Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwe publicaties-Item

Capita sportrecht 8 maart 2021

In Capita sportrecht behandelen experts uit de wetenschap en praktijk belangrijke onderdelen van het Nederlandse en internationale sportrecht. Ondanks de vele ontwikkelingen in het vakgebied is er het afgelopen decennium geen overzichtswerk meer verschenen. Dit boek vult die lacune op. Het is bedoeld voor de (aankomend) jurist die in de praktijk met sport te maken krijgt.

covercapitaHet boek vangt aan met een beschrijving van de internationale piramidale organisatiestructuur van de sport, vormgegeven door het verenigingsrecht. Hieruit vloeien onderdelen voort als het sportspecifieke tuchtrecht, private arbitrage en anti-dopingregulering. Het voetbal komt nadrukkelijk aan de orde door bespreking van de regulering van voetbaltransfers en intermediairs.

Diverse rechtsgebieden
Het vakgebied kenmerkt zich tevens door de toepassing van verschillende rechtsgebieden in en om de sport. Zodoende komen aan bod: het arbeidsrecht, het Europees recht, de regels omtrent staatssteun, het intellectueel eigendomsrecht en de fiscale behandeling van de sporter. Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op de verhouding tussen private en publieke belangen bij handhaving van de openbare orde en veiligheid rond sport. Ten slotte wordt stilgestaan bij een nieuwe ‘tak van sport’ door beschrijving van de mogelijke regulering van esports.

Dr. mr. S.F.H. (Steven) Jellinghaus is als universitair docent arbeidsrecht en sportrecht verbonden aan het departement Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit Tilburg en als advocaat aan De Voort Advocaten|Mediators. Hij publiceert en spreekt al vele jaren over sportrecht.

Met bijdragen van dr. mr. S.F.H. Jellinghaus, mr. G.A. Hahn, mr. D.M. Koolaard, prof. mr. S.C.G. Van den Bogaert, dr. B. Van Rompuy, dr. A. Vermeersch, mr. F.M. de Weger, dr. R.C. Branco Martins, mr. M.I. van Dijk, mr. A. van de Beek en mr. drs. E. Huisman.

Titel: Capita sportrecht
Auteur: Dr. mr. Steven Jellinghaus
Uitgever: Gompel-Svacina
Prijs: € 59
Pagina's: 537
ISBN: 9789463712767
Voor meer informatie: klik hier

« terug