzocht om de hulp van NOC*NSF in te schakelen. “Maar dat wilde de commissie toen niet”, aldus de voormalige voorzitter. “Wijers weet dat er gesprekken zijn geweest tussen de commissie en mensen van NOC*NSF, maar kent de inhoud daarvan niet. Zelf gaat hij wel met de sportkoepel in gesprek: “We hebben een aanbod vanuit NOC*NSF gekregen dat ze willen meedenken en het kan natuurlijk helemaal geen kwaad dat anderen ook naar de situatie kijken.” NOC*NSF bevestigt dat er contact is en dat er wordt meegedacht. Er is echter geen sprake van bemiddeling.

Ondertussen zoekt de badmintonbond verder naar kandidaten. Wijers heeft er vertrouwen in dat er tijdens het NK in februari een nieuw bestuur wordt geïnstalleerd: “We hebben zo’n 30.000-35.000 leden, daar moeten toch bekwame mensen tussen zitten.” 

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst