Skip Navigation LinksHome-Nieuws-De Stelling-Item

De voorgenomen trip naar Qatar berokkent Ajax in geld uitgedrukt uiteindelijk meer schade dan deze trip de club oplevert 5 november 2019

Voor achtergrondinformatie over bovenstaande discusiestelling:

Sport Knowhow XL vroeg allereerst aan Ajax om op bovenstaande discussiestelling te reageren. De reactie van Miel Brinkhuis, Head of Communications bij Ajax:

"We hebben er intern over gesproken en voelen bij Ajax geen behoefte om op de stelling te reageren"

Een aantal anderen uit de sportwereld hebben desgevraagd wel op de stelling gereageerd. Onafhankelijk van elkaar volgen hieronder de reacties van respectievelijk Paul Kok, Frank van den Wall Bake, Henk Hoijtink, Ted van der Meer en Jacco Heijblok. Lezers die ook een reactie willen toevoegen, kunnen dat helemaal onderaan doen. Vergeet dan niet het vakje 'ik ben geen robot' aan te kruisen alvorens op 'verzend reactie' te klikken.


PaulKok175-2FC

Een populaire sportclub moet beseffen dat de invloed van voorbeeldgedrag groot is

door: Paul Kok

Een organisatie zoals voetbalclub Ajax nu is, heeft te maken met reputatie. Reputatie bestaat bij partijen die ervaringen hebben met de prestaties van de voetbalclub Ajax en de bijbehorende verwachtingen. De reputatie van Ajax is het beeld van Ajax bij groepen die ervaring hebben met de prestaties die de club levert in de dienst ‘voetbal’. Die groepen zijn bijvoorbeeld de betrokken professionals zoals spelers en leidinggevenden en staf, spelersmakelaars en managers, fanclubs, sponsoren, seizoenkaarthouders, de gemeente Amsterdam, businessclub, een beursgenoteerd fonds met aandeelhouders, een opleidingsinstituut voor de beste voetballers van jongs af aan.

Het gaat gelukkig heel goed met het uithangbord Ajax 1, dezer jaren onder de bezielende sportieve leiding van trainer-coach Erik ten Hag en zijn team. Daar zijn heel veel mensen trots op. En het enthousiasme dat het voetbal van Ajax in Nederland en daarbuiten oproept is fantastisch. Ook de inkomsten van de club vliegen omhoog. Zo ook de beurskoers. Alle seinen staan op groen en de club floreert. Wat ikzelf nog bijzonder waardeer is dat Ajax een exponent is van de Nederlandse cultuur met de herkenbare creatieve spelwijze en lef, en een club is die midden in de Nederlandse samenleving staat en zich daardoor weet aangesproken.

Als de reputatie niet goed is, afbrokkelt, heeft de organisatie een groot probleem en is het crisis. Voor de leiding van de organisatie is dit lastig te besturen. Want waar begint dit en waar moet je op letten? Tegenwoordig is duidelijk dat het bij reputatie en de bescherming daarvan niet volstaat met te letten op maar één groep, in dit geval de fans bijvoorbeeld. Of alleen de aandeelhouders. Of alleen de professionele staf. Zo kan het zijn dat de reputatie bij een belangrijke partij harde klappen krijgt terwijl andere daarvan weinig merken. Volkswagen zag in de ‘dieselgate’’ in de VS de autoverkopen wereldwijd zelfs oplopen (consumenten bleven de prestaties van de volkswagens waarderen), maar aandeelhouders, toezichthouders, research & development niet en zij haakten af. Met veel en langdurig schade voor het bedrijf. De leiding van de organisatie dient dus terdege af te wegen wat de effecten van hun beslissing is op de verwachtingen van de diverse partijen. En dan primair de partijen die de prestaties van de organisatie kennen.

"Vaststaat dat er vele andere geschikte locaties bestaan waarmee Ajax geen enkele maatschappelijke commotie teweeg zou brengen"

Om het nog wat ingewikkelder te maken worden de verwachtingen van deze partijen ook beïnvloed door beslissingen die een maatschappelijke reactie oproepen. Men ziet bij voorkeur beslissingen die geen maatschappelijke commotie teweegbrengen.

In de topsport speelt nog een andere dimensie, namelijk de voorbeeldfunctie die de club vervult voor de fans en anderen. Zoals een vooraanstaand politicus zich moet weten te gedragen in het besef dat volgers blind volgen wat het idool doet. Zo moet een populaire sportclub beseffen dat de invloed van het voorbeeldgedrag groot is. De keuzes die de club maakt geven richting.

In januari gaat Ajax voor de derde keer naar Qatar voor een trainingskamp inclusief wedstrijden met vooraanstaande clubs, zoals Bayern München. Daarover is nu maatschappelijke commotie ontstaan nadat Amnesty International voor de zoveelste keer had gewezen op de schending van de mensenrechten in dat (kleine) land en Ajax opriep de plannen in te trekken. Daarbij komt dat algemeen onbegrip heerst over het feit dat er een WK voetbal in dit woestijnland georganiseerd gaat worden onder het motto ‘alles is te koop’. Doet Ajax daar ook aan mee?

Vaststaat dat er vele andere geschikte locaties bestaan waarmee Ajax geen enkele maatschappelijke commotie teweeg zou brengen. Vanuit de optiek van bescherming van de reputatie is dat de verstandige weg.

Nu zullen er zeker partijen zijn die zich ongemakkelijk voelen bij de ontstane commotie en dat kan zelfs ontaarden in afhaken. En de maatschappelijke commotie zal aanhouden. Ajax legt op de eigen website de motieven van de keuze uit (faciliteiten uitstekend, beoogde tegenstanders en de regio zakelijk verkennen), maar vooral het laatste argument lijkt eerder olie op het vuur te gooien. De vraag is of Ajax als ‘damage control’ de schending van de mensenrechten in Qatar in een statement veroordeelt (in lijn met de voorbeeldfunctie) of misschien zelfs erkent dat een foute keuze is gemaakt en het trainingskamp elders zal plaatsvinden.

Paul Kok (1956) is associate director bij Hill+Knowlton Strategies en directeur van Communications Strategies. Motief voor de sportsector is verbetering van de woordvoering, die over het algemeen heel slecht is. Motto: Je moet schieten, anders kan je niet scoren. Voor meer informatie: paul.kok@hkstrategies.com of communicationsstrategies@kpnmail.nl.


FrankVanDenWallBake175FC

Waarom zou Ajax een lucratief aanbod voor een trainingskamp in Qatar moeten weigeren?

door: Frank van den Wall Bake

Wat een absolute onzin, deze stelling. Los van het feit dat zowel Ajax als PSV in het recente verleden (ruim nadat in 2015 het WK 2022 aan Qatar werd gegund) op trainingskamp in Qatar waren en er toen niemand een mening over ventileerde, kan niemand om de constatering heen dat de 'eigenaar' van het wereldwijde voetbal (FIFA) heeft gekozen en besloten dat het WK 2022 in Qatar zal plaatsvinden. De vraag of die keuze al of niet democratisch tot stand kwam plus het gegeven dat ik het met die keus niet eens ben, is hier echter niet aan de orde. Niemand zal mij echter kunnen uitleggen waarom Ajax een ongetwijfeld lucratief aanbod voor een trainingskamp in Qatar zou moeten weigeren. Alsof een dergelijke weigering iets zou veranderen. En hoezo wordt er gesuggereerd (door Amnesty International) dat Ajax met zo'n trainingskamp bijdraagt aan het feit dat er in de bouw van de stadions voor dat WK 2022 veel doden zijn gevallen? Hoe ellendig dit laatste ook is, het één staat volstrekt los van het ander.

Sterker nog, je kunt een en ander ook omdraaien. Door te gaan trainen en wedstrijden te spelen in één of meer van de stadions en de bevindingen te delen met de organisatie van het WK 2022 (en met FIFA), draagt Ajax bij aan het welslagen van dat WK 2022. En laat dat nu in het belang zijn van werelds grootste sport waar miljarden mensen wereldwijd naar kijken en van genieten. Nogmaals, deze uitnodiging afslaan zal niets opleveren.

"Ik weiger te geloven dat het beleggen van een trainingskamp in Qatar de club (in geld uitgedrukte) schade zou opleveren. Niet direct, noch indirect"

Daarnaast maak ik een ieder er graag op attent dat de wachtkamers overvol zitten met clubs die graag de plaats van Ajax innemen. Ik heb het dan nog even niet over wat het spelen daar tegen spraak- en smaakmakende tegenstanders (met ongetwijfeld veel internationale media-aandacht) goed is voor Ajax en dus voor het Nederlandse voetbal. Terugkomend op de stelling, weiger ik dan ook te geloven dat het beleggen van een trainingskamp in Qatar de club (in geld uitgedrukte) schade zou opleveren. Niet direct, noch indirect.

Ten slotte zegt de wijze van inmenging door Human Rights Watch eigenlijk al genoeg. Deze organisatie praat over een 'luxe trainingsvakantie'. Het geeft aan dat deze organisatie geen benul heeft van hoe de vork in de steel steekt. Hoe sympathiek ik Human Rights Watch ook vind, verdiep je eerst eens in alle feiten voordat je nogal populistisch allerlei onzin gaat roepen.

Frank van den Wall Bake richtte in 1978 het sportmarketingbureau Trefpunt op. In ruim twintig jaar tijd werd het bureau marktleider met vierentwintig man personeel. Hij verkocht het bureau in 2001 aan Young & Rubicam. In datzelfde jaar kwam hij terug met Van den Wall Bake Consult (www.vdwbconsult.nl). Tussen 1978 en het heden creëerde en/of begeleidde hij o.a. het Holland Heineken House, het Rabobank Wielerplan, de Amstel Cup, Aegon en schaatsen, de PTT Telecompetitie (later KPN Eredivisie), ABN*AMRO en tennis, hockey en golf, ING en voetbal, Unilever en NOC*NSF, Aegon en Ajax, PwC en Oranje, VriendenLoterij en voetbal en AkzoNobel en de Volvo Ocean Race. Hij is ere-lector Sportbusiness aan de Fontys Economische Hogeschool, bestuurslid van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV), bestuurslid van het Fonds Gehandicaptensport en ambassadeur van de Stichting Hulphond Nederland.


HenkHoijtink175FC

We verlekkeren ons hier al jaren aan de met oliegeld opgetuigde Champions League

door: Henk Hoijtink

Ja, het zou een mooi signaal zijn, als Ajax niet naar Qatar zou gaan voor zoiets banaals als een trainingskampje in de winter. Natuurlijk, als zo’n club met wereldwijd een sterke naam, een naam die sinds kort in sportief opzicht ook weer eer wordt aangedaan, als zón club duidelijk zou maken niet voor zoiets in een landje te willen spelen waar mensenrechten worden geschonden, waar uitgebuite arbeiders bezwijken bij slopende stadionbouw, dan zou dat klinkende taal zijn, en een moreel fraai standpunt.

Zo’n club kan overal terecht voor een paar trainingen en wat onbeduidende oefenwedstrijdjes waarover trainers graag interessant doen, maar waarvan we allemaal weten dat ze voor de loop van een heel seizoen niet of nauwelijks van waarde zijn. Waarom dan dáárheen, naar ook nog eens zo’n voor het voetbal wezensvreemd, kunstmatig landje.

De mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Right Watch doen een mooie oproep: de aandeelhouders zouden Ajax op de komende vergadering van 15 november ter verantwoording moeten roepen. Ja, dat zou eens wat zijn op zo’n vergadering waarvan we ooit, bij de beursgang van Ajax en later nog even tijdens de perikelen rond Johan Cruijff, dachten dat die interessant zou zijn, maar die we al jarenlang voor kennisgeving aannemen omdat er wezenlijk niets in verandert aan hoe Ajax reilt en zeilt.

Maar aandeelhouders zijn er ook, of misschien wel vooral, om in geld te denken – ze zullen het niet allemaal doen, maar een danig deel toch wel. Tja, dat is ooit de onvermijdelijke, inherente consequentie van de beursgang van een voetbalclub geweest. Zullen zij, of in elk geval een deel van hen, denken dat de trip naar Qatar Ajax in geld uitgedrukt uiteindelijk meer schade berokkent dan dat die oplevert?

"Hoe klinisch ook, verontwaardiging is vluchtig, steeds vluchtiger. Het is straks vergeten bij de 35e landstitel van Ajax"

Ik ben een financiële leek, maar op deze stelling durf ik wel ‘nee’ te zeggen. De verontwaardiging over het toewijzen van grote sportevenementen aan de golfregio heb ik nooit gedeeld – nee, ook die over het WK in Qatar niet, als evenement dan, los van de misstanden bij de stadionbouw. Om bij het voetbal te blijven: we verlekkeren ons hier al jaren aan de met oliegeld opgetuigde Champions League, dan is het niet vreemd en moeten we in principe niet piepen als die steenrijke contreien er iets voor terug willen en -krijgen.

Ja, een trainingskamp, met de eigen keuze waarheen te gaan, is iets anders. Het is voor de discussie goed dat hiertegen wordt geprotesteerd. Maar nee, de stelling kan ik niet onderschrijven. Hoe klinisch ook, verontwaardiging is vluchtig, steeds vluchtiger. Het is straks vergeten bij de 35e landstitel van Ajax en bij, wie weet, wat de club in Europa weer zal doen – met, ja, alle poen van dien.

Henk Hoijtink is sinds 2000 voetbalverslaggever van dagblad Trouw, sinds 2014 is hij daar chef sport. Hij werd verkozen tot sportjournalist van het jaar 2017.


TedVanDerMeer175FCAjax moet wegblijven uit Qatar

door: Ted van der Meer

Ajax is niet goed bezig. De club is steenrijk, met afgelopen seizoen een omzet van 200 miljoen euro en 50 miljoen winst. Voor het geld hoeven de Amsterdammers dus niet naar Qatar af te reizen voor een trainingskamp. De gesuggereerde 700.000 euro die Ajax zal ontvangen, kunnen de Amsterdammers best missen.

Maar het geld is niet cruciaal. Hier staat iets anders op het spel. Hoewel wij in Nederland soms best hypocriet zijn (we doen zaken met de vreselijkste regimes), hebben ‘instituten’ als Ajax een reputatie hoog te houden. Bijna dagelijks zien we bij voetbalwedstrijden het word RESPECT langskomen, maar zou dat dan niet moeten gelden voor zo’n omstreden trip? Het is cynisch om vriendschappelijk te gaan ballen in een omgeving waar zoveel doden zijn gevallen bij de bouw van de WK 2022-stadions.

Dus mijn standpunt is: niet doen, wegblijven uit Qatar!

Dit betekent overigens niet dat Ajax internationale schade gaat oplopen. Anders zou Ronald de Boer, ambassadeur van het WK-bid, wel uitgekotst zijn. Is niet gebeurd. Zelfs zijn treurigmakende opmerking 'in Qatar gaan er heel veel dingen fout, maar in Nederland ook' worden hem voor zover ik weet niet nagedragen.

Ted van der Meer is oud-commentator van Eurosport en van Studio Sport, voormalig bondsvoorzitter Nederlandse Badminton Bond en nu journalist en communicatieadviseur via mijn eigen bedrijf EPTE Media.


XL39 JaccoHeijblok175FC

De aanwezigheid van Ajax in Qatar kan ook juist de deuren openen voor bedrijven

door: Jacco Heijblok

Ik ben het niet eens met deze stelling. Commercieel gezien zal het Ajax geen schade berokkenen. Sponsoren zullen niet afhaken of niet instappen doordat Ajax deze winter een trainingskamp in Qatar belegt. Met name de grote mondiale merken die Ajax dolgraag verder aan zich wil verbinden, zullen het daar niet van laten afhangen. Misschien dat de aanwezigheid van Ajax in Qatar juist wel de deuren opent voor bedrijven zoals Qatar Airways om in te stappen. Wellicht moeten we de stelling daarom omdraaien:

'De voorgenomen trip naar Qatar levert Ajax in geld uitgedrukt uiteindelijk meer op dan deze trip de club schade berokkent'

Wat Ajax wellicht wel 'schade' op zou kunnen leveren is haar positie in het maatschappelijke debat. Johan Derksen heeft zich al negatief uitgelaten over deze trip. Door de uitnodiging niet te accepteren met als onderbouwing dat Ajax niet naar een land gaat voor een commercieel event waar de mensenrechten in die mate geschonden worden, zou ook Ajax op dit punt een voortrekkersrol kunnen vervullen. Ajax heeft al een statement gemaakt door met de trein naar Lille te gaan voor de Champions League-wedstrijd in plaats van met het vliegtuig. Er gaat al een discussie of Ajax hiermee enkel haar maatschappelijke betrokkenheid wil benadrukken of dat er ook een commercieel belang meespeelt.

"Het statement om met de trein naar Lille te gaan wordt een stuk minder sterk door drie maanden later wel het vliegtuig naar Qatar te pakken"

Door nu wel naar Qatar te gaan, voedt Ajax de stelling dat het commerciële belang voor deze treinreis zwaarder weegt voor Ajax dan het maatschappelijke belang. Dat vind ik jammer en een gemiste kans. De discussie verplaatst zich en leidt af van de werkelijke discussie, de maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast wordt het afgegeven statement door met de trein te gaan een stuk minder sterk door drie maanden later wel het vliegtuig naar Qatar te pakken.

Jacco Heijblok heeft na 10 jaar werkzaam te zijn geweest in de media in 2016 Quan Sportmarketing en Consultancy opgericht, een bedrijf dat innovatieve digitale concepten ontwikkelt voor de sport en het bedrijfsleven. Heijblok werkte eerder o.m. voor AZ Alkmaar en Lagardère Sports. Voor meer informatie: jacco@quansportmarketing.nl.

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst