Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwe publicaties-Item

Grenzen Verleggen 2 juli 2016

Hoe ga je sneller, harder of hoger dan iemand ooit gepresteerd heeft? Hoe word je de beste van de wereld? En nog moeilijker: hoe blijf je de beste? Rick Lahaye en Thomas Waanders hebben de afgelopen drie jaar met behulp van de Topsport Community onderzoek gedaan naar de wijze waarop diverse gouden (olympische) medaillewinnaars en wereldkampioenen hun grenzen verlegden. De ervaringen op dat gebied zijn verwerkt in het boek ‘Grenzen Verleggen’.

CoverGrenzenVerleggen300Gedurende meer dan negentig jaar dachten wetenschappers dat het brein geen rol van betekenis speelde bij de totstandkoming van maximale prestaties in de duursport. Sinds 1923 tot ver na het millennium was de opvatting dat we in het verleggen van grenzen, niet werden beperkt door ons brein, maar door hart, longen en spieren. Gesproken werd over verzuring en verhitting om te verklaren waarom sporters stopten. Niets blijkt minder waar. Het brein speelt wel degelijk een bepalende rol om sportprestaties te verklaren.

Het inzicht dat het brein een bepalende rol speelt is een belangrijk onderwerp in de sport. Het roept immers een belangrijke vraag op: als het brein daadwerkelijk een bepalende rol speelt om maximale prestaties te verklaren, welke invloed heeft dat dan voor de huidige manier van werken in de sport? Of anders gezegd: als het brein een belangrijke rol speelt, welke kansen biedt dit dan voor sporters om nog sneller, harder of hoger te gaan?

Rick Lahaye en Thomas Waanders spraken daarom uitgebreid met Marianne Vos, Ireen Wüst, Edith Bosch, Leontien Zijlaard-van Moorsel, Nico Rienks, Ronald Florijn, Ernesto Hoost, Sem Schilt, Ada Kok, Kirsten van der Kolk, Rob Barel, Jochem Uytdehaage, Edith van Dijk, Lornah Kiplagat, Ellen van Dijk, Jan Janssen, Bart Brentjens, Ellen van Langen en Pieter van den Hoogenband.

De ervaringen van de (ex-) topsporters zijn gecombineerd met de laatste wetenschappelijke inzichten over het leveren van maximale prestaties. Het resultaat is een boek dat als inspiratie dient voor een ieder die zijn of haar grenzen wil verleggen. Belangrijke thema’s komen aan bod zoals de kracht van zelfovertuiging, grensverleggende trainingsvormen en hoe kampioenen omgaan met naderende uitputting. Ook zijn er hoofdstukken die ingaan op de rol van de ouders die hun kinderen de juiste prestatienormen meegaven en de rol van de coach als reisgenoot op de weg naar grensverleggende prestaties.

Conclusies
Ieder pad naar grensverleggende prestaties is verschillend. Zo is de weg naar goud van Marianne Vos in vele opzichten anders geweest dan die van Ireen Wüst of Leontien Zijlaard-van Moorsel.

Op de weg naar de top speelt een grote verscheidenheid aan factoren een rol. Wat werkt voor de ene sporter, hoeft voor de ander niet te werken. De ontwikkeling van de sporter kan wat dat betreft getypeerd worden als een complex, dynamisch systeem. Een aanpassing in het trainingsprogramma kan bij de ene sporter al snel tot grote verbeteringen leiden, terwijl deze verandering voor de andere sporter nauwelijks enig effect veroorzaakt.

Wanneer sporters, coaches of onderzoekers met stelligheid beweren dat één, zeven of vijfendertig factoren de weg naar Olympisch succes verklaren, hebben ze geen ongelijk, maar zijn ze wel onvolledig.

Een aantal opmerkelijke zaken uit het onderzoek: de rol die ouders speelden op de weg naar goud, de grote bereidheid die de geïnterviewde sporters hadden om fysiek letsel op te lopen ten behoeve van een gouden medaille en de wijze waarop ze zichzelf soms voor de gek hielden om nog dieper te kunnen gaan. Dit leken doorslaggevende factoren te zijn voor een aantal van de sporters met wie werd gesproken, maar niet voor allemaal. Nogmaals: iedere route naar goud is uniek, dynamisch en complex.

Over de auteurs
Rick Lahaye is de oprichter van Kennisstroom. Hij doet onderzoek naar grensverleggers. Op basis van de inzichten uit deze onderzoeken ontwikkelt hij leertrajecten en creëert hij nieuwe diensten en producten. Voor meer informatie: www.kennisstroom.nl

Thomas Waanders is (gast)docent, bewegingswetenschapper en Sportpsycholoog VSPN®. Hij werkt als sportpsycholoog voor INTER-PSY en FC Groningen. Ook is hij de oprichter van De Prestatiecoach. Sporters, coaches, managers en topsportorganisaties helpen om hun persoonlijke top te bereiken is zijn dagelijkse doping. Voor meer informatie: www.deprestatiecoach.nl

Over de Topsport Community
De Topsport Community is de stichting van Pieter van den Hoogenband en faciliteert en stimuleert kennisdeling tussen bedrijfsleven en topsport.

Titel: Grenzen Verleggen
Auteurs: Rick Lahaye en Thomas Waanders
Uitgever: Topsport Community
Bladzijden: 272
Prijs: € 20
Bestellen: via www.grenzen-verleggen.nl

« terug