Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwe publicaties-Item

Waarde van sport en bewegen voor mensen met een fysieke beperking 1 april 2021

Onderzoek naar de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen door mensen met een fysieke beperking en inzicht in de meerwaarde van investeringen in sporthulpmiddelen

We kunnen de sociaal-economische waarde van sport en bewegen intussen uitdrukken in geld. Deze zogenoemde Social Return on Investment (SROI) van sport en bewegen wordt geschat op 2,51. Met andere woorden: elke euro die je investeert, levert € 2,51 op. De opbrengst voor de samenleving zit hem in gezondheid (bijvoorbeeld lagere zorgkosten), arbeid (bijvoorbeeld minder ziekteverzuim) en sociaal welzijn (bijvoorbeeld meer plezier).

De waarde van sport en bewegen is anders voor mensen met een fysieke beperking. Op een aantal terreinen staat deze groep op achterstand. Denk aan:

  • Deze groep voldoet minder vaak aan de beweegrichtlijnen.
  • De kans op een chronische aandoening is groter.
  • De kans op een sociaal isolement is groter.
  • Minder mensen uit deze groep hebben een baan.

causeMensen met een fysieke beperking hebben dus nóg meer te winnen met sport en bewegen. Maar maakt dat de sociaal-economische waarde ook groter voor deze groep? Het antwoord is: ja. Aanvullend onderzoek van Rebel (in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen) toont namelijk aan dat de waarde van sport en bewegen voor deze groep inderdaad hoger is. In dat onderzoek stonden twee vragen centraal:

  1. Wat is de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen voor iemand met een fysieke beperking?
  2. Welk inzichten zijn er te bieden in de meerwaarde van de inzet van sporthulpmiddelen?
De antwoorden op deze twee vragen zijn te vinden in het rapport 'Waarde van sport en bewegen voor mensen met een fysieke beperking'. Klik hier om het rapport te downloaden. Klik hier voor een artikel van Kenniscentrum Sport & Bewegen n.a.v. het rapport.

rebelwithout

« terug