Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuws Alert-Item

Regie op kennis - advies over de kennisketen van sportevenementen 7 november 2019

In het advies Nederland evenementenland? heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) verschillende aanbevelingen gedaan om van Nederland een evenementenland te maken. Een belangrijke voorwaarde daarvan is het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis bij grote sportevenementen. In het advies 'Regie op kennis' geeft de NLsportraad aanbevelingen om de kennis rond grote sportevenementen verregaand te verbeteren.

regieopkennisHet advies 'Regie op kennis' dient als input voor de uitwerking van het sportakkoord (deelakkoord 6 Topsport die inspireert) en een nieuw beleidskader sportevenementen van het Kabinet. In het advies 'Regie op kennis' doet NLsportraad een aantal constateringen. Een greep daaruit:

 • Het huidige kabinet heeft het budget voor sportevenementen weliswaar verdubbeld, maar geen gelijktijdige investering gedaan in kennis over sportevenementen;
 • Sportmarketingbureaus, sportbonden en gemeenten zijn niet in staat of hechten onvoldoende belang aan kennisontwikkeling bij grote sport-evenementen op landelijke schaal;
 • De NLsportraad stelt vast dat er geen leerstoel of lectoraat voor sportevenementen bestaat;
 • De NLsportraad constateert dat kennisdeling en kennisoverdracht op het gebied van sportevenementen grotendeels ontbreekt.
"De minister verplicht sportevenementenorganisatoren en kennisinstellingen die subsidies ontvangen om hun data te deponeren en te delen"

Aanbevelingen
Bovenstaande (en andere) constateringen monden uit in onder meer de volgende aanbevelingen:

 • De minister faciliteert en financiert een multidisciplinair onderzoeksprogramma naar de maatschappelijke betekenis van sportevenementen samen met NWO/ZonMw en SIA/RAAK. Dit onderzoeksprogramma wordt door één consortium van kennisinstellingen gezamenlijk gecofinancierd en uitgevoerd.
 • NWO/ZonMw en SIA/RAAK organiseren in samenwerking met de partners uit het sportakkoord een ‘invitational conference’ met stakeholders en experts om kennisvragen voor het onderzoeksprogramma helder te krijgen.
  fotowielrennen
 • De minister verplicht sportevenementenorganisatoren en kennisinstellingen die subsidies ontvangen om hun data te deponeren en te delen via Data Archiving and Networked Services (DANS, het Nederlands instituut voor permanente toegang tot digitale onderzoeksgegevens).
 • De minister zorgt voor het opzetten en financieren van een kennisknooppunt ‘Event Topics’ (naar analogie van ‘Topsport Topics’) waar wetenschappelijke kennis wordt doorvertaald naar handvatten voor de praktijk.
 • Het steunpunt evenementen wordt uitgebreid en zorgt voor doorontwikkeling van de modelaanpak sportevenementen en intensieve samenwerking tussen stakeholders.

Voor meer informatie: klik hier om het hele advies 'Regie op kennis - Advies over de kennisketen van sportevenementen' te lezen

« terug

Reacties: 1

loek jorritsma
07-11-2019

Via kamerstuk 26429, nr 11 inzake Topsport van 12 juli 2002 (ik krijg het niet voor elkaar om die link hier in te krijgen) informeerde stas Vliegenthart de Tweede Kamer over het verder te ontwikkelen beleid inzake topsportevenementen en topsportaccommodaties. Dit mede op basis van onderzoeken van Ernst&Young in 2001 en 2002. Zie o.a. mijn tweet hierover. Pasport werd aangekondigd. Wie goed kijkt ziet dat hier dezelfde opdracht, taak en werkwijze werd gedacht als nu bij de NL Sportraad. Een probleem, er gebeurde niets met deze aanbevelingen. Pasport noch een samenhangend beleid kwam van de grond. Waar het me nu om gaat is dat de tegenkrachten die de ontwikkeling van dat beleid in de tussenliggende jaren hebben gefrustreerd goed in kaart zijn gebracht en voldoende 'onschadelijk'  zijn gemaakt. Mede daarom is een heroverweging van de huidige adviestrajecten gewenst.

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst