Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuws Alert-Item

Brief Minister Bruins over de werkwijze en de criteria voor de Beoordelingscommissie sportevenementen aan de Tweede Kamer 25 februari 2019

Brief minister aan Tweede Kamer
Minister Bruins heeft op vrijdag 22 februari de werkwijze en de criteria voor de Beoordelingscommissie sportevenementen via deze brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Eerder al - op 11 februari 2019 - stuurde de Nederlandse Sportraad onderstaande brief aan de minister.


11 februari 2019 | Aanbiedingsbrief Nederlandse Sportraad aan de minister voor Medische Zorg en Sport over de criteria en werkwijze van de Beoordelingscommissie sportevenementen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. de heer mr. drs. B.J. Bruins
Minister voor Medische Zorg en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den HaaglogoNederlandseSportraadGeachte heer Bruins,

In navolging op onze brief d.d. 21 december 2018 waarin wij de oprichting van de Beoordelingscommissie sportevenementen aankondigden, ontvangt u bijgaand de definitieve werkwijze en criteria voor deze commissie.

In januari 2019 is de NLsportraad in overleg geweest met de commissieleden om de uitvoerbaarheid en weging van de criteria te toetsen. Naar aanleiding hiervan zijn nog enkele praktische wijzigingen doorgevoerd.

Werkwijze
In dit document is de algemene procedure bij het aanvragen van subsidies verduidelijkt voor aanvragers van subsidie: van het indienen van een aanvraag tot de beslissing van het ministerie van WiS. Binnen deze procedure is de werkwijze van de Beoordelingscommissie sportevenementen beschreven.

Criteria
Daarnaast is aangegeven welke criteria de beoordelingscommissie sportevenementen
hanteert om te bepalen in welke mate een sportevenement ‘internationaal aansprekend’ is.
Ook zijn criteria opgenomen om te bepalen of aanvragen voor sportevenementen boven de €
2,5 miljoen subsidiabel zijn. De criteria zijn gebaseerd op de volgende overwegingen:
 

  • het advies van de NLsportraad over de govemance en quick wins voor de beoordelingscommissie sportevenementen d.d. 4 april 2018;
  • het advies van de NLsportraad ‘Open kaart bij Impact’ d.d. 27 september 2018;
  • uw beleidskader sportevenementen voor 2019-2020;
  • de criteria en ervaringen van de Commissie-Been, die tot 31 december 2018 advies heeft gegeven over de subsidiëring van sportevenementen aan de partners van het netwerk Kracht van sportevenementen;
  • de ‘Evaluatie beleidskader sportevenementen’ van het Mulier Instituut van september 2018;
  • de feedback naar aanleiding van de bijeenkomst van de nieuwe beoordelingscommissie sportevenementen d.d. 23 januari 2019.

Op basis van deze overwegingen heeft de NLsportraad de criteria definitief gemaakt.
De Beoordelingscommissie kan vanaf heden aan de slag om advies te geven over
subsidieaanvragen voor internationaal aansprekende evenementen in de topsport,
breedtesport en gehandicaptensport.

Met vriendelijke groet,
Namens de Nederlandse Sportraad,

Michael van Praag                                  Mariëtte van der Voet
Voorzitter                                                 Secretaris

Bijlagen
1. klik hier voor de Werkwijze van de Beoordelingscommissie sportevenementen
2. klik hier voor de Criteria van de Beoordelingscommissie sportevenementen

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst