Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Nieuw beleidsplan zet in op ouderen en flexibel lidmaatschap

door: Thomas van Zijl | 22 september 2016

De Nederlandse Bridge Bond (NBB) wil groeien. Om te kijken hoe en waar dat het beste kan, bracht het Mulier Instituut in opdracht van de bond nauwkeurig in beeld welke Nederlanders geïnteresseerd zijn in de denksport. Conclusie: de NBB moet zich nog meer dan nu het geval is, richten op ouderen die hun hersenen wil trainen door te bridgen.
 
XL32BridgeGijsVanDerScheerAlle sportorganisaties willen nieuwe aanwas en het liefst van jonge mensen, want de jeugd heeft de toekomst. Directeur Gijs van der Scheer van de NBB benadert het vraagstuk van de ledengroei echter anders. “Feliciteer mij met onze oudere doelgroep, want die wordt vanwege de vergrijzing de komende jaren alleen maar groter.”

Focus op ouderen
Van der Scheer geeft toe dat hij in zijn dromen ook wel eens grote groepen jongeren enthousiast ziet bridgen, maar de realiteit laat een ander beeld zien. De drempel is te hoog en dat blijft waarschijnlijk zo. Bridge is niet eenvoudig te leren en het imago onder jongeren werkt niet bepaald mee. De bond moet keuzes maken. “Wij hebben grote ambities maar bescheiden middelen. We juichen het van harte toe als er jonge mensen op hoog niveau willen bridgen. Dat zullen we blijven faciliteren, maar onze focus komt te liggen op breedtesport voor een oudere doelgroep die mentaal fit wil blijven.”

De groep mensen die bridge speelt is divers; een behoorlijk aantal doet het gezamenlijk op een club, anderen bridgen thuis of volgen een cursus bij docenten die ‘hun eigen winkeltje hebben’, zoals Van der Scheer het noemt. Steeds meer mensen ontdekken daarnaast de mogelijkheid van online bridgen op het internet.

“We slagen er onvoldoende in om nieuwe clubs en daarmee nieuwe mensen aan ons te binden. Daar zit de achilleshiel"

60% van alle verenigingen lid van bond
Van der Scheer is er eerlijk over; wie wil bridgen heeft de NBB niet per se nodig. Individuele leden heeft de bond dan ook nauwelijks. Degenen die bridgen bij een aangesloten club zijn dat automatisch wel. De directeur van de NBB schat dat ongeveer zestig procent van alle verenigingen vallen onder de vlag van de bond. Een groot deel van de markt, maar voor Van der Scheer nog niet genoeg.

“We slagen er onvoldoende in om nieuwe clubs en daarmee nieuwe mensen aan ons te binden. Daar zit de achilleshiel. Onze toegevoegde waarde moeten we duidelijker over voetlicht brengen.”

Iets nieuws bieden
Van der Scheer gelooft niet in het opstellen van een gelikte folder. De mensen die in bridge geïnteresseerd zijn, kennen de bond al. We moeten iets nieuws bieden. In het beleidsplan ‘Kom erbij’ ligt de nadruk op het verbeteren van toegankelijkheid van bridge, op twee manieren. Bridge-inhoudelijk werkt de bond aan een standaard leermethode om het spel goed onder de knie te krijgen. Nu doet iedereen het op zijn eigen manier.

"De behoefte om te verbinden en ergens bij te horen. Die krijgt volop aandacht in de plannen”

“Wij hebben als NBB de positie om richting te geven. Bridge is een teamsport en met behulp van een uitgekiende leerroute is het makkelijker om daar aan mee te doen. Iedereen kan daar profijt van hebben.” Daarnaast wil de bridgebond meer doen voor clubs en organisatoren. Van der Scheer legt daarbij nadruk op sociale aspecten. “De toegevoegde waarde van de bond is niet alleen dat de speelavonden goed worden ondersteund met onze geautomatiseerde uitslagverwerking, maar ook dat we er volop aandacht voor hebben dat mensen bij bridgeclubs elkaar elke week opzoeken. Die behoefte om te verbinden en ergens bij te horen. Die krijgt volop aandacht in de plannen.”

XL32Bridge-2Spil in de planen is het lanceren van een flexibel lidmaatschap voor bridgers, maar daar kan en wil Van der Scheer niets over loslaten. “Ons voorstel presenteren we op de algemene ledenvergadering begin november. Wat ik erover kan zeggen is dat het flexibele lidmaatschap belangrijk is om als bond te groeien en onze ambities waar te maken. Bovendien zijn er, zo blijkt uit het onderzoek van het Mulier Instituut, meer dan een miljoen mensen geïnteresseerd in kaartspellen. Die wil de NBB kunnen boeien en binden.”

Tegenvallers opvangen
De directeur draait er niet om heen: meer leden, al dan niet flexibel, betekent ook meer financiële armslag. Andere inkomstenbronnen, zoals de bijdragen via NOC*NSF, worden steeds minder zeker. Ledengroei kan tegenvallers opvangen en zegt Van der Scheer: “Hoe groter we zijn, hoe beter we bridge kunnen bevorderen.” Het is duidelijk dat hij veel verwacht van het flexibele, individuele lidmaatschap, maar hij laat zich niet vastpinnen op doelstellingen. “Het beleidsplan is heel klassiek opgesteld voor vier jaar. Dan moeten er substantieel meer mensen lid zijn van de NBB.”

Voor meer informatie: resultaten onderzoek door het Mulier Instituut

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst