Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

De selectie in jeugdsport begint een plaag te worden

door: Marc Hoeben | 7 juli 2016

Misschien beginnen we met z’n allen een tikkeltje door te slaan. Kinderen worden in de sport op steeds jongere leeftijd en steeds vaker onderworpen aan selecties en steeds vaker ook leiden uitkomst en procedure van die selecties tot discussies tussen ouders en sportclubs. Prof. dr Chris Visscher - hoogleraar Jeugdsport van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) - ziet die ontwikkelingen hoofdschuddend aan. Het wordt, vindt hij, weer de hoogste tijd om het kind de ruimte te geven zelf te leren problemen op te lossen.

ChrisVisscher-1bisFCProf. dr Visscher schetst een beeld dat door velen moet worden herkend. “De samenleving verandert en ouders hebben tegenwoordig minder respect voor mensen op basis van hun functie. Die houding hebben ze tegen ambtenaren, tegen onderwijzers of leraren, tegen de dokter en tegen trainers of coaches in de sport. Als beslissingen voor hen of, vooral ook, voor het kind niet goed uitpakken, dan accepteren ze dat vaak niet.”

Hardnekkige signalen
Wetenschappelijk bewijs heeft de hoogleraar Jeugdsport van de RUG hiervoor niet. Nog niet. Maar de signalen – onder andere door een onderzoek in de turnsport van enkele jaren geleden – zijn er wel en bijzonder hardnekkig. In sporten als hockey en voetbal is het bij veel verenigingen tegenwoordig bovendien de gewoonste zaak van de wereld dat de laatste maand van het seizoen in het teken staat van ‘selecties.’ Pas na veel gedoe en discussie worden kinderen in een team voor het nieuwe seizoen geplaatst.

“In onze samenleving heeft een sterke individualisering plaatsgevonden,” weet Visscher. “Hoeveel kansen krijg ik? Daar draait het nu allemaal om. En die ‘ik’ verplaatst zich bij veel ouders naar het kind. Ik las laatst een verhaal dat bijna alle ouders kinderen met hun huiswerk helpen, om vooral maar te zorgen dat ze zo hoog mogelijk onderwijs kunnen volgen. Nou, ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik zelf vroeger werd geholpen. Je mocht het veel meer zelf uitzoeken en ja, dan ging het ook wel eens verkeerd. Maar als ik gestraft werd, dan kreeg de school van mijn vader gelijk. En als het even kon deed hij er nog wat straf bovenop. Er was gewoon meer gezag en ontzag voor gezag.”

"Soms is driekwart van de ouders bij de trainingen aanwezig en geven ze ook nog rustig commentaar"

Hoe anders ligt het nu. “Ouders vereenzelvigen zich met de prestaties van kinderen. Dat zie je bij de cito-toetsen op school en dat ouders zich dan niet snel neerleggen bij een ongewenst advies. De aanwijzingen zijn ook dat dit meer speelt bij hoger opgeleiden, dan bij lager opgeleiden. Al moet ik wel zeggen dat er nog geen meerjarenonderzoek is waaruit je dit echt kunt concluderen.”

Verwachtingen
Meer en meer ouders bemoeien zich nadrukkelijk ook buiten de school met de prestaties en ontwikkeling van hun kinderen, ziet Visscher. “Soms is driekwart van de ouders bij de trainingen aanwezig en geven ze ook nog rustig commentaar. Maar we mogen ons zo langzamerhand wel afvragen waarom kinderen op een bepaalde leeftijd stoppen met sport. Dat heeft vaak te maken met de verwachtingen van de ouders, maar ook met de verwachtingen van de kinderen zelf. Het draait te vaak om perfectionisme, ouders en kinderen weten vaak niet eens meer wat een beetje realistisch is. Bij het onderzoek in het turnen zag je bijvoorbeeld dat ouders hun kinderen extra lieten trainen, als ze uit de selectie dreigden te vallen. Maar dat leidde er juist toe dat de kinderen verder achteruit gingen. Waarschijnlijk ook omdat ze toch al op de toppen van hun tenen liepen.”

Ouders mogen eisen stellen, vindt ook Visscher. “Zeker, dat moeten ze ook doen. Maar velen hebben geen realistische kijk. Ze schatten de capaciteiten van zichzelf en van hun kinderen te hoog in.”

"Ouders hebben soms zelf het idee dat ze die prestatie hebben geleverd, terwijl het om hun kind gaat"

Selectiestress
Bij veel sportclubs neemt de ‘selectiestress’ jaarlijks toe. Hoe dat kan? “De plaats van sport is in de samenleving veel groter geworden. Sportprestaties hebben een ander belang gekregen. Je hoorde 25 jaar geleden nauwelijks dat kinderen topsporter wilden worden en dat ze dachten er rijk van te kunnen worden. Dat perspectief is veranderd. Het gaat ook over status, ouders hebben soms zelf het idee dat ze die prestatie hebben geleverd, terwijl het om hun kind gaat. Uit het turnonderzoek kwam ook naar voren dat sommige ouders alles regelden voor kinderen die soms meer dan twintig uur per week trainden. Ze investeerden echt heel veel, het hele sociale leven draaide daar om. Als het kind dan buiten de selectie valt, is ook dat deel van het leven weg.”

ChrisVisscher-2FCDe Federers en Messi’s van deze wereld zijn de grote uitzonderingen. We laten ons er te makkelijk door verblinden, vindt Visscher, en de consequenties daarvan zijn steeds ingrijpender. “Profclubs in het voetbal beginnen nu al bij de E-tjes met selecteren en opleiden. Maar het is helemaal niet bewezen dat het kinderen verder brengt. Misschien is een specialistische ontwikkeling zelfs wel slecht en een veelzijdige veel beter. Een recente studie heeft in elk geval aangetoond dat vroege specialisatie vaak leidt tot blessures op latere leeftijd."

"Clubs als Ajax en SC Heerenveen doen tegenwoordig gelukkig zelf weer meer aan een veelzijdige ontwikkeling. Maar dan nog kun je nadenken over wat het voortdurend meedraaien in een selectie met kinderen doet. Ze worden dan voortdurend met anderen vergeleken en dat geeft heel veel stress. En het is ook zo: waarom? Het blijft een relatief begrip, zo’n selectie. Wat zegt het nou als je in de basketbalselectie van Groningen zit? In de Verenigde Staten zou je dan misschien niet eens worden geselecteerd.”

Rol van geld
Als er dan toch geselecteerd moet worden, dan liever op latere leeftijd. “Bijvoorbeeld als kinderen een jaar of tien zijn. Dat is vroeg genoeg. Maar nu is de rol van geld in voetbal zo groot geworden dat kinderen soms op hun tiende naar FC Barcelona vertrekken en dat één van de ouders achterblijft.”

Visscher pleit voor meer ruimte voor het kind zelf. Om te ontdekken, om fouten te maken, om zich veelzijdig te ontwikkelen en verschillende dingen uit te proberen. “Je kunt heldere doelen met kinderen afspreken. Maar geef ze de mogelijkheid dat individueel in te vullen en niet dat de trainer het helemaal invult. Kinderen moeten kunnen bijdragen in hun eigen leerproces.”

« terug

Reacties: 12

Andy Koolmees
07-07-2016

goed kritisch artikel Marc!

Kinderen moeten juist vooral plezier aan sport beleven en er zeker geen stress van ondervinden. En de ouders moeten de training en coaching aan gediplomeerde trainers overlaten, die tegenwoordig ook allemaal didactische vaardigheden hebben moeten aanleren om hun trainersdiploma te behalen.

Ronald Kraaijkamp
07-07-2016

Vroegtijdige selectie in de sport kan wel degelijk leiden tot een hoger niveau van/aan de top. Er kan dan al vroeg beter en meer begeleid worden en getraind. Ook de beste toppianisten hebben het niet gered door tot hun 16e rustig aan te doen. Wat hierbij belangrijk is, juist omdat het om kinderen gaat, is dat de psychische en fysieke belastbaarheid (en die kan per kind verschillen) niet te groot wordt. Er is natuurlijk hier sprake van een 'ratrace', waarbij het er niet echt ontspannen aan toegaat en zowel winnaars als afvallers het gevaar lopen tegen psychische en fysieke (blijvende) blessures aan te lopen. Op de toppen van je kunnen (moeten) presteren kan ook heel leuk zijn. Goeie professionals op zetten dus.   

Ruud Kuiper
07-07-2016

Goeie professionals erop zetten is een vaak gehoord iets, echter het heeft weinig inhoud. Het gaat erom dat de sporter zelf moet gaan aangeven wanneer hij over de fysieke/mentale grens heen gaat op dat moment. En dat ziet een 'professional' niet aan de buitenkant. Zeker voor een groeiend kind is dat heel belangrijk, en schier onmogelijk gezien het immer veranderende lichaam en geest. Pas na de puberteit komt hier meer rust in en kan de jonge sporter beter aangeven wat zijn grens is. Het kind of de sporter moet zelf leren wat die grens is, en dat is via veelzijdig te sporten en te trainen om het eigen lichaam en geest goed te leren kennen in de loop van de jaren. Eenzijdig sporten geeft ook een eenzijdig beeld en dat is nooit goed.

Serge
08-07-2016

Selecteren doe je op talent... Bij jong selecteren sluit je de kans op zijin stroom steeds vroeger en jonger uit. En dat terwijl juist in de sport het de doorzetters zijn die verder komen en de talenten er alleen komen als ze er ook echt wat voor willen doen. Niet zelden in een geweldig voetballertje op z'n tiende leuk om te zien, maar kan niet meer meekomen tegen de tijd dat hij 16 is.. Selecties OK, maar kinderen moeten gewoon in de breedte ook kunnen blijven spelen, de rest haakt namelijk bij kleine sporten af als er 2 uit een team worden gehaald.

Peter van Grinsven
08-07-2016

Laat ik vooropstellen dat je ontwikklingen niet tegen kunt houden (en moet je dat willen?). Maar regelmatig is de nuance in de 'selectieratrace' op school, sportclub enz. zoek. En inderdaad, de ouders spelen niet altijd een verstandige rol. Het lijkt soms of het kind moet bereiken waar ze zelf nooit zijn gekomen. Ook in de sport slaat men zodanig door dat, als we niet uitkijken, (zogenaamde) talenten al op 3-jarige leeftijd een contract voor het leven krijgen aangeboden. En vaak nog niet zo zeer om het talent te ontwikkelen maar vooral om concurrenten de wind uit de zeilen te nemen. Zo lang het het belang van het kind voorop staat is er veel mogelijk maar praat niet altijd over het kind maar ook met het kind....

Peter de Vink
09-07-2016

De uitzonderlijke verhalen van een Messi vertellen niet de duizenden of miljoene verhalen van zij die t probeerden en niet haalden. Ergo iedereen denkt dat zo'n uniek resultaat (zelfs ten dele) maakbaar is.

Echt talent is wat de groten wel en alle door ouders omhoog geprate anderen van elkaar onderscheidt.

Voetbal is natuurlijk de wereld op z'n kop. Clubs verdienen later aan dat ene talentje omdat zij bij iedere transfer een deel krijgen, een groeter deel naarmate de club langer t talent heeft 'opgeleidt'. Dat heeft er toe geleidt dat clubs vooral vroeg kindsterretjes aan zich binden en dat zijn weer de 'succesverhalen' die veel ouders graag voor hun kroost zien opgaan.

Als die clubs daar werkelijk goed in waren én als zo fanatiek opleiden écht zou werken dan zouden we uit die miljoenen talentjes die er wekelijks in de jeugd op de velden te vinden zijn ALLANG massa's super spelers hebben moeten zien doorstromen naar de Eredivisie jijvoorbeeld. Niets is minder waar. Iedere zondag is t tenenkrommend om op Studio Sport te zien wat een stumperds er rondlopen bij de Profclubs.

Maar ja er zijn nogal wat ouders die zelf de boot gemist hebben, en wat wil je voor je kind nou liever, meer kansen dan je zelf had...

Én laten we naast dit vooral niet vergeten dat er naar mijn mening een groeiend aantal narcisten en zonnegoden of godinnen rondlopen die allemaal ook kinderen hebben.

Deze laatste categorie worden in onze vluchtige maatschappij vaak aangezien als voorbeeld om te volgen omdat in de massa van de digitalisering contacten diepgang verliezen, aan t vervluchtigen zijn en oppervlakkiger worden.

Deze narcisten en zonnegoden zitten vaak in de zogeheten selectiecommissies, daar voelen ze zich thuis én kunnen ze ter meerdere eer en glorie hun eigen kind ff dat fijne zetje geven. En ja dan pas, en natuurlijk te laat, komt er weerstand van die andere ouders... 

Fokke Poort
10-07-2016

Een uitstekend en goed onderbouwd artikel waarin haarfijn de vinger op de zere plek wordt gelegd. 

Robert Verbeek
11-07-2016

Selecties op jonge leeftijd is zeker niet goed. Selecteren betekent ook kinderen buitensluiten, kinderen buitensluiten betekent talent buitensluiten. In Duitsland krijgt ieder kind tot en met 11 jaar dezelfde kwaliteitstraining. In Zweden bij het ijshockey krijgt ieder kind tot 16 jaar dezelfde kwaliteitstraining. Gevolg, de clubs kregen meer talent, minder uitval en meer ouderparticipatie. Duitsland is hiermee in 2000 bij het voetbal begonnen. Zweden stond bij veel leefdtijd teams op degraderen, nu is 10% van de NHL spelers Zweeds. Stel je voor dat alleen 4-jarige kinderen die al kunnen lezen, les krijgen van een opgeleide juf, en als je nog niet kan lezen van een welwillende vrijwilliger... Talent gaat verloren.

Annelies Veeze
12-07-2016

Het complete bewegen zou denk ik ook veel meer aandacht moeten krijgen in de schooltijd. Bij selectie zie je te vaak 'de snelle groeiers' geselecteerd worden, terwijl het op de lange duur toch juist over de goede bewegers gaat. Ook zie je dat kinderen van sponsorende ouders betere kansen krijgen. Ik mis het verenigingsgevoel, er zijn zoveel ouders die wat doen voor de club, louter en alleen vanuit de belangen van hun eigen kind(eren). Het idee achter sport is natuurlijk 'de eerste' worden, maar de top licht zo dicht bij elkaar dat ook nr.100 een held is. Ik zie de sport meer als levenslessen en ruiken aan topsport als levenslessen in het kwardraat. Daar horen alle factoren bij, ook die van mensenkennis, teleurstellingen, reeele doelen stellen, een eerlijk beeld, geen excuses. vormend. Ik ben blij dat mijn dochter daarmee in aanraking komt. Op eigen kracht en uit eigen wil. Heel leerzaam en vormend. Maar soms heb ik er een enorme aversie tegen, 9 van de 10 keer veroorzaakt door de 'afgeleide status drijfveer' van ouders.

Bram Bosch
12-07-2016

Zo mee eens. 40 jaar sportwinkelier. Tis alleen maar erger geworden. Had er al eens een klein meedenkertje aan gewaagd. Selecties, weg er mee. 

Warner Salomons
19-07-2016

Dit stuk is voor mij niet nieuw. Vanuit gezond verstand kun je dit al weten cq. bedenken. Breed ontwikkelen is zeer belangrijk in sport. Daarbij kun je vanaf ca. 7 jaar mentaal topsport bedrijven. Sommigen moeten al vanaf 5 of 6 jaar. Onder druk staan van trainers en ouders is ook topsport. Zelf leren ontdekken geeft volwassen en mentaal sterke sporters. Topsport is sowieso niet voor iedereen weggelegd. Ik heb al te vaak zeer goede sporters ten onder zien gaan, doordat ouders, maar vooral ook veel zogenaamde professionele coaches zichzelf zo graag een schouderklop willen geven. Deze mensen vernielen mensen. Het is namelijk zo dat als een sporter wint dit soort coaches roepen 'zie je wel' en als er wordt verloren 'had je maar moeten luisteren'. De mens in de sport staat voorop en de credits zijn voor de sporters. Groet, Warner Salomons

Diana van Winden
06-08-2016

Interessant artikel, dank daarvoor!

Ik ben geinteresseerd in de onderzoeken binnen het turnen die aangehaald worden. Zijn deze ergens te lezen?

Vriendelijke groet,

Diana

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst