Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwe publicaties-Item

Bewegingsonderwijs: een goudmijn voor de ontwikkeling van toekomstige succesvolle atleten? 26 oktober 2020

Op 26 oktober 2020 promoveert Sebastiaan Platvoet aan de Rijksuniversiteit Groningen met het proefschrift 'Physical education: a gold mine for the development of future successful athletes?'.

coverproefschriftSPKinderen jonger dan 10 jaar met veel sportieve mogelijkheden laten zich volgens docenten bewegingsonderwijs, ongeacht de sport, kenmerken door met name hun werkhouding en sportief leervermogen. Dit pleit ervoor om kinderen op jonge leeftijd sportbrede programma’s aan te bieden waarin ontwikkelen centraal staat. In zijn onderzoek bij een betaalde voetbalorganisatie laat Platvoet zien dat het huidige systeem in de sport zich echter laat kenmerken door selectie, waardoor veel kinderen al vroegtijdig afvallen en hun potentie niet wordt benut.

Meten van fundamentele bewegingsvaardigheden
In de eerste fase van hun sportcarrière moeten kinderen hun fundamentele bewegingsvaardigheden ontwikkelen. Kinderen die deze vaardigheden goed ontwikkelen, zijn later meer fysiek actief en hebben meer kans om in de toekomst sportsucces te hebben. Door twee bestaande motoriektesten samen te voegen, heeft Platvoet een test ontwikkeld waarmee het volledige spectrum van fundamentele bewegingsvaardigheden kan worden gemeten. Een valide en betrouwbare test die kan worden toegepast in een onderwijs- of sportsetting maakt het mogelijk meer in te spelen op de individuele mogelijkheden van elk kind.

Indien in plaats van selectie het ontwikkelen van werkhouding en sportief leervermogen centraal gesteld wordt, zouden we wel eens een goudmijn aan toekomstige toppers kunnen aanboren

In een studie in het bewegingsonderwijs heeft hij aangetoond dat kinderen zich binnen een beperkte tijd (4x8 minuten oefenen) sterk kunnen verbeteren, wanneer zij doelgerichte instructie krijgen, doelgerichte oefeningen en doelgerichte individuele keuzevrijheid ervaren. De mate waarin ontwikkeling plaatsvindt, verschilt tussen kinderen: met name 7-jarige kinderen die laag scoren op sportief leervermogen, ontwikkelen hun fundamentele bewegingsvaardigheden in een periode van 28 weken significant minder. Indien in plaats van selectie het ontwikkelen van werkhouding en sportief leervermogen centraal gesteld wordt, verwacht Platvoet dat we wel eens een goudmijn aan toekomstige toppers kunnen aanboren.

CV Sebastiaan Platvoet
Sebastiaan Platvoet (1979) studeerde aan de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Daarna studeerde hij Bewegingswetenschappen met sport als specialisatie aan de Vrije Universiteit. Ook heeft hij daar de European Master in Exercise and Sport Psychology behaald. Hij is sinds 2005 werkzaam op de HAN University of Applied Sciences. Zijn promotieonderzoek vond plaats bij de afdeling Bewegingswetenschappen aan Rijksuniversiteit Groningen. De titel van zijn proefschrift luidt: 'Physical education: a gold mine for the development of future successful athletes?'

Om het proefschrift te downloaden klik hier. Voor een Nederlandse samenvatting klik hier. En voor een filmpje over het proefschrift klik hier

« terug