Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuws Alert-Item

Prijs voor 5 ‘toekomstbestendige sportaanbieders’ 12 mei 2022

Persbericht, Den Haag, 12 mei 2022

Winnaars Nationale Sportinnovator Prijs ‘Toekomstbestendige sportaanbieders’ bekendgemaakt tijdens Nationaal Sportinnovatie Diner

Sportinnovator-logo175De Nationale Sportinnovator Prijs 2021 is gisteravond tijdens het Nationaal Sportinnovatie Diner uitgereikt aan vijf innovaties die erop gericht zijn om sportaanbieders toekomstbestendiger te maken. Veel sportaanbieders hebben namelijk te maken met teruglopende ledenaantallen. Ze vinden het vaak lastig om te veranderen en aan te sluiten op trends als individualisering en digitalisering. Het gaat om twee innovaties om sportvraag laagdrempelig te koppelen aan sportaanbod, een ‘slimme’ bokszak, een pedagogische methode voor een positieve sportcultuur en een eSports-platform voor populaire racegames. Zij krijgen een financiële stimulans vanuit Sportinnovator om verder door te kunnen groeien.

De Nationale Sportinnovator Prijs wordt jaarlijks toegekend aan innovatieve producten of diensten op het gebied van (top)sport en bewegen. De prijs bestaat uit een subsidie die wordt uitgereikt aan innovaties die leiden tot een concreet product of dienst. Hierbij wordt gekeken naar ideeën die behalve impact in de sport ook (potentieel) economische en maatschappelijke waarde hebben. Het thema was deze keer ‘Toekomstbestendige sportaanbieders’. De innovaties kunnen zich zowel richten op sportverenigingen als op ondernemende sportaanbieders en moeten lokaal op kleine schaal al succesvol zijn gebleken.

"Met de honorering van deze vijf prachtige innovaties dragen we bij aan de ambitie van het Nationaal Sportakkoord om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken"

Juryvoorzitter Martin Olde Weghuis van Sportinnovator: “Toekomstbestendige sportaanbieders zijn professioneel georganiseerd en financieel gezond. Het zijn sportverenigingen of ondernemende sportaanbieders die antwoord hebben op toenemende vergrijzing, individualisering en digitalisering. Ze werken waar nodig en mogelijk samen om aan de veranderende, toekomstige vraag te voldoen. De jury heeft een twintigtal vernieuwende initiatieven beoordeeld waar uiteindelijk deze winnaars uit zijn gekomen. Met de honorering van deze vijf prachtige innovaties dragen we bij aan de ambitie van het Nationaal Sportakkoord om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken.”


De vijf winnaars van de Nationale Sportinnovator Prijs 2021 zijn:

Inviplay
inviplay150Inviplay staat voor Invite & Play en is bedoeld om te sporten waar, wanneer en met wie je maar wilt. Met vrienden of andere liefhebbers. Geef op het platform van Inviplay aan welke sporten je leuk vindt, wat de maximale reisafstand mag zijn en ontvang invites! Of maak zelf een activiteit aan, dan vindt Inviplay andere sporters voor jou. Voor sportverenigingen is dit een mooi kans om flexibel sportaanbod aan te bieden met nieuwe vormen van lidmaatschap.
 

logo-Sport-planner150Sport-Planner
Het platform Sport-Planner helpt sportclubs hun indirecte netwerken te activeren en hun sportaanbod toegankelijker te maken. Door met meerdere sportaanbieders in een lokale regio samen te werken, wordt tegen minimale kosten een grote groep aan potentiële deelnemers en (betaalde) sportactiviteiten bereikt.
 

NextRound voor sportaanbieders
nextround150Deze slimme vrijhangende bokszak geeft nauwkeurige feedback aan de sporter over de impact, timing en precisie van stoten en trappen. Door dit te koppelen aan trainingsprogramma’s, ook online en interactief, en aan thuissporten, biedt de NextRound nieuwe mogelijkheden voor boksscholen en fitnessclubs.
 

SIP-logo150Sport in Perspectief
Sport in Perspectief is een pedagogische methode die clubs helpt een veilig en plezierig sportklimaat te realiseren. Ouders, sporters en coaches krijgen tools aangereikt om winst en verlies in perspectief te blijven zien. Zo stimuleren zij zelfvertrouwen en houden de kinderen plezier in hun sport. Met behulp van de prijs wordt de methode uitgerold in Nederland en wordt de ondersteuningsstructuur geborgd.
 

KNAF DigitalKNAF_150
Dit eSports-platform biedt iedereen de gelegenheid om deel te nemen aan georganiseerde autosportwedstrijden in populaire racegames en racesimulaties. Met dit platform wil de Autosport Federatie ervoor zorgen dat de autosport toekomstbestendig en toegankelijk blijft en nieuwe doelgroepen aan de autosport bindt.
 


  


Nationaal Sportinnovatie Diner
Het Nationaal Sportinnovatie Diner werd gehouden in Sociëteit De Witte in Den Haag.  
Tijdens het diner zijn top-vertegenwoordigers vanuit overheid, sport, kennisinstellingen en bedrijfsleven op zoek gegaan naar innovatieve ideeën en concrete acties voor een vitaler Nederland.

De Nationale Sportinnovator Prijs is een initiatief van Sportinnovator, hét sportinnovatie-netwerk van Nederland dat zich inzet voor het versnellen van innovaties die leiden tot meer sportdeelname, die sportprestaties verhogen en die aanzetten tot een actieve leefstijl van de bevolking. Sportinnovator is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt ondersteund door ZonMw.
fotodiner

« terug