Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

HvA ontvangt IOC-subsidie voor genderonderzoek

door: Leo Aquina | 7 juli 2016

Het nieuwe onderzoeksprogramma ‘Access, Equity and Identity in Sport’ van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) kende afgelopen maand een vliegende start. Onderzoeker Donna de Haan slaagde erin subsidie van het IOC te krijgen voor een onderzoek naar de rol van mannen bij de bevordering van gendergelijkheid in de sport. Met gepaste trots vertelt de HvA in haar persbericht dat dit slechts een van de zes onderzoeksprojecten is die IOC- subsidie krijgt. Het gehele onderzoeksprogramma is breder. “We willen in internationaal perspectief kijken naar de thema’s gelijkheid, toegankelijkheid en identiteit in sport”, aldus De Haan. “Daarbij ligt de nadruk op toegepast wetenschappelijk onderzoek.”

XL25IOC-subsidieDonnaDeHaan300De Haan zette het onderzoeksprogramma Access, Equity and Identity in Sport op samen met collega’s Helmien Rambaldo en Sarah Zipp. “We zijn heel blij om nu meteen al subsidie van het IOC te krijgen. We werken hard aan de financiering van meerdere projecten. Zo hebben we samen met Europese partners ook een aanvraag lopen voor een Erasmus+-subsidie. Uiteindelijk willen de dat het onderzoeksprogramma een eigen lectoraat krijgt”, aldus De Haan.

Roeien en triatlon
Voor het door het IOC gesubsidieerde onderzoek werkt de HvA samen met NOC*NSF en het Australisch Olympisch Comité. De onderzoekers richten zich op gendergelijkheid in het roeien en triatlon op internationaal en nationaal niveau. Daarbij richten zij zich zowel op topsport als op breedtesport. In eerder onderzoek constateerde De Haan dat het voor gelijkheid voor mannen en vrouwen in de sport belangrijk is om vrouwelijke topsporters op te leiden en te behouden. Het blijkt vaak dat topcoaches moeite hebben om zich aan de specifieke wensen en eisen van de vrouwelijke topsporters aan te passen. “Wij onderzoeken hoe sportorganisaties in praktische zin antwoorden op die problemen kunnen formuleren”, aldus De Haan.

Onafhankelijk
Hoe onafhankelijk is De Haan als onderzoeker als het IOC haar deels financiert? “Het IOC geeft ons geen inhoudelijke opdracht mee. Wij hebben zelf een onderzoeksvoorstel geschreven, op basis waarvan zij ons geld hebben toegekend. Zij stellen op geen enkele wijze eisen aan de uitkomsten van ons onderzoek of de daarbij behorende praktische aanbevelingen”, aldus De Haan.

XL25IOC-subsidie-2De internationale sportwereld en ook het IOC wil nog wel eens de andere kant uitkijken als het op mensenrechten aankomt, bijvoorbeeld bij de keuze van olympische gaststeden. In hoeverre is subsidie voor onderzoek naar gendergelijkheid voor het IOC een manier om de schone schijn op te houden?

“Dat is als het gaat om gendergelijkheid niet aan de orde. Het IOC heeft op dat gebied een zuiver blazoen. Wellicht zijn er andere onderwerpen waar dit gevoeliger ligt. Als het om gendergelijkheid gaat heeft het IOC een helder beleid. Dit onderzoek is niet voor de bühne. Het is een onderzoek dat moet leiden tot praktische handreikingen waar de sportwereld van kan profiteren.”

"Individuen moeten de mogelijkheid hebben om aan sport te doen, ongeacht leeftijd, fysieke beperkingen, gender, ras, etniciteit, seksualiteit of sociaaleconomische status"

Verschillen
De Haan onderkent de grote wereldwijde verschillen als het gaat om gendergelijkheid in de sport. “De situatie in Nederland en Australië is natuurlijk niet te vergelijken met die in een land als bijvoorbeeld Oeganda. Wij streven ernaar om internationaal onderzoek te doen. Individuen moeten de mogelijkheid hebben om aan sport te doen, ongeacht leeftijd, fysieke beperkingen, gender, ras, etniciteit, seksualiteit of sociaaleconomische status. Door omstandigheden te scheppen waarin ruimte is voor individuele verschillen, kunnen we gelijkheid in de sport bevorderen. En aan sport kunnen individuen, groepen en zelf naties een identiteit ontlenen”, aldus De Haan.

“Daarom concentreert dit onderzoeksprogramma zich rond die drie thema’s toegang, gelijkheid en identiteit. Het doel van dit programma is het integreren van onderzoek en onderwijs ten aanzien van deze thema’s aan de HvA.”

Voor meer informatie: klik hier

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst