Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Column XL-Item

Innovatief aanbesteden bij de exploitatie van sportaccommodaties 16 juni 2020

door: Peter-Jan Mol

De Noord-Limburgse gemeente Gennep is een aanbestedingstraject gestart om vanaf 2021 verder te gaan met een nieuwe beheerder van de gemeentelijke binnensportaccommodaties. Dit is inclusief het zwembad en zalencentrum Pica Mare. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de vernieuwende Rapid Impact Contracting (RIC) methodiek. 

Terwijl aanbestedingen normaal gesproken vaak afvinklijsten zijn op basis van een Programma van Eisen, wordt met Rapid Impact Contracting (RIC) op zoek gegaan naar een samenwerkingspartner die past bij een Programma van Ambities. Deze ambities worden samen met de hoofdgebruikers van de binnensportaccommodaties opgesteld. De RIC-methodiek, die is ontwikkeld en wordt ondersteund door adviesbureau KplusV, is gebaseerd op de Global Goals van de Verenigde Naties. RIC biedt de gemeente de kans om partners te zoeken met dezelfde ambities op het gebied van sociale, duurzame en innovatieve waarden.

"We merken dat met name onze binnensportaanbieders aansluiting missen met hun lokale ambities en wensen"

Duurzame relatie
Als relatief nieuwbakken beleidsmedewerker Sport (sinds maart 2019) mag ik dit traject begeleiden voor mijn gemeente. Na enkele vijfjarige en de laatste jaren een aantal éénjarige overeenkomsten met de huidige beheerder, willen we een duurzame relatie met meer maatschappelijke meerwaarde aangaan en meer aandacht creëren voor lokale binding. We merken dat met name onze binnensportaanbieders aansluiting missen met hun lokale ambities en wensen.

Om die reden ben ik mij op aangeven van een manager en wethouder samen met de inkoopadviseur gaan verdiepen in de RIC-aanbestedingsmethodiek. De vraag was of dit zou passen bij onze wens om naar een nieuwe exploitatievorm voor onze binnensportaccommodaties en zwembad te zoeken. En of wij middels deze methodiek een duurzame relatie kunnen bewerkstelligen met de toekomstige beheerder. Na een verkennend gesprek met KplusV, mede-initiator van de RIC-methodiek, waren wij enthousiast en hebben we ons enthousiasme overgebracht aan het projectteam. Het RIC-traject kon van start!

Acht stappen
De RIC-methode kent 8 stappen:

ColumnXL-PJMol-aanbesteding-figuur 
KplusV is betrokken bij de eerste vijf stappen van het proces. De daaropvolgende stappen worden door de gemeente en de gecontracteerde opdrachtnemer(s) doorlopen. 

"De RIC-methodiek creëert ruimte voor kennis en kunde, ook stimuleert het ’duurzaam denken’ bij de opdrachtnemers en inkooporganisaties"

Waarom RIC ons zo aanspreekt?
Selecteren op kwaliteit in plaats van prijs
Traditionele inkoopmethodieken draaien vaak nog steeds hoofdzakelijk om de prijs. Door het vooraf gestelde eisenpakket blijven betere oplossingen vaak uit beeld. De RIC-methodiek creëert ruimte voor kennis en kunde. Ook stimuleert het ’duurzaam denken’ bij de opdrachtnemers en inkooporganisaties. Daarnaast biedt RIC inkooporganisaties de unieke kans om partners te zoeken die gedeelde ambities kennen op de door hun opgestelde maatschappelijke doelstellingen (op milieu, sociaal en economisch vlak). Het gaat dus verder dan alleen de aanbesteding. Het gaat om een manier van ruimte bieden voor kennis en kunde. Een manier om duurzaam denken aan te jagen. Een manier van gelijkwaardig samenwerken met partners. En dat allemaal om impact op milieu, sociaal en economisch vlak te creëren.

ColumnXL-PJMol-3Creatief proces
Na het selecteren van een markpartij op basis van een programma van ambities start pas de echte samenwerking. Opdrachtnemer en gemeente vormen in gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid een RIC-team, waarna zij in partnerschap invulling geven aan de te ontwikkelen oplossingen. In dit creatieproces komt de kennis en kunde van het RIC-team goed van pas. 

We zullen moeten leren een groot deel van de regie uit handen te geven om in co-creatie met een partij samen de afspraken te bepalen en vast te leggen. Dat zijn we natuurlijk niet gewend als gemeente en vind ik ook best spannend! We hopen dat we de lessen die we tijdens dit traject leren, ook in volgende aanbestedingstrajecten vanuit de gemeente kunnen toepassen. Om die reden zullen we ook collega’s buiten ons projectteam de gelegenheid geven enkele korte opleidingsmodules bij KplusV te laten volgen.

"Samen zijn we ervan overtuigd dat deze methodiek kansrijk is, maar we zullen ook de markt hiervoor moeten zien te interesseren"

Uniek in de sportwereld
Voor zover bekend is deze methodiek niet eerder in de sportwereld toegepast. Bij de tientallen trajecten waarbij de methodiek inmiddels gebruikt is, betrof het sowieso altijd concrete producten en diensten. Bijvoorbeeld inkoop van koffie, of het van het gas afkrijgen van vastgoed. De aanbesteding van de exploitatie van de binnensport in Gennep is de eerste ‘echte’ dienst. 

Spannend voor ons als gemeente, maar ook voor KplusV. Samen zijn we ervan overtuigd dat deze methodiek kansrijk is, maar we zullen ook de markt hiervoor moeten zien te interesseren. Zien zij ook kansen? Kunnen zij hiermee uit de voeten en durven ze zich kwetsbaar en creatief op te stellen? Ze krijgen aan de voorkant van het proces immers minder houvast dan gewend.

Marktinformatiedag
Om marktpartijen uitleg te geven over deze aanbestedingsmethodiek en deelgenoot te maken van de opgestelde ambities organiseert de gemeente maandagmiddag 22 juni van 13.00-16.00 een marktinformatiedag in zaal Pica Mare aan Picardie 36 in Gennep. Geïnteresseerde partijen voor het beheer van de accommodaties kunnen zich via inkoop@gennep.nl aanmelden voor deze bijeenkomst. En dat hoeven zeker niet alleen sportgeoriënteerde partijen te zijn. Iedereen die een bijdrage kan leveren aan een impactvolle uitvoering van deze opdracht is van harte uitgenodigd.
ColumnXL-PJMol-2

Peter-Jan Mol is beleidsmedewerker Sport bij de gemeente Gennep (17.000 inwoners). Hiervoor heeft hij gewerkt bij Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG en het Mulier Instituut. Hij is te bereiken op p.mol@gennep.nl en 06-2164 9579.

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst