Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuws Alert-Item

Onderzoek: grote verschillen bij trainersvergoedingen in het amateurvoetbal 6 september 2016

PERSBERICHT NMC Bright

Dagelijks betreden tienduizenden trainers de amateurvelden in Nederland voor het trainen van onze voetballers. Veelal gebeurt dit door vrijwilligers en goedwillende ouders. Er is echter ook een grote groep (selectie)trainers die betaald worden voor hun diensten. Onderzoek toont aan dat er grote verschillen zijn in de vergoeding die amateurclubs toekennen aan deze groep trainers. Zo krijgen seniorentrainers veel meer dan jeugdtrainers, verdienen trainers van mannenelftallen vijf keer zoveel als trainers van vrouwenelftallen, worden voetbaltechnische diploma’s gewaardeerd met meer geld en is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van de regio waar je trainer bent. Deze en andere conclusies komen voort uit het onderzoek naar vergoedingen voor trainers in het amateurvoetbal, uitgevoerd door sportadviesbureau NMC Bright.

“Veel clubs vragen ons of wij weten hoe andere verenigingen omgaan met vergoedingen voor trainers. Kennelijk is beloning en waardering een onderwerp dat leeft bij de clubs”, constateert Wouter Kuperus, directeur van NMC Bright. “Het benchmarkrapport naar vergoedingen voor trainers geeft amateurverenigingen landelijk vergelijkingsmateriaal.”

De vragenlijst is ingevuld door 353 amateurverenigingen van de Zesde- tot en met de Topklasse (nu 3e Divisie). Er is gevraagd naar netto-vergoedingen van selectietrainers bij de senioren (mannen en vrouwen) en jeugd (jongens). Grofweg hanteren amateurclubs de volgende principes in het toekennen van de hoogte van de vergoeding.

Een jeugdtrainer van een selectieteam verdient gemiddeld € 1.208 tegenover een gemiddelde vergoeding van € 8.582 voor hoofdtrainers van een 1e elftal mannen

Seniorentrainers krijgen meer dan jeugdtrainers
De leeftijdscategorie waarin een trainer werkt is ten eerste bepalend voor de hoogte van de vergoeding. Zo verdient een jeugdtrainer van een selectieteam gemiddeld € 1.208 tegenover een gemiddelde vergoeding van € 8.582 voor hoofdtrainers van een 1e elftal mannen.

Jeugdtrainers bovenbouw verdienen meer dan onderbouw
Tevens is in de jeugd een duidelijke opbouw te zien in relatie tot de leeftijdscategorie. Een trainer van de onder 9/F1 verdient gemiddeld € 312 terwijl een trainer van de onder 19/A1 gemiddeld € 2.480 verdient.

Hoger competitieniveau betekent hogere vergoeding
Ten derde is het competitieniveau bepalend voor de hoogte van de vergoeding. Hoe hoger het team speelt, des te meer vergoeding een trainer ontvangt. Zo krijgt een trainer in de leeftijdscategorie onder 13/D1 tot en met onder 19/A1 op Divisieniveau gemiddeld € 2.932 waar selectietrainers van Hoofdklasseniveau en lager gemiddeld € 879 krijgen.

Als je geld wilt verdienen met trainen, dan kun je beter een 1e elftal mannen trainen dan een 1e elftal vrouwen

Trainers mannenteams verdienen meer dan vrouwenteams
Als je geld wilt verdienen met trainen, dan kun je beter een 1e elftal mannen trainen dan een 1e elftal vrouwen. De vergoeding is vijf tot zes keer zoveel op hetzelfde competitieniveau. Een vergoeding voor trainers in de Top-/Hoofdklasse voor vrouwen staat gelijk aan een vergoeding in de 4e-/5e Klasse voor mannen.

Een opleiding wordt gewaardeerd
Er is een sterke relatie tussen de hoogte van de vergoeding en de hoogst genoten voetbaltechnische opleiding. Daarbij is er wel een aanmerkelijk verschil tussen jeugd- en seniorentrainers. De meest voorkomende opleiding is TC3/UEFA C (28%) waar bij de senioren een gemiddelde vergoeding van € 3.590 betaald wordt. Bij de jeugd krijgt een trainer met TC3/UEFA C gemiddeld € 1.619 netto per seizoen. Van de 1.763 trainers die zijn meegenomen in dit onderzoek heeft 25% geen voetbaltechnische opleiding genoten, dit is met name bij de lagere leeftijdscategorieën het geval.

Regiobepaald
Tot slot toont het onderzoek grote verschillen aan per regio. Er wordt in het westen van het land meer vergoed dan in overige delen van het land. De regio Zuid-Limburg vergoedt relatief gezien het minst, in de regio Amsterdam krijgen trainers het meest vergoed.

XL30NieuwsAlert-1

"De uitdaging voor amateurclubs is om hun financiële beleid in lijn te brengen met hetgeen ze echt belangrijk vinden"

Discussie
XL9Kunstgras_1“Als de hoogte van de vergoeding aangeeft wat amateurclubs belangrijk vinden dan komen we tot een aantal opmerkelijke conclusies: kennelijk vinden we seniorentrainers veel belangrijker dan jeugdtrainers, zijn mannenelftallen veel belangrijker dan vrouwenelftallen en zijn bovenbouwtrainers belangrijker dan onderbouwtrainers."

"Of dat terecht is? In sommige gevallen wel: het trainen van een seniorenteam dat op hoog niveau speelt, vraagt zeer veel tijd en daarom krijgen trainers er meer voor betaald. Daarnaast is het hoe de markt op dit moment in Nederland werkt. Er is echter ook een andere kant: ik merk dat clubs vaak andere dingen roepen dan dat het financiële beleid laat zien. De uitdaging voor amateurclubs is om hun financiële beleid in lijn te brengen met hetgeen ze echt belangrijk vinden. Dus als een club zegt dat de jeugd de toekomst heeft maar vervolgens de trainer van het eerste elftal 80% van het totale budget geeft, dan hoop ik dat dit onderzoek aanleiding is voor een pittige discussie in deze club”, aldus Wouter Kuperus van NMC Bright.

Voor meer informatie: benchmarkonderzoek ‘Vergoedingen voor trainers in het amateurvoetbal'. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met NMC Bright: Wouter Kuperus via 06-4987 3813 / wkuperus@nmcbright.nl of Nick Veenbrink via 06-2831 6328 / nveenbrink@nmcbright.nl

« terug

Reacties: 1

Peter van Tarel
06-09-2016

Mooi om bevestigd te zien wat iedereen al wist: het Peter Principe wordt niet alleen in het bedrijfsleven en onderwijs, maar ook in de sport volop gefaciliteerd. Oftewel: de geweldige jeugdtrainer wordt (financieel) gestimuleerd om het 1e seniorenteam te gaan trainen. Waarbij het maar de vraag is of hij daar ook goed in is. In sommige gevallen is het eerder een vorm van kapitaalvernietiging dan een promotie.

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst