Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Buurtsportcoaches kunnen veel beter worden ingezet

door: Thomas van Zijl | 9 februari 2017 

Via zijn bedrijf SportWorks is Roland Rijshouwer sinds 2005 actief met het optimaal inzetten van mensen die werken in de sport. Hij ziet al enkele jaren dat het belang van buurtsportcoaches toeneemt en stelt tegelijkertijd vast dat er niet altijd voldoende ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Met BSC werkt! lanceert hij een nieuw label om nog meer te halen uit de samenwerking van sport en cultuur met het sociale domein. 

XL5BSCWerktRolandRijshouwerAl sinds de beginfase is Rijshouwer betrok- ken bij de opzet en uitrol van de regeling voor combinatiefunctionarissen, die inmiddels zijn verbreed naar buurtsport-coaches. De inzet van deze beroepsgroep is zeer succesvol. Ze zijn actief in bijna alle gemeenten. De afgelopen jaren werkte Rijshouwer vanuit de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) samen met Kenniscen- trum Sport en in opdracht van het ministerie van VWS aan de kwaliteitsimpuls en de doorontwikkeling van de beroepsgroep buurtsportcoaches. In december 2016 is de opdracht opgeleverd, maar Rijshouwer wil zijn kennis en ervaring blijvend inzetten. 

“Zorgen dat mensen het beste uit zichzelf halen is mijn vak en daar geniet ik van. Buurtsportcoaches kunnen op dat gebied nog wel wat ondersteuning gebruiken en die wil ik graag bieden.” Nieuw is het fenomeen van de buurtsportcoaches al lang niet meer. Rijshouwer merkt echter dat zij nog steeds niet altijd goed geformuleerde doestellingen en een duidelijke opdracht hebben. Het gevolg is dat de buurtsportcoaches soms een beetje ‘zwemmen’. Zo is de samenwerking met onderwijs, zorg en welzijn onwennig, het is vaak zoeken naar de beste invulling. Voeg daar aan toe dat soms niet helemaal boven water komt wat de toegevoegde waarde en het effect is. De voortgang van buurtsportcoaches bij de lokale politiek en de gemeenteraad staat niet zelden ter discussie en wordt steeds opnieuw bekeken, terwijl de landelijke financiering geborgd is. 

"Stem opdrachten en functies af op basis van wat er uiteindelijk bereikt moet worden"

Nieuw label
Met het nieuwe label BSC werkt!, dat staat voor BuurtSport- en Cultuurcoach werkt!, wil Rijshouwer buurtsportcoaches veel doel- en resultaatgerichter inzetten. Zo wordt duidelijker wat de waarde van sport en cultuur is voor de samenleving. Hij richt zich niet alleen op de coaches, maar ook op hun leidinggevenden, de opdrachtgever en de samenwerkingspartners, in casu de gemeente of uitvoeringsinstanties. 

“Het gaat mij erom dat er duidelijke doelstellingen worden beschreven en dat vanuit die gedachte gekeken wordt naar welke rol een buurtsportcoach kan vervullen en welke competenties daarvoor nodig zijn. Dus stem opdrachten en functies af op basis van wat er uiteindelijk bereikt moet worden.” Dé buurtsportcoach, zegt Rijshouwer, bestaat niet. Ze dienen in iedere situatie, voor iedere opdracht andere competenties aan te spreken. Inzicht in ontwikkelbehoefte en sterke punten is daarom essentieel. 

“Ik zal nooit beweren dat de kwaliteit van buurtsportcoaches nu onder de maat is, zeker niet, maar iedereen wil zich graag ontwikkelen en succesvol zijn in wat hij doet. Dat is wat ik hiermee beoog.”

Werken aan ontwikkeling
Rijshouwer realiseert zich dat buurtsportcoaches veel op hun bordje hebben en dat opdrachtgevers er niet op zitten te wachten dat zij veel van hun werktijd besteden aan opleidingen of bijeenkomsten. Om het werken aan hun eigen ontwikkeling en competenties laagdrempelig en efficiënt te houden, biedt hij met BSC werkt! vooral professionele online diensten aan waardoor iedereen kan werken aan zijn eigen persoonlijke ontwikkelpunten en competenties. 

XL5BSCWerkt-2“Denk aan talentscreening, competentiemeting, trainingen, coaching en intervisie en webinars. Ik weet als geen ander dat buurtsportcoaches zich tijdens hun werkzame uren het liefst met hun opdracht bezighouden. Daarom kies ik zelf voor een zo flexibel mogelijk model afgestemd met de opdrachtgever, de leidinggevende en natuurlijk de buurtsportcoach.” Op deze manier wordt het beschikbare wettelijke ontwikkelbudget voor de medewerkers zo goed mogelijk ingezet.

Affiniteit met kwetsbare groepen
Rijshouwer hoopt met BSC werkt! zoveel mogelijk buurtsport- en cultuurcoaches te bereiken om nog meer waarde van sport en bewegen toe te voegen aan het sociale domein. Aan de bevlogenheid van de coaches ligt het niet, die is wat hem betreft onovertroffen. "Het zijn allemaal mensen die affiniteit hebben met kwetsbare groepen in de samenleving en die geloven in de kracht van sport en cultuur voor maatschappelijke thema’s. Het omgaan met tegenslagen, samenwerken, doorzetten en netwerken, daar is soms nog wel winst te behalen." 

Rijshouwer wil de toegevoegde waarde van buurtsportcoaches nog meer inzichtelijk maken en bijdragen aan de waardering en het vakmanschap. “Er wordt al jaren zoveel bereikt maar er is nog meer uit te halen. Dat gaan we behalen door te investeren in de ontwikkeling en het vakmanschap van deze bevlogen mensen. Daar ben ik heel zeker van, dat is mijn drive.” 

Voor meer informatie: www.bscwerkt.nl en/of www.sportworks.nl

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst