Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuws Alert-Item

Johan Wakkie en Peter Hopstaken starten Intervisie Sportbestuur 3 april 2019

Veel sportbestuurders zijn als het ware in hun functie gerold. Ze liepen al jaren rond bij een club en/of waren goede bekenden van collega-bestuursleden. Ze zijn 'gevraagd' en vrij snel daarna zitten ze in het bestuur. In het beste geval vindt er vlak daarvoor nog wel een soort overdacht plaats, maar daarna moet de kersverse sportbestuurder aan de bak. En komt de ene kwestie na de andere op hem of haar af. Natuurlijk kunnen ze nog ruggespraak houden bij collega-bestuursleden, maar écht met vakgenoten wat dieper ingaan op basale vraagstukken die nu eenmaal ook spelen bij het besturen van een organisatie, dat komt er in de praktijk om uiteenlopende redenen niet vaak van. Terwijl de behoefte om te sparren - bijvoorbeeld met externe, deskundige buitenstaanders - er wel is, denken Johan Wakkie en Peter Hopstaken. Daarom starten zij met Intervisie Sportbestuur.

Isb4Intervisie Sportbestuur organiseert - zoals de naam al aangeeft - intervisiesessies voor sportbestuurders van zowel bonden als verenigingen. Met drie tot maximaal vijf bestuurders en twee deskundige coaches worden de cases die de deelnemers inbrengen gezamenlijk besproken, geanalyseerd en van bruikbare adviezen voorzien. Het bijkomende doel van de sessie is het ontwikkelen van vakmanschap en met (zelf)reflectie greep krijgen op het eigen denk- en leerproces. De sessies van Intervisie Sportbestuur worden geleid door Johan Wakkie en Peter Hopstaken.


Coaches
JohanWakkie175FCJohan Wakkie is momenteel actief in de driehoek sport, cultuur en maatschappij, onder meer met Plan 4. Eerder was hij ruim twintig jaar directeur van de hockeybond waar hij eind 2014 afscheid van nam. Daarnaast was hij o.m. van 2006 tot 2012 voorzitter van het Jeugdsportfonds. Eerder was Wakkie o.m. interim-directeur van het NOC, hoofd personeelszaken bij de NSF, directeur van de Nationale Federatie van Werkers in de Sport, oprichter van de Bond voor Werknemers in de Sport (nu FNV Sport) en welzijnsambtenaar in Alphen aan de Rijn.

PeterHopstaken175FC-2Peter Hopstaken is sinds 2007 directeur/eigenaar van Sport Knowhow XL, informatieplatform voor de zakelijke sportwereld en in 2017 samen met Hans Koeleman gestart met het label Denktank Sport dat kleinschalige inspiratiesessies organiseert voor professionals die werkzaam zijn in de sportwereld. Eerder was Hopstaken van 1998 tot 2007 hoofdredacteur van SPORT Bestuur & Management (vakblad voor de sport). Daarvoor werkte hij als senior-consultant voor KPMG (1996-1998) en als senior-onderzoeker bij de Stichting Economisch Onderzoek (1987-1996). Hij begon zijn carrière als onderzoeker bij Stichting Spel & Sport (1986-1987), een van de voorlopers van NISB en daarmee van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Praktische informatie
Locatie: keukentafel Tapijtschelp 69, 1112 DZ Diemen
Setting/karakter: informeel
Toegang: 79 euro (excl. BTW) per deelnemer.
Aantal deelnemers: max. 5
Intervisiecoaches: Johan Wakkie & Peter Hopstaken

Wanneer?
Met belangstellenden wordt samen een datum vastgesteld. Heb je belangstelling, stuur dan een bericht naar Peter Hopstaken via info@skxl.nl.

Job van Beekhoven - nieuw bestuurslid KNBSB - na een pilotsessie met Intervisie Sportbestuur: "Heel prettig voor mij om eens van ervaren perspectieven uit de sportwereld feedback te krijgen. Ik denk dat dit concept absoluut zal voorzien in een behoefte"
« terug