Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuws Alert-Item

Sporten alleen is niet voldoende voor kinderen om aan de beweegrichtlijnen te voldoen 13 mei 2019

Active Healthy Kids Nederland lanceert tweede Physical Activity Report Card voor Nederland

Als je denkt dat sporten voldoende is voor kinderen om aan de dagelijkse hoeveelheid lichaamsbeweging te komen kom je bedrogen uit. Alhoewel sporten aanzienlijk bijdraagt aan de dagelijkse portie bewegen, is het niet voldoende om aan de beweegrichtlijnen te voldoen. Daar is meer voor nodig.

rapportTakkenDe Nederlandse Physical Activity Report Card voor Kinderen en Jeugd is opgesteld op basis van diverse bevolkingsonderzoeken. Het rapport geeft op basis van de best beschikbare gegevens een evidence-informed beoordeling van indicatoren of het gebied van bewegen voor gezonde kinderen en jongeren en kinderen en jongeren met een chronische medische aandoening. De resultaten van het Nederlandse onderzoek worden vandaag (13 mei) gelanceerd tijdens de release op het kennis event Beweeg Het Door in Amsterdam.

Kinderen spelen weinig
Uit het rapport blijkt onder andere dat de Nederlandse jeugd een voldoende scoort op het gebied van deelname aan sport en actief transport naar school. Echter de helft van de Nederlandse kinderen beweegt echter veel te weinig. Vooral in het actief spelen is een aanzienlijke daling te zien de afgelopen jaren. Onze infrastructurele faciliteiten om te bewegen scoren voldoende, daar ligt het niet aan!. De vraag is hoe we de Nederlandse kinderen weg achter het scherm en weer actief aan het spelen krijgen.

"Elke dag minimaal 1 uur bewegen moet op het menu van alle kinderen en jongeren komen. De stekker uit de iPad dus"

“Onvoldoende bewegen en te veel zitten legt een enorme tijdbom onder de gezondheid van de toekomstige Nederlandse bevolking” aldus Dr Tim Takken, inspanningsfysioloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en initiatiefnemer van de Nederlandse Physical Activity Report Card voor Kinderen en Jeugd. “Te veel kinderen krijgen te weinig inspannende beweging. Dat is niet alleen slecht voor hart, vaten en conditie, maar onvoldoende bewegen heeft ook negatieve gevolgen voor leerprestaties, gezond gewicht en gedrag. Alleen sporten is dus niet genoeg. Elke dag minimaal 1 uur bewegen moet op het menu van alle kinderen en jongeren komen. De stekker uit de iPad dus", aldus Dr Takken.

Goede voorbeeld
Het goede nieuws is dat het merendeel van de Nederlandse kinderen op sport zit. Van belang is om vooral de adolescenten niet te laten uitvallen in sport en bewegen. Dat kan via sport in de buurt of via de verenigingen, maar ook scholen kunnen hier een belangrijke rol vervullen door middel van aantrekkelijke gymlessen en buitenschools sportaanbod. Het is ook belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en meer samen met hun kind gaan sporten/bewegen.

Om de Nederlandse Report Card te downloaden klik hier

Over de Report Card
kidsIn de Verenigde Staten en Canada bestaat al meer dan 10 jaar de traditie om jaarlijks een 'schoolrapport' te maken van de landelijke prestaties van het beweeg- en sedentair gedrag van de jeugd. In 2012 is het initiatief genomen om dit wereldwijd te doen. Negenenveertig landen in de wereld hebben de handschoen opgepakt, inclusief Nederland. Dit project maakt een wereldwijde vergelijking tussen landen mogelijk en de deelnemende landen kunnen van elkaars successen leren.

Bij het project zijn de volgende organisaties en kennisinstituten betrokken: Wilhelmina Kinderziekenhuis, RIVM, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Mulier Instituut, KLVO, Jantje Beton, PO-raad en MBO-raad, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Gemeente Utrecht, Universiteit Maastricht, Vrije Universiteit Amsterdam, en Hogeschool Windesheim.

Over Active Healthy Kids Nederland
Active Healthy Kids Nederland is een initiatief vanuit het Wilhelmina Kinderziekenhuis om meer aandacht te vestigen op het belang van gezond bewegen voor kinderen. Active Healthy Kids Nederland stelt de Nederlandse Report Card en de Report Card plus (voor kinderen met een ziekte/beperking) samen.

Voor meer informatie: www.activehealthykids.nl
.
« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst