Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

VVD speelt 10 miljoen euro per jaar extra vrij voor topsport

door: Thomas van Zijl | 13 oktober 2016

Met ingang van 2017 komt er per jaar tien miljoen euro extra beschikbaar voor topsport. Dat bedrag is opgenomen in de begroting en moet er voor zorgen dat sporters optimaal voorbereid aan de start verschijnen van de Olympische Spelen van Tokio in 2020. VVD-Kamerlid Rudmer Heerema geldt als de belangrijkste aanjager van dit extra geld en heeft er hard voor gevochten. “Over de precieze besteding moeten nog knopen worden doorgehakt, maar dat het de kansen op succes vergroot, lijkt me duidelijk.”

XL35VVD-ExtraGeldenRudmerHeerema-1In juni stelde het kabinet al extra geld beschikbaar om financiële gaten te dichten die zich openbaarden in aanloop naar Rio. De inkomsten uit de Lotto-gelden vielen tegen, waardoor de ondersteuning van topsporters acuut in gevaar kwam. Deze tien miljoen euro staat daar los van en is in de woorden van Heerema ‘nieuw geld’. Het bedrag is opgenomen in de begroting die daarmee wat betreft topsport oploopt van 38 naar 48 miljoen euro.

“Dit geld is niet éénmalig, maar structureel, zegt het Kamerlid. Er kan, zeker met de aanstaande verkiezingen en de daarop volgende formatiebesprekingen, geschoven worden met bedragen, maar Heerema is er zeker van dat deze extra investering in topsport dan buiten schot blijft. “Die tien miljoen euro is voor topsport veel geld, maar in het licht van de totale rijksbegroting niet een bedrag waar partijen een principieel punt van maken. Dit geld is er nu en dit geld blijft er.”

Gesprek met NOC*NSF en bonden
Voor de besteding van deze tien miljoen euro gaat Heerema graag het gesprek aan met NOC*NSF en de aangesloten sportbonden. Voor hem staat vast dat de financiële impuls zich zou moeten terugbetalen in succes op de Spelen van Pyongyang 2018 en Tokio in 2020. Daar hoort een optimale voorbereiding bij van sporters die zich geen zorgen hoeven te maken over de vraag of ze wel rond kunnen komen en of er geld is voor een extra trainingskamp. Terugkijkend op de afgelopen Spelen en Paralympics van Rio vindt Heerema de vraag gerechtvaardigd of Nederland daar met de grootst mogelijke en best geprepareerde equipe stond.

“Er waren sporters die een wereldprestatie neerzetten en boven zichzelf uitstegen, maar we zagen ook een aantal tegenvallers. Over vier jaar wil ik in Tokio in ieder geval niet achteraf constateren dat we zaken anders en beter hadden moeten doen.”

“Atleten kunnen uitgroeien tot rolmodellen voor de jeugd en sportsuccessen kunnen een heel land een positieve vibe geven en in vervoering brengen"

Internationaal visitekaartje
Voor Heerema is het duidelijk dat de overheid een belangrijke rol speelt in het faciliteren van topsportprestaties. Natuurlijk heeft NOC*NSF ook partners die vanuit het bedrijfsleven financieel bijspringen, maar dat er ook gekeken wordt naar wat de staat kan doen is wat hem betreft logisch. “Sport is een internationaal visitekaartje, atleten kunnen uitgroeien tot rolmodellen voor de jeugd en sportsuccessen kunnen een heel land een positieve vibe geven en in vervoering brengen. Dat is maatschappelijk van waarde.” Heerema zet dus vol in op het zo groot mogelijk maken van de kans op succes.

In de aanloop naar Tokio betekent dat het opstellen van de best mogelijke trainingsprogramma’s, met de best mogelijke begeleiding, maar ook de aandacht richten op bijvoorbeeld nieuwe sporten waar potentie in zit. Zo maakt sportklimmen over vier jaar zijn olympisch debuut, een discipline waarin Nederland hoge ogen kan gooien. “De resultaten zien we in de sport altijd vanzelf. Een top-tienpositie in de medaillespiegel blijf de doelstelling.”

XL35VVD-ExtraGeldenRudmerHeerema-2bSportakkoord: afspraken en investeringen
De tien miljoen euro extra is voor Heerema een opsteker, maar voor het financieel toekomstbestendig maken van zowel top- als breedtesport is volgens het Kamerlid meer nodig. In het afgelopen week door de VVD gepresenteerde conceptverkiezingsprogramma is het plan opgenomen om te komen tot een sportakkoord. Het model waarin de Lotto-gelden een centrale plek innamen staat onder druk, de VVD moedigt daarom aan tot afspraken en investeringen van alle betrokken partijen: overheden, sportbonden, verenigingen en onderwijsinstellingen. Dit akkoord moet de financiële en organisatorische borging zijn voor de komende tien jaar. Niet alleen voor breedte- en topsport, maar ook voor evenementenbeleid, voor sport op school en bijvoorbeeld accommodatiebeheer.

“Er ligt nog geen masterplan, maar we hebben er allemaal belang bij om de huidige structuur tegen het licht te houden en daar waar mogelijk te veranderen. Het is niet voor niets dat veel sportbonden in de financiële problemen zitten. De hoogste tijd voor gezamenlijke afspraken en gezamenlijke actie.”

Voor de alinea's uit het concept-verkiezingsprogramma van de VVD die op sport betrekking hebben klik hier

« terug

Reacties: 4

Wouter de Groot
14-10-2016

Beste Thomas en Rudmer,

De titel van dit verhaal wekt de indruk dat Rudmer Heerema eigenhandig 10 miljoen euro heeft vrijgespeeld voor de topsport. Dat lijkt mij een feitelijke onjuistheid. Kan de auteur of  het geachte Kamerlid toelichten waar die 10 miljoen op gebaseerd is? Het lijkt me overigens niet de bedoeling dat leden van de Tweede Kamer zelf met betrokkenen bij het topsportbeleid in gesprek gaan over de besteding van de middelen, zoals Rudmer Heerema suggereert. Daar hebben we nu juist de uitvoerende macht voor.

Met vriendelijke groet,

Wouter de Groot 

Rudmer
14-10-2016

Beste Wouter, als woordvoerder sport heb ik me de afgelopen tijd steeds ingezet om de middelen voor topsport te verstevigen. Wellicht heb je mijn bijdrage op BNR nieuwsradio tijdens de Olympische Spelen meegekregen waar ik opgeroepen heb om bij de begroting 2017 te zoeken naar ruimte voor topsport. Het is aan een ieder om mijn inspanningen hiervoor Al dan niet op waarde te schatten. Dan de uitvoering: als volksvertegenwoordiger vind ik het niet meer dan logisch om met mijn achterban te praten over een kader dat ik dan ter advies mee kan geven aan de uitvoerende macht. Ik ben in ieder geval erg blij dat we het topsportbudget hebben kunnen verhogen.

Angelique
15-10-2016

Ik vind dit een mooi streven, sporters verdienen het om zonder zorgen naar de spelen te kunnen gaan. Zij zijn degene die hun hele leven alles opzij zetten om te bereiken waar ze dan staan. Alleen daarom al mogen we ze extra verwennen. 

Echter hoop ik wel dat er dan een andere chef de misson is. Iemand die snapt wat het sporters gekost heeft om daar te komen en dat zij nooit, maar dan ook nooit meer een 'loser vlucht' verdienen. 

Plus misschien kan er dan een gedeelte van dat geld besteed worden aan de uitzendtijd van de paralympics, ook deze sporters verdienen meer aandacht.

Met vriendelijke groet,

Angelique

Wouter de Groot
24-10-2016

Beste Rudmer,

Hartelijk dank voor je reactie. Kun je me misschien duidelijk maken welke hulpvraag er ten grondslag ligt aan die 10 miljoen euro? Het zal toch niet zo zijn dat er eerst een bedrag wordt vrijgespeeld en dat er vervolgens naar een bestemming wordt gezocht?

Met vriendelijke groet,

Wouter de Groot

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst