Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuws Alert-Item

Open brief Nederlandse Sportraad over Formule 1 in Nederland 4 maart 2019

logoNederlandseSportraad

Geachte heer, mevrouw,

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) heeft in februari 2019 gesprekken gevoerd met de circuits van Zandvoort en Assen en contact opgenomen met het Formula One Management (FOM). In deze gesprekken zijn nieuwe feiten naar boven gekomen over de mogelijke organisatie van de Formule 1 in Nederland. Gezien het belang van deze feiten heeft de raad besloten tot het schrijven van deze brief. De nieuwe feiten kunnen ook van nut zijn bij de feitelijke vragenronde over Formule 1 van de Tweede Kamer.

Rol NLsportraad
In de brief aan de Tweede Kamer van 5 februari 2019 heeft het kabinet kenbaar gemaakt de organisatie van Formule 1 in Nederland wel te faciliteren, maar niet financieel te ondersteunen. Om deze financiële ondersteuning had Circuit Zandvoort gevraagd nadat het op 13 december 2018 een intentieovereenkomst met FOM heeft getekend.

Tijdens het proces van besluitvorming door het kabinet heeft de NLsportraad geen contact gehad met Circuit Zandvoort en andere belanghebbenden, waaronder FOM en Circuit Assen. Dit omdat het kabinet of het parlement de NLsportraad mogelijk nog advies zou vragen over Formule 1 in Nederland en de NLsportraad zich dan volstrekt onafhankelijk wilde kunnen opstellen.

Nadat het kabinetsbesluit was genomen, heeft de NLsportraad besloten zich wel nader te laten informeren. De NLsportraad was daarbij in eerste instantie geïnteresseerd in de vraag of de businesscase voor Formule 1 in Nederland kans van slagen heeft zonder financiële ondersteuning van de rijksoverheid. Mocht de businesscase rond komen, dan zou de NLsportraad zich in latere instantie ook graag buigen over (optimalisering van) de impact van het sportevenement, zoals de raad heeft gedaan bij een groot aantal andere sportevenementen.1

Hieronder treft u een overzicht aan van onze bevindingen uit de gevoerde gesprekken.


Stand van zaken Circuit Zandvoort

Circuit Zandvoort doet er momenteel alles aan om tijdig een aantal grote sponsors aan zich te binden zodat de businesscase rond komt. De datum van 31 maart 2019 is een harde deadline vanuit FOM. Circuit Zandvoort meldde ons dat er zeker een aantal bedrijven geïnteresseerd is, maar dat het vertrouwen in de businesscase mogelijk is gedaald nu de overheid alleen faciliteert. Dit spoort met eerdere bevindingen van de NLsportraad dat het vertrouwen van bedrijven groeit als ook de overheid wil investeren; sportevenementen floreren bij privaat-publieke samenwerking.2

Daarnaast meldde Circuit Zandvoort dat sponsors zich terughoudend opstellen door de aanhoudende mediaberichten over de (vermeende) concurrentie tussen Zandvoort en Assen.

De businesscase voor Formule 1 op Zandvoort is omvangrijk, omdat er nog aanpassingen nodig zijn aan het circuit. Het circuit heeft tot nog toe weinig steun ervaren van omliggende gemeenten en van de provincie.

Sponsorgelden heeft het Circuit Assen naar eigen zeggen niet nodig om de businesscase rond te maken

Stand van zaken Circuit Assen

Circuit Assen had (al eerder) eigen plannen ontwikkeld om de Formule 1 naar Nederland te halen. Circuit Assen meldde dat de businesscase in principe rond is, mede dankzij een buitenlandse investeerder die garant wil staan voor de gelden gemoeid met de licentie.

De businesscase is minder omvangrijk dan die van Zandvoort omdat de bestaande accommodatie, organisatie en infrastructuur van de TT Assen kunnen worden benut. Bovendien is er steun van de provinciale en gemeentelijke overheid. Sponsorgelden heeft het Circuit Assen naar eigen zeggen niet nodig om de businesscase rond te maken.

Contact FOM
De NLsportraad wil (zonder verder onderzoek) geen oordeel vellen over welk van beide - heel verschillende - businesscases het best is voor het evenement, de regio of de samenleving. De NLsportraad waardeert zowel de ondernemende plannen in Zandvoort als het solide erfgoed in Assen. Echter, een dergelijk oordeel is niet relevant gelet op de houding van de FOM. Uit rechtstreekse contacten van de NLsportraad met de verantwoordelijke manager bij de FOM is gebleken dat Circuit Zandvoort voor FOM om verschillende redenen (historie, nabijheid grote steden en vliegvelden) de eerste en enige gegadigde is om de Formule 1 in Nederland te organiseren. Mocht de businesscase van Zandvoort niet rond komen, dan gaat de Formule 1 – aldus de FOM - aan Nederland voorbij.

De NLsportraad hoopt van harte dat het Circuit Zandvoort lukt om op korte termijn een aantal (Nederlandse) bedrijven aan het initiatief te verbinden

Samenwerking cruciaal
De NLsportraad hoopt van harte dat het Circuit Zandvoort lukt om op deze korte termijn een aantal (Nederlandse) bedrijven aan het initiatief te verbinden. De NLsportraad doet een oproep aan kabinet, provincies en gemeenten om overleg te hebben over de wijze waarop de organisatie van het sportevenement door de overheid kan worden ondersteund én zodanig benut, dat de maatschappelijke opbrengst maximaal is. De NLsportraad is van mening dat bij goede samenwerking en gezamenlijke planvorming heel Nederland kan profiteren van de spin off. Ook Circuit Assen zou daarbij kunnen en moeten worden betrokken.

Facilitering door de overheid is nodig om randvoorwaarden in de sfeer van infrastructuur en veiligheid te garanderen. Participatie in de plannen is nodig om de volle winst te boeken op de terreinen van onder andere economie (regio-ontwikkeling, Holland branding, innovatie en handel), duurzaamheid en uiteraard sport. Binnen de rijksoverheid is interdepartementale samenwerking daarom noodzakelijk.

XL3 OpenPodium-WezenbergKoppius-1De NLsportraad is van mening dat het organiseren van de Formule 1 een unieke kans biedt aan de vele Nederlandse sportfans om van de autosport en sportheld Max Verstappen te genieten. Indien goed benut, biedt de Formule 1 ook kansen aan de ontwikkeling van de regio en de promotie van Nederland in velerlei opzichten. Samenwerking is daarbij cruciaal: tussen private en publieke partijen en, binnen de publieke sector, tussen overheden.

Mocht het lukken om de Formule 1 naar Zandvoort binnen te halen, dan wil de NLsportraad de betrokken partijen graag over de optimalisering van de impact en de intensivering van de samenwerking adviseren.

Met vriendelijke groet,
Namens de Nederlandse Sportraad,

Michael van Praag                                  Mariëtte van der Voet
Voorzitter                                                 Secretaris


Noten:

  1. Zie hier
  2. De overheidsvisie, waarin subsidie wordt gezien als sluitstuk van de begroting, botst hier met de visie van evenementenbureaus en marketeers die de overheidsbijdrage nodig hebben als inzet om méér geld te maken in partnership met het bedrijfsleven. Zie pagina 42-43 van de publicatie Nederland op de kaart


Deze brief is verzonden aan:

  • Minister van Medische Zorg en Sport
  • Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
  • VWS-commissie van de Tweede Kamer
  • Gedeputeerde Staten provincies Noord-Holland en Drenthe
  • Colleges van B&W Zandvoort en Assen
  • Circuit Zandvoort en Circuit Assen
  • Formula One Management
« terug

Reacties: 2

Gerard Sierksma
04-03-2019
Simon Henk Luimstra
05-03-2019

Ik snap het niet zo goed. De Nederlandse Sportraad bemoeit zich hiermee? Vanuit wiens opdracht? Nederland? Sport?

Of wordt een podium gezocht om even te 'shinen'?

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst