Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuws Alert-Item

Groninger sportwereld gaat op jacht naar raadszetels 9 maart 2018

PERSBERICHT | 8 maart 2018

Het spel gaat op de wagen in Groningen. Een politiek spel wel te verstaan, geïnitieerd door een aantal op sport en politiek georiënteerde dames en heren. Wij hebben – na rijp beraad – besloten ons in partijvorm op het stadse politieke toneel te begeven om mee te dingen naar de raadszetels die in november worden verdeeld bij de gemeenteraadsverkiezingen. We doen dat overigens niet als een klassieke partij, maar als een eigentijdse beweging die de sport in de stad Groningen nadrukkelijker op de bestuurlijke agenda wil zien en niet slechts marginaal in de kantlijn.

ACLO350Al vele, vele jaren wordt er in de stad geklaagd over de 'behandeling' van de sport door politieke gremia. De sport hangt er maar een beetje bij en staat steevast achteraan als er gelden worden verdeeld. Dat staat haaks op de plaats die sport inneemt op de maatschappelijke ladder. Onlangs werd bekend dat van de zestien miljoen Nederlanders er tien miljoen op een of andere manier bij de sport zijn betrokken. Dat is globaal zo'n zestig procent. Zetten we die getallen af tegen de populatie in Groningen, dan doen van de inmiddels 200.000 Stadjers zo'n 120.000 iets aan sport. In relatie daarmee is de politieke aandacht voor sport minimaal te noemen. Op een begroting van één miljard is er een slordige twintig miljoen voor sport begroot. Ofwel ruim twee procent. Een schamel percentage. Anders gezegd: de waarde voor sport wordt door de klassieke partijen stelselmatig niet onderkend. Het is de hoogste tijd dat hierin verandering komt.

Van (piep)jong tot (stok)oud gaan wij de mensen in woord en daad meegeven dat er niets boven de vitamine sport gaat

Wat gaan wij doen?
Sport is het cement van de maatschappij en heeft raakvlakken met tal van segmenten die ons leven beheersen. Sport verbindt mensen en draagt in grote mate bij aan het welzijn van de mensen. Het aloude adagium een gezonde geest in een gezond lichaam willen wij weer oppoetsen. Tal van wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat er niet vroeg genoeg kan worden begonnen met sportieve activiteiten als basis voor een lang en gelukkig leven. Dat is onze leidraad om van Groningen de meest fitte en gezondste stad van Nederland te maken. Van (piep)jong tot (stok)oud gaan wij de mensen in woord en daad meegeven dat er niets boven de vitamine sport gaat. Daarmee gaan wij ook geld uitsparen. Heel veel geld zelfs, want met een preventief gezondheidsbeleid worden op termijn miljoenen euro's bespaard op de momenteel uit de hand lopende kosten voor de gezondheidszorg. Tel uit je winst.

Zijn wij een one issue-beweging?
Verre van dat zelfs. Lees ons manifest er op na en het zal duidelijk zijn dat ons programma op een brede leest is geschoeid. Onze beweging heeft raakvlakken met nagenoeg alle segmenten van de samenleving.

  • Sport appelleert aan de sociale sector. Is een perfect middel voor armoedebestrijding. Sport verrijkt ook de gemeenschapszin.
  • Sport is bij uitstek een hulpmiddel bij integratie van migranten. Nergens gaat integreren zo makkelijk als in de sportwereld. Voorbeelden te over.
  • Sport, zo hebben diverse wetenschappers vastgesteld, stimuleert de leerprocessen van kinderen. Daarom is het van belang dat sportontwikkeling op basisscholen een ruimere plaats krijgt. Immers, het allerbelangrijkste van het leven is in beginsel dat je met zo weinig mogelijk fysiek en geestelijk malheur oud kan worden.
  • Sport schept vreugde in het leven, niet alleen van de jongeren maar zeker ook van de (oudste) senioren.
  • Sport is ook van belang bij het indelen van de publieke ruimte. In Groningen zijn de sportaccommodaties de afgelopen vijftig jaar successievelijk verbannen naar de randen van de stad. Daarmee zijn harten uit het sociale wijkleven gesneden. Dat willen/gaan wij terugdraaien.
    FCGroningen638
  • Sport is ook het marketingmiddel bij uitstek. Met name topsport. Topsportclubs moeten daarbij op gepaste wijze worden ondersteund. Bijvoorbeeld met accommodaties die hen helpen bij het uitbouwen van hun ambities ter meerdere glorie van Stad en Ommeland. Zoals ook het hosten van internationale topsportevenementen een positief effect heeft op de leefbaarheid van de stad. De start van de Giro d'Italia in 2002 en het EK jeugdvoetbal in 2007 hebben dat ondubbelzinnig aangetoond.
  • Sport zullen we aanmoedigen als het gaat om zaken als binnenstadbeleid, verkeer en (openbaar)vervoer en milieu.

Onze beweging is, zoals al aangegeven, geen one-issue-partij en zoekt daarom een breed draagvlak binnen de samenleving

Het moge duidelijk zijn, de Sportbeweging in oprichting (voorlopige werktitel Vitamine Sport), is van alle politieke markten thuis en is drukdoende capabele mensen te rekruteren die ons beleid met kennis van zaken gaan uitdragen. Wij kunnen daarbij een beroep doen op specialisten van gerenommeerde organisaties als het NOC*NSF en het Mulier Instituut. Kandidaten zoeken we overigens niet alleen in de stad Groningen. Ook in Ten Boer en Haren, de dorpen die wellicht aan de gemeente Groningen zijn gekoppeld als de raadsverkiezing medio november zijn beslag krijgt. Onze beweging is, zoals al aangegeven, geen one-issue-partij en zoekt daarom een breed draagvlak binnen de samenleving. Wij nodigen dan ook iedereen die ons op de een of andere manier wil ondersteunen uit zich bij ons te melden. Dat geldt voor potentiële aspirant-raadsleden als ook voor kaderleden met een bestuurlijke insteek.

De lijst met kandidaten
Hoe dan ook, binnenkort komen wij met een lijst van (interessante) kandidaat-raadsleden, die het initiatief van onder meer Glenn Pinas (oud-basketbalcoach), Jan Vlieg (oud-tafeltenniscoach), mr. Martijn van der Veen (jurist en mede-initiatiefnemer van de website Sport in Stad), oud-handballer Jans Abbingh (vader van international Lois) en wielrenner Peter Merx in de politieke arena vorm gaan uitdragen. Ook gekwalificeerde topcoaches als Erik Bouwman (schaatsen), Kees Vlietstra (korfbal) en Edwin van Calker (bobsleeën) gaan ons ondersteunen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze woordvoerders: Glenn Pinas (glenn@one2team.nl; tel. 06-5369 0461); Martijn van der Veen (mrvdveen@hotmail.com; 06-5353 8119) en Jan Vlieg (janvlieg@hotmail.com; 06-2497 8208).

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst