Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwe publicaties-Item

Een pedagogisch sportklimaat 1 december 2018

Sportclubs worden steeds vaker als opvoedmilieus gezien. Op de sportclub worden normen en waarden overgedragen, wordt geleerd om te gaan met winst en verlies, en wordt kinderen geleerd samen te werken en afspraken na te komen. Een sociaal veilig en positief sportklimaat is daarom erg belangrijk.

coverpedagogischsportklimaatDeze uitgave heeft als doel iedereen in de sport, van bestuurslid tot vrijwilliger, van kennis te voorzien om tot een pedagogisch sportklimaat te komen. Het boek bestaat uit vier delen. In deel I wordt het thema pedagogiek (inclusief sociale veiligheid) in de sport uiteengezet. In deel II staat de pedagogische trainer centraal. In deel III wordt de sportclub als geheel in beschouwing genomen. In deel IV wordt een brug geslagen tussen de sportclub en haar omgeving (denk hierbij aan de samenwerking tussen sportclubs en politie, justitie, jeugdzorg of onderwijs).

Een pedagogisch sportklimaat is geschreven voor studenten aan diverse (pedagogische) sportopleidingen, zoals Sportkunde, Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding, Sport & Bewegen, en op sport gerichte managementstudies. Daarnaast is het boek zeer geschikt voor diegenen die zich in het beroepsveld van sportclubs bewegen, zoals verenigingsadviseurs en buurtsportcoaches.

Productie
Dit boek is een gezamenlijke productie van het programma Naar een Veiliger Sportklimaat van de georganiseerde sport (onder regie van het NOC*NSF, de KNVB en de KNHB) en het lectoraat Sportpedagogiek van Hogeschool Windesheim. Arnold Bronkhorst is docent Sportkunde bij Hogeschool Windesheim. Jens van der Kerk is een van de projectleiders van het programma Naar een Veiliger Sportklimaat bij de KNVB/NOC*NSF. Nicolette Schipper-van Veldhoven is lector Sportpedagogiek bij Hogeschool Windesheim. Zij is tevens programmamanager Onderzoek en Innovatie bij NOC*NSF.

  • Titel: Een pe­da­go­gisch sport­kli­maat
  • Ondertitel: Het realiseren van een positieve clubcultuur
  • Auteurs: Arnold Bronkhorst, Jens van der Kerk, Nicolette Schipper-van Veldhoven
  • Uitgever: Coutinho
  • Prijs: € 29,50
  • Aantal pagina's: 272
  • ISBN: 9789046906446
  • Bestellen: klik hier

« terug