Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuws Alert-Item

Actieve rol ministerie van VWS bepleit bij het binnenhalen van sportevenementen 1 oktober 2018

door: Peter Hopstaken | 1 oktober 2018

Vanmorgen heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) een 'Voortgangsbrief advies strategische agenda en beleidskader grote sportevenementen' aan minister Bruins aangeboden.

logoNederlandseSportraadDe NLsportraad heeft afgelopen zomer middels bijeenkomsten, gesprekken en enquêtes vele partijen die een rol spelen bij de organisatie van evenementen in Nederland geconsulteerd. Het gaat hierbij om vertegenwoordigers van vele gemeenten waaronder de G5, organisatoren van sportevenementen (o.a. sportmarketingbureaus), provincies, het netwerk Kracht van Sportevenementen, het Platform Evenementenmanagers en verschillende grote bedrijven.

Parallel aan de gesprekken heeft de NLsportraad deskresearch verricht en is een commissie samengesteld van raadsleden en externe adviseurs met een internationale blik. Op basis van dit alles concludeert de Nederlandse Sportraad onder meer:

  • De belangrijkste partners bij gesubsidieerde sportevenementen (gemeenten, provincies, bedrijven en sportbonden) kennen een grote rol toe aan het ministerie van VWS. Tegelijkertijd hebben zij behoefte aan een actieve(re) rol van het ministerie om bepalende sportevenementen naar Nederland te halen.
  • De NLsportraad adviseert de minister daarom tot een gezamenlijke strategische agenda te komen, samen met andere departementen, gemeenten, provincies, sportbonden, bedrijfsleven en evenementenorganisatoren. Het ministerie van VWS zou daartoe het Sportakkoord kunnen verbreden naar andere ministeries en bedrijven.
    BrunoBruins2

Waar ons land minder goed op scoort, is het aandeel bestuurders in internationale federaties

  • Mede door zekere ‘Dutch values’ - zoals efficiëntie, samenwerking, innovatie en beleving - is het buitenland te spreken over de organisatie van sportevenementen in Nederland. Waar ons land minder goed op scoort, is het aandeel bestuurders in internationale federaties. Dit terwijl Nederlandse bestuurders kunnen helpen om sportevenementen naar Nederland te laten komen. De NLsportraad geeft de minister daarom in overweging om in het Nationaal Sportakkoord een mede door de rijksoverheid gecoördineerde inspanning op te nemen om het aantal internationale sportbestuurders te vergroten.

Voor meer informatie: de 'Voortgangsbrief advies strategische agenda en beleidskader grote sportevenementen' van NLsportraad aan minister Bruins

« terug

Reacties: 1

loek jorritsma
01-10-2018

Ik beperk me nu tot het advies om via de zoekopdracht '26429 Topsportbeleid 12 juli 2002' te zien waarop het advies van de NLSportraad aansluit en daaraan schatplichtig is. U kunt dan zelf beoordelen hoe de beleidsontwikkeling sindsdien is geweest en antwoord geven op de vraag naar de rol van NOC*NSF en van de Directie Sport sindsdien. Ieder die hierop reageert met vragen aan mijn adres zal ik zo goed mogelijk beantwoorden.

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst