Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Column XL-Item

Rechter stelt vereniging in gelijk bij bezwaar tegen huurverhoging 28 januari 2014

door: Arthur van der Hoeff

De noodzaak tot bezuinigen is voor veel gemeenten aanleiding om de tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties op te schroeven. Met als gevolg een aanzienlijke lastenverzwaring voor de verenigingen. Dat het kan lonen om niet zonder meer akkoord te gaan met een huurverhoging blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter in Rotterdam. Voetbalvereniging Soccer Boys legde een forse huurverhoging door de gemeente Lansingerland ter toetsing voor aan de kantonrechter. En met succes. De kantonrechter zette een dikke streep door de huurverhoging.

De gemeente Lansingerland stelde de sportverenigingen eind 2012 een forse huurverhoging in het vooruitzicht voor 2013 en de daarop volgende jaren. In het geval van de voetbalvereniging Soccer Boys bedroeg de verhoging ruim 60%! De vereniging was het hiermee niet eens en maakte bezwaar bij de gemeente. Soccer Boys meende dat zij zich kon beroepen op de huurovereenkomst die bepaalde dat de verhoging slechts kon bestaan uit een indexering van de afgesproken huurprijs.

De gemeente stelde zich echter op het standpunt dat zij de verhoging kon doorvoeren omdat de gemeenteraad tot de nieuwe tarieven had besloten met het vaststellen van de nota huurtarieven voor sportaccommodaties. Verder vond de gemeente dat de verenigingen het veranderde huurprijzenbeleid moesten aanvaarden in verband met de veranderde omstandigheden, waaronder in het bijzonder de financiële crisis.

Het lukte de vereniging en de gemeente niet om het eens te worden en dus bleef er geen andere mogelijkheid over dan de zaak voor te leggen aan de kantonrechter. Deze stelde Soccer Boys in het gelijk. Daarbij overwoog de rechter onder meer dat de enorme bezuinigingsopgave waarvoor de gemeente zich gesteld ziet, geen onvoorziene omstandigheid is die maakt dat de gemeente van de bestaande huurovereenkomst mocht afwijken. Volgens de rechter mocht de gemeente alleen indexeren zoals dat in de huurovereenkomst was opgenomen.

De vereniging heeft ons - de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht - vooraf om advies gevraagd en na bestudering van het dossier hebben wij geadviseerd om niet met de verhoging akkoord te gaan. Soccer Boys heeft zich toen op ons advies in de procedure laten bijstaan door de huurrechtspecialisten van THL advocaten te Rotterdam. De uitspraak van de rechter verrast ons niet, maar het is altijd prettig wanneer onze inschatting vooraf ook daadwerkelijk door een rechter wordt bevestigd. Het belang van het opstellen van een overeenkomst waarin de rechten van de vereniging goed zijn vastgelegd blijkt eens te meer. De rechter heeft geoordeeld dat hiervan alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden mag worden afgeweken.

Verder is het voor verenigingen goed om te weten dat de noodzaak tot bezuinigen als gevolg van de crisis volgens de rechter niet zo’n uitzonderlijke omstandigheid is. Verenigingen die te maken hebben met veranderingen in de huurvoorwaarden of meer willen weten over deze uitspraak kunnen natuurlijk vrijblijvend contact met ons opnemen.

Mr. Arthur van der Hoeff is specialist op het gebied van verenigingsrecht en voorzitter van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht. In die functie bedient hij een groot aantal verenigingsorganisaties, zowel binnen als buiten de sport. Daarnaast publiceert hij regelmatig in vakbladen en schrijft hij boeken en brochures over sport en recht. Voor meer informatie: 010-458 8431, info@verenigingenrecht.nl of www.verenigingenrecht.nl

De in deze column genoemde THL advocaten zijn bereikbaar via 010-750 4475 en rh@thladvocaten.nl. Het telefoonnummer van de juridische infolijn: 010-458 8431.

« terug

Reacties: 1

Nancy
21-08-2017

Goedemiddag,

Ik zou graag willen weten hoe om te gaan met een verhoging vanuit de gemeente aan een pachter van het sportcomplex, die deze verhoging vervolgens doorberekent aan de sportverenigingen.

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst