Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuws Alert-Item

'De Voorzet' als aftrap naar een Sportakkoord 1 april 2018

In het regeerakkoord van kabinet Rutte III is opgenomen dat de regering een sportakkoord wil sluiten. Het doel van het sportakkoord volgens minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport 'om de kracht van sport voor heel Nederland te benutten. Moderne sportverenigingen, ondernemerschap en nieuwe dwarsverbanden vormen de basis om de sport verder te brengen.'

Minister Bruno Bruins zei dit op 21 maart jl. in een bijzondere setting: met zijn blote voeten in het zand van de beachsporthal van de Haagse Sportcampus Zuiderpark. Om hem heen zo’n honderd stakeholders, gezeten aan ronde tafels in het zand. Zij kwamen voor de werkconferentie De Voorzet, om het streven naar een toekomstbestendige sport concreter te gaan maken.
DeVoorzet
Op dertien tafels liggen even zoveel thema’s met kansen die uit een inventarisatiefase naar voren zijn gekomen. In die eerdere fase heeft de minister in kleinere setting met sleutelfiguren uit de sport gesproken, zijn sportbonden geconsulteerd en hebben interviews plaatsgehad met interessante partijen die geen vaste gezichten zijn in de sector sport en bewegen.

Op basis daarvan zijn dertien thema’s geselecteerd als kansrijk voor vernieuwing, met per thema een toekomstbeeld, mogelijke kansen en de huidige stand van zaken:

Vervolg
In de periode tot de zomer zal de Directie Sport van VWS op basis van 'De Voorzet' de meest kansrijke thema’s elk afzonderlijk invullen. Daarvoor zullen wederom partijen worden uitgenodigd die voorstellen verder gaan uitwerken, met als doel dat er straks vlak voor het zomerreces handtekeningen kunnen worden gezet onder een innovatief sportakkoord door heel veel partijen uit sport, overheden, bedrijfsleven en kennisorganisaties.

Voor meer informatie: het hele proces is te volgen op Allesoversport.nl

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst