Skip Navigation LinksHome-Nieuws-De Stelling-Item

De mogelijke organisatie van de Europese Spelen 2019 in ons land verdient publieke financiering 5 mei 2015

« terug

Reacties: 7

Gerben Eggink
04-05-2015

Europese Spelen 2019 ook goed voor Nederland?

Nederland heeft meer dan ooit behoefte aan visie, ambitie en perspectief. Dat bood het Olympisch Plan 2028. De ambitie om de Olympische Spelen naar Nederland te halen werd daarbij ingezet als katalysator en bron van inspiratie om heel Nederland naar olympisch niveau te brengen. Daar zouden we allemaal van profiteren. Het Olympisch Plan 2028 is helaas door de regering vanwege de crisis ‘on hold’ gezet, maar kent nog steeds een breed draagvlak in bestuurlijk en sport-minded Nederland.

Bij de Europese Spelen 2019 lijkt de nadruk vooralsnog te liggen op het binnenhalen van het evenement en de financiering ervan. Onderbelicht is echter welke bijdrage de ES2019 leveren aan een lange-termijn strategie voor de sport en aan een beter Nederland.

De ES 2019 verdienen pas een kans én publieke financiering als NOC*NSF ervoor zorgt ze een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de oorspronkelijke ambities van het Olympisch Plan 2028 voor een beter Nederland. Met als inspirerend en linkend perspectief de Olympische en Paralympische Spelen in 2028 in Nederland.


Gerben Eggink,
voormalig kwartiermaker en opsteller Olympisch Plan 2028

Loek Jorritsma
04-05-2015

De Europese Spelen is een nieuwe toetreder op de markt van topsportevenementen. Die markt is inmiddels verzadigd met EK’s, WK’s, Europese en Wereldbekerwedstrijden, Universiade, Olympische Spelen, kwalificatietoernooien en strikt commerciële evenementen waar topsporters een extra centje mee kunnen verdienen. En allemaal dingen ze naar de gunsten van het publiek. Want die zorgt voor de financiering.

Zoals we allemaal weten is het voor een nieuwe toetreder noodzakelijk te komen met een concurrerend product. En om zo’n product in de markt te zetten kan het zijn dat de overheid wordt gevraagd te voorzien in het marktfalen aan het begin van dat traject. Dat marktfalen moet worden aangetoond: mét dit product is de samenleving er op den duur beter af, zónder dit product slechter. Met dat voor ogen moet worden vastgesteld dat de Europese Spelen geen onderscheidend product is: het is meer van hetzelfde.

En er is ook geen sprake van marktfalen, want alle andere producten voorzien al ruim in de maatschappelijke behoeften. De vragen van minister Schippers in haar brief van 1 mei 2015 zijn dan ook volkomen terecht en hadden in het voortraject al in ruime mate beantwoord moeten worden.

Dat was ook de bedoeling van het topsportevenementenbeleid zoals dat zo omstreeks 2002 van een enorme impuls werd voorzien. Meerjarenkalender, meerjarenafspraken, samenwerking, cofinanciering, evenwichtige belasting van de topsporters (dopinggebruik op de loer), etc.

Maar wat we nu zien is een volstrekt eenzijdige beslissing van de sport, buiten elk meerjarenbeleid om, om op korte termijn een evenement te organiseren waarvan status en uitstraling onhelder zijn en alle risico’s worden afgewenteld op de ándere partijen. Betáál!
Hier kan en mag geen publiek geld naar toe.

Loek Jorritsma,
van 1979 tot 2006 werkzaam bij de Directie Sport van het Ministerie van VWS, o.m. verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid op het gebied van topsportevenementen en topsportaccommodaties

Bram van Pelt
04-05-2015

’Europese Spelen, daar zit niemand op te wachten’

Dit is de kop van een opiniebijdrage van Bram van Pelt in de Volkskrant van 4 mei 2015. Volgens hem heeft niemand belang bij de Europese Spelen, behalve sportbestuurders en hun commerciële partners.

Bram van Pelt is student bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht.
Voor de tekst van zijn opiniebijdrage in de Volkskrant > http://bit.ly/1DZYzmK

Huub Stammes
05-05-2015

De legitimatie van de Europese Spelen is nogal dun en kent geen traditie in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Gemenebest spelen, PanAmericaanse Spelen of de Aziatische Spelen. Nu kunnen we zeggen dat het een innovatief evenement wordt omdat Europa achter loopt bij de andere continenten en nu een inhalertje moet maken. Daar is wat voor te zeggen. Ik lees ook dat het een feestje voor de sportbestuurders is? Of is het brood en spelen voor de bevolking in navolging van de Romeinen? Het lijkt op beiden. Het wordt echter verkocht als brood en spelen. Wat schrijft NOC*NSF namelijk aan de Sportbonden wat zij na het organiseren van de Europese Spelen achterlaat als erfenis? Dat na afloop de gehele Nederlandse bevolking blijvend vitaal is. U leest het echt goed. Dat Nederland blijvend vitaal is! Dat is een natuurlijke een prachtige claim die zij poneert. Ik ben oprecht benieuwd hoe NOC*NSF dit voor elkaar krijgt als Nederland de Europese Spelen daadwerkelijk verkrijgt. Hoe blijft Nederland blijvend vitaal door het organiseren van 1 evenement van twee weken. Ik kijk uit naar de plannen die dit mogelijk maken. Het ei van Columbus gaat eindelijk open en ik ben zo benieuwd naar het kuiken. Dan is 125 miljoen natuurlijk een schijntje op de Volksgezondheidsbegroting van bijna 100 miljard. 

Henk Kraaijenhof
05-05-2015

Bram van Pelt heeft een opiniestuk geschreven dat de huidige stand van zaken goed weergeeft.

Hoe is het mogelijk dat op gezette tijden altijd weer die neiging opkomt om de Nederlandse sport te doen opstoten in de vaart der volkeren door het organiseren van een megatournooi. Zijn  we gelukkig net het station van de Olympische Spelen gepasseerd, komen de European Games alweer om de hoek kijken. Waaraan hebben we deze megalomanie toch te danken?

Vraag jezelf nu eens in alle eerlijkheid af wie daar op zit te wachten? En zeker als het gaat om de werkvloer van de sport, want er zijn altijd nog bestuurders te porren voor een dergelijk evenement.

Gaat het goed, dan krijgen zij de eer, maar wordt het een financiële strop dan springt de overheid wel weer bij of draait de burger er direct wel voor op, ideaal voor risicomijders.

Meneer Eggink probeert ons op slinkse wijze om de tuin te leiden als hij schrijft: 'Het Olympisch Plan 2028 is helaas door de regering vanwege de crisis ‘on hold’ gezet, maar kent nog steeds een breed draagvlak in bestuurlijk en sport-minded Nederland'. Dat was niet zo en dat is nog steeds niet zo.

De heer Eggink lijkt in een andere dimensie te verkeren, maar voor hem nog even de uitkomsten van de laatste draagvlakmeting in 2011, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van VWS:

In welke mate zou u het steunen of afwijzen wanneer Nederland in 2028 het gastland voor de Olympische Spelen is?

35% zou het (sterk) afwijzen 35% heeft geen mening of is neutraal, en slechts 30% zou de eventuele komst van de Spelen (sterk) steunen. 30% meneer Eggink, U noemt dat breed draagvlak?

Maar nog veelzeggender waren de antwoorden op de volgende stellingen:

Ik vind het redelijk dat de belastingbetaler gevraagd wordt een financiële bijdrage te leveren om de organisatie van de Olympische Spelen: 67% mee oneens en slechts 13% was het daarmee eens.

En: zou u eventueel een financiële bijdrage willen leveren om de organisatie van de Olympische Spelen in Nederland mogelijk te maken?: 75% wil daar geen bijdrage aan leveren en slechts 10% wil daar meer dan 10 euro aan bijdragen.

Dat zijn duidelijke cijfers die een hele duidelijke opinie weergeven, en gezien de huidige economische toestand en het afkalvende vertrouwen van de burger in de overheid lijkt het erop dat dit niet sterker positief gestemd is dan 4 jaar geleden. 

Demagogische kreten als 'Nederland op de kaart zetten', 'top tien ambitie', 'Nederland blijvend vitaal maken' horen thuis in de bullshit bingo... Wie gelooft daar nu nog in, eerlijk vingertje opsteken en dan snel gaan schamen.

Ja, zoals de heer Eggink schrijft:  'Nederland heeft meer dan ooit behoefte aan visie, ambitie en perspectief'. Wellicht, maar niet aan dit bloedeloze feestje dat ons wordt geprobeerd aan te praten door de politiek en het  bedrijfsleven.

Kortom: geen Europese spelen of Olympische Spelen naar Nederland.

Gerben Eggink
05-05-2015

Meneer Kraaijenhof, ik noemde nadrukkelijk draagvlak in bestuurlijk en sport-minded Nederland.  Daarover gaat het door u aangehaalde onderzoek niet.

Henk Kraaijenhof
05-05-2015

Nee, inderdaad, het onderzoek betrof de visie van die 16 miljoen andere Nederlanders en van degenen zoals ondergetekende, die blljkbaar niet sport-minded zijn omdat ze geen heil zien in de organisatie van sportieve mega-evenementen in ons land en denken dat dat overheidsgeld veel beter besteed kan worden.

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst