Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Column XL-Item

Subsidie is buitenkans voor sportverenigingen 15 september 2015

door: Dick Zeegers

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft op 1 september 2015 een subsidieregeling bekend gemaakt waarmee sportverenigingen per 4 januari 2016 subsidie kunnen aanvragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodaties. Voor sportverenigingen geldt een subsidiepercentage van 30% op de materiaalkosten indien wordt geïnvesteerd in energiebesparing of duurzame energieopwekking. Een buitenkans voor de sportverenigingen.

Sportverenigingen die op een duurzame wijze gebruik maken van hun accommodatie zie je tot op heden nog maar zeer mondjesmaat. Daar zou de komende jaren door de nieuwe subsidieregeling wel eens verandering in kunnen komen. Wel maakten veel sportverenigingen de afgelopen jaren gebruik van de zogenoemde Ecotaksregeling.

Krachtens deze regeling konden sportverenigingen aanspraak maken op een gedeeltelijke teruggave van de betaalde ecotaks, de betaalde belasting op gebruik van energie. Effectief gezien daalde de totale energierekening van sportverenigingen met gemiddeld negen procent, slechts minder dan één procent van de totale kosten van de vereniging. Mede hierdoor ontbrak de prikkel bij veel sportverenigingen om investeringen in duurzame maatregelen uit te (laten) voeren. De nieuwe regeling voorziet juist in het besparen van energiekosten.

"Energiebesparende maatregelen kunnen een financieel voordeel voor de sportverenigingen opleveren"

Financieel én maatschappelijk voordeel
Energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsten van zonnepanelen of het gebruik van LED-verlichting, kunnen een financieel voordeel voor de sportverenigingen opleveren. De periode dat de investeringen worden terugverdiend is - mede door de subsidie - fors ingekort. Het financiële rendement kan per genomen maatregel en per vereniging sterk verschillen.

Daarnaast is de kans groot dat er door de maatregelen bij sportverenigingen de duurzame investeringen en de gevolgen daarvan 'zichtbaar' worden. De ongeveer 25.000 sportverenigingen hebben meer dan vijf miljoen leden en ook nog veel betrokkenen zoals familie, supporters en bedrijven. Door de energiebesparing van de sportclub zichtbaar te maken middels beeldschermen in het clubhuis kan er bij veel mensen bewustwording worden gecreëerd. Indien deze bewustwording mensen helpt ook thuis duurzamer met energie gaan omspringen, kan het effect van de investering door de sportclub wel eens veel groter zijn.

"De minimale investering in duurzame investeringen moet - om in aanmerking te komen voor subsidie - 3.000 euro bedragen"

Sportverenigingen die lid zijn van de koepelorganisatie NOC*NSF kunnen vanaf 4 januari 2016 een aanvraag voor 30% subsidie indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Indien een sportstichting de aanvrager is kan 15% subsidie worden verkregen. De minimale investering in duurzame investeringen moet - om in aanmerking te komen voor subsidie - 3.000 euro bedragen. De maximale subsidie betreft 125.000 euro per maatregel per jaar. De subsidie wordt met 500 euro verhoogd als een maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd gebaseerd is op een energieadvies.

Stichting Waarborgfonds Sport
Als verenigingen en/of stichtingen zelf niet voldoende financiële middelen hebben om de duurzame investeringen te kunnen betalen, kunnen zij deze bancair lenen. Door borging van SWS is het voor sportverenigingen mogelijk om dat tegen gunstige voorwaarden te doen. Alle sportverenigingen - die de lening in de toekomst naar verwachting redelijkerwijs kunnen aflossen - kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid. SWS heeft berekend dat de terugverdientijd – afhankelijk van het percentage subsidie dat wordt toegekend en de te nemen maatregelen - ook bij volledige bancaire financiering beperkt is.

Veel sportverenigingen hebben bij SWS aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in de subsidieregeling. Een veel voorkomende vraag is op welke wijze sportverenigingen het beste hier gebruik van kunnen maken. SWS adviseert sportclubs om eerst een energiescan uit te laten voeren. Het uitvoeren van een dergelijke scan kan inzichtelijk maken welke duurzame investeringen voor de betreffende vereniging interessant kunnen zijn. Indien de investeringen daadwerkelijk door de sportclub worden uitgevoerd wordt er - zoals reeds vermeld - door RVO 500 euro als subsidie voor de energiescan toegekend.

Dick Zeegers is directeur van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Deze organisatie verstrekt borgstellingen voor sportclubs aan banken, waardoor sportverenigingen in staat zijn om bancair tegen gunstige voorwaarden te lenen. Voor meer informatie: www.sws.nl

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst