Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Column XL-Item

Van buzz naar business: agile (buzzwoord #3) 23 april 2019

In deze reeks artikelen ‘van buzz naar business’ neem ik jullie mee in de wondere wereld van een aantal buzz-woorden. Het gaat om terminologie die je te pas en te onpas tegenkomt in de sportwereld. Woorden waarmee we elkaar misschien wel een beetje napraten zonder dat we precies weten wat we er concreet mee bedoelen of kunnen. Naar goed Rotterdams gebruik ‘niet lullen maar poetsen’ probeer ik in deze artikelenreeks een aantal buzzwoorden plat te slaan en handvaten te bieden hoe je het gedachtegoed achter deze woorden ten gunste van je sportorganisatie kunt gebruiken. Het zijn niets voor niets buzzwoorden: er zit business in. In het eerste artikel stond het ‘ecosysteem’ centraal, in het twee artikel ‘beleving’. In dit derde artikel is ‘agile’ het onderwerp.

door: Margot van Beusekom

‘Agile’ is hip en happening. Een echt buzzwoord. Je zou bijna denken dat dat de reden is dat jouw organisatie ook agile moet gaan werken: iedereen doet het! Of zegt althans dat ze het doen… Het is een veel gehoorde term in de sportwandelgangen. Daarom kan ‘agile’ niet ontbreken in deze reeks artikelen ‘van buzz naar business’. 

Maar wat zijn de echte redenen achter ‘agile’? De belangrijkste is terug te vinden in de betekenis van het woord ‘agile’ dat letterlijk 'lenig' en 'behendig' betekent. Bedrijven, en dus ook sportorganisaties, moeten lenig en behendig – vanaf nu ‘wendbaar’ genoemd – zijn om in te kunnen spelen op de continue veranderingen in de maatschappij. Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op en wie niet bij machte is hierop in te spelen loopt het risico zijn plek in het ecosysteem te verliezen. Agile werken is dus niet per se zo efficiënt mogelijk zijn maar zo wendbaar mogelijk zijn. Dat is echt een wezenlijk verschil.

De teams zijn zo zelfstandig dat ze letterlijk los van elkaar werken

Alles begint met het doel
Agile werken vereist dat het doel van de organisatie als geheel honderd procent duidelijk is en dat dit doel is opgeknipt in klantgedreven opdrachten die elkaar onderling uitsluiten en gezamenlijk optellen tot het doel. Tot zover lijkt het op de structuur van de meeste organisaties. 

ColumnXLAgile-1De kern en de kracht van agile werken liggen in het feit dat iedere opdracht wordt uitgevoerd door een toegewijd multidisciplinair team. Alle benodigde expertises zitten in het team: van data tot communicatie en van IT tot sales. Teams bestaan uit maximaal 8-9 personen. Dit betekent dat teams volledig zelfstandig hun opdracht kunnen uitvoeren, zonder expertise of manuren ‘in te hoeven kopen’ in andere onderdelen van de organisatie en/of daarbuiten én, nog belangrijker, daar niet op hoeven te wachten. Dat maakt je veel meer actiegericht. Dat maakt je wendbaar. 

Risico’s van agile werken
Dit verklaart ook het belang van de onderling uitsluitende opdrachten, zoals hierboven benoemd. De teams zijn zo zelfstandig dat ze letterlijk los van elkaar werken. Als opdrachten overlappen is dit ingewikkeld. Overigens wordt dit vaak als één van de risico’s van agile werken genoemd: het feit dat teams niet van elkaar weten wat ze doen. Interne communicatie is al vaak een uitdaging binnen organisaties, agile organisaties moeten hier extra aandacht aan besteden. Als je dit van te voren onderkent, heb je al de helft gewonnen. 

Het succes van agile werken ligt in de manier van denken van de organisatie en haar medewerkers

En in theorie leent agile werken zich er goed voor om regelmatige updates te geven. Je kunt je voorstellen dat het presenteren van een Minimum Viable Product (MVP) sneller gaat dan een volledig uitgewerkte propositie. En dat de daaropvolgende doorontwikkeling steeds weer aanleiding kan zijn om een update te geven. Kortom, het aantal potentiële en relevante contactmomenten binnen een organisatie neemt toe. Los van het belang is het ook leuk te horen waar collega’s aan werken.

Geen structuur maar een manier van denken
Bovenstaande kan klinken alsof het succes van agile werken in de structuur van de organisatie ligt. Niets is minder waar. De structuur schept de randvoorwaarden, het succes ligt in de manier van denken van de organisatie en haar medewerkers. Agile werken betekent bijvoorbeeld dat je er comfortabel mee moet zijn om minimal viable products op de markt te brengen. Geen kant-en-klare producten waar maanden, of soms zelfs jaren, binnen de vier muren van de organisatie, aan is gewerkt maar eerste prototypes die direct in de markt getest worden en vanuit daar uitgebouwd worden. En fouten maken mag. Moet zelfs. Als je maar leert van de fout en wendbaar genoeg bent de fout te herstellen. De 'frontrunners' van NLSport hebben niet voor niets het thema ‘goed fout’ opgepakt om de transitie in de sport een duw in de rug te geven.

ColumnXLAgile-2Agile vraagt eerst vertrouwen van het management aan het team. Het management moet leren loslaten. Vervolgens brengt agile werken vertrouwen: het multidisciplinaire team is met elkaar verantwoordelijk. Geen wij/zij, geen top-down-aansturing maar samenwerking. Daarmee ontstaat commitment. Zie hier ook een mooie parallel met sport. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk. Het team is klein genoeg om je niet te kunnen onttrekken aan deze verantwoordelijkheid en commitment.

Kortcyclish en datagedreven werken
Agile werken gaat ervan uit dat je het werk iedere keer een beetje beter doet. Dat je iedere keer meer waarde toevoegt voor je klant, je de klant blijer maakt of bijvoorbeeld iets weer een beetje sneller voor je klant geregeld hebt. Je bent kortcyclisch verbeteringen aan het aanbrengen. Zoals hierboven al gezegd: geen big bangs na maandenlang beraad maar continue verbeteringen. Verbeteringen worden ook niet zomaar binnen de vier muren van de organisatie bedacht. Verbeteringen zijn altijd klant- en data-gedreven. Inzicht in de wensen en behoeften van de klant is een essentiële basis. Kort-cyclisch werken betekent dat je acteert op een continue feedbackloop met je klant.

Ook de feedback-loop met stakeholders (bijvoorbeeld een bestuur of raad) is vast onderdeel van iedere agile werkwijze. Ook dit is kort-cyclisch. Stakeholders zijn aan het begin helemaal meegenomen in het doel en opdrachten en kunnen vervolgens goed volgen hoe iedere opdracht ervoor staat.

Agile werken is ook gewoon een kwestie van ‘doen’ en durven. Uiteraard doordacht en goed begeleid, maar toch

Agile kan wél in een organisatie met een bestuur en/of bondsraad
Tot zover de theorie. Hoe kan dit werken in de praktijk? Vaak wordt gedacht dat het onmogelijk, of in ieder geval heel moeilijk is, om sportorganisaties agile te laten werken. We hebben per slot van rekening te maken met een vaste strategische cyclus, een bestuur en misschien ook een raad. Ieder jaar wordt er van te voren een dichtgetimmerd jaarplan verwacht en een groot deel van de begroting bestaat uit publiek en/of lidmaatschapsgelden dus ruimte voor fouten is er niet. Maar deze bezwaren, redenen (of moeten we zeggen: zandzakken) golden zeker ook voor een organisatie als ING. Reken maar dat daar ook heel wat strategische jaarplannen, cross-segmentale budgetten, overlegstructuren en management lagen bestonden. Het is ook gewoon een kwestie van ‘doen’ en durven. Uiteraard doordacht en goed begeleid, maar toch.

Naar ons weten is er nog geen enkele sportorganisatie die honderd procent agile werkt. Is deze er wel, dan horen we het heel graag! Het moet namelijk kunnen. Anders gezegd, het moet gaan gebeuren. Agile werken is misschien wel dé sleutel voor ‘traditionele’ sportorganisaties om ook in de toekomst relevant te kunnen blijven voor hun sporters.

ColumnXLAgile-3Hierbij een aantal tips en ideeën hoe de eerste agile stappen te zetten.

  • Formuleer de meest heldere doelstelling mogelijk; inclusief de onderliggende klantgedreven opdrachten. Zorg ervoor dat deze op elkaar aansluiten maar elkaar dus niet overlappen. 
  • Maak hierin duidelijke keuzes: wat doe je wel en wat doe je ook niet?! Dit vormt de leidraad.
  • Vergeet vervolgens het jaarplan en de jaarcyclus zoals veel sportorganisaties dat nu kennen. Agile werken laat zich niet vangen in dergelijke cycli. Daarnaast scheelt het niet schrijven van een jaarplan in het veelal overgieten van oude wijn in nieuwe zakken.
  • Stel de juiste teams samen, qua expertise en omvang. Heb je niet alle expertise in huis, betrek dan externen. Dit kunnen ook bondsraadseleden of bestuursleden zijn.
  • Richt een agile manier van werken in met op gezette momenten afstemming met het bestuur en/of de raad. Deze worden dan bijgepraat over de voortgang en denken mee over de prioriteiten voor de komende periode, binnen deze opdrachten. Dit kan bijvoorbeeld door een vaste zogenaamde ‘stand-up’ te organiseren of tijdens een klantenpanel. 
  • Communiceer over deze nieuwe manier van werken met de achterban, vooral als dit verenigingen betreft. Niet alle verenigingen en bestuurders zijn deze manier van werken gewend. Je wilt dat ze meedenken en direct feedback geven op ontwikkelingen. Maar dan wel direct naar jou. En met het besef dat fouten maken erbij hoort. 

Of start op een meer ‘agile’ manier en kies één opdracht om mee te testen. Stel hier een team voor beschikbaar en geef ze de ruimte het te doen. Let er dan wel op dat je daadwerkelijk alle benodigde expertises in het team hebt zitten. Een tip: betrek een agile coach om dit team te begeleiden. Dat is geen luxe of onzin. Dat helpt echt om de agile werkwijze goed en snel eigen te maken. Want een ding is zeker: agile werken is echt anders. En niet alleen een ander sausje of een ‘snoepje van de week’. Gaat deze opdracht goed? Formuleer dan de overige opdrachten.

Ik pleit ervoor dat de sport als geheel zich meer gaat richten op het aantrekken van data-scientists, ontwerpers en IT’ers

De samenstelling van het team: andere expertises nodig in de sport
We hebben het een paar keer benoemd: je hebt alle benodigde expertises nodig binnen je team. In veel sportorganisaties is dit lastig om er bijvoorbeeld weinig tot geen data-scientists, ontwerpers en IT’ers werken. Natuurlijk kun je deze inhuren maar ik pleit ervoor dat de sport als geheel zich meer gaat richten op het aantrekken van dergelijke expertises. Dat is echt een aandachtspunt binnen de sport. 

Wil je een keer sparren over hoe jouw sportorganisatie agile kan werken met als doel beter in te kunnen spelen op de snel veranderende wereld en wensen en behoeften van sporters? Altijd leuk een keer een kop thee (koffie mag ook) te drinken en hierover te sparren.

Co-productie

Dit artikel is door Margot van Beusekom geschreven in samenwerking met Sander Bloemendaal en Jarco de Bruin, beide oud-ING'ers en alumni/deelnemers van/aan het Nyenrode Sports Leadership Program. ING is in Nederland koploper op het gebied van ‘agile’ werken. 

ColumnXLAgile-SanderBloemendaalSander Bloemendaal heeft onlangs na ruim 15 jaar ING een overstap gemaakt naar de sportwereld. Hij adviseert nu sportorganisaties om een (digitale) transitie te maken en de strategie en bijbehorende proposities toekomstbestendig te maken. Hij helpt organisaties om sneller en relevanter te veranderen door complexiteit te vertalen naar concrete experimenten. Voor meer informatie: 06-4797 8037.

ColumnXLAgile-JarcoDeBruinJarco de Bruin is oprichter en eigenaar van Chance4Change. Hij adviseert bedrijven en sportorganisaties op strategisch niveau op het gebied van verandering, groei en professionalisering. Hij gelooft sterk in de kruisbestuiving tussen het bedrijfsleven en de sport(wereld). Meer in het algemeen is hij groot voorstander van 'over de hekjes heen kijken'. 'Je moet niet wachten op kansen, je moet ze creëren', is zijn motto. Voor meer informatie: info@chance4change.nl of 06-5380 8700.

Margot van Beusekom is oprichter en eigenaar van Firma Leef!, het eerste sportermarketingbureau in Nederland. Bij Firma Leef! staat niet de sport maar de sporter centraal. Vanuit die filosofie ondersteunt en adviseert Firma Leef! sportorganisaties met sportergerichte strategieën en –concepten. Alles om meer mensen in beweging te brengen en houden. Voor meer informatie: margot@firmaleef.nl of 06-5379 8153.

« terug

Reacties: 3

Clement van der Stel
23-04-2019

Margot, een interessant artikel met de nodige herkenbaarheid. Ik heb in het kader van mijn studie Executive MBA-Sportmanagement een afstudeeronderzoek gedaan naar de waarde van het Agile-gedachtegoed voor voetbalverenigingen     

Eén van de interessante uitkomsten was dat onderliggende principes onbewust worden toegepast binnen het voetbal(elftal) maar minder in het organiseren van de vereniging en dan in het bijzonder voor betrokkenheid en inzet van vrijwilligers. De principes zijn (grotendeels) hierop toepasbaar en kunnen bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de vereniging.

De term Agile is idd geen gemeengoed vandaar dat ik in mijn scriptie de principes heb vertaald naar herkenbare termen. Geïnteresseerd?https://www.wagnergroup-bibliotheek.nl/download/stel-clement-van-der-2017-het-agile-gedachtegoed-de-verbinding-tussen-de-voetbalvereniging-en-de-inzet-van-vrijwilligers-pdf/

Margot van Beusekom
25-04-2019

Ha Clement,

Wat leuk en goed dat je daar een scriptie over hebt geschreven. Ik ga hem zeker doornemen. Dank je wel! Heb je zo al meer learnings die je hier kunt / wilt delen (voor degenen die niet je hele scriptie willen lezen ;-))?

Groeten Margot

Clement van der Stel
26-04-2019

Ha Margot, 

Wat kan ik zoal noemen? Hoewel niet beschreven in mijn scriptie maar wel als onderlegger gebruikt: de waarde van het gebruik van het business model canvas voor de sportvereniging om zicht te krijgen op (toekomstige) doelgroepen en de waarde van de vereniging, te duiden wat dit betekent voor kernactiviteiten en middelen die er nodig zijn om succesvol te zijn en op basis daarvan de bevestiging te krijgen dat inzet van vrijwilligers voor de toekomstbestendigheid noodzakelijk is ondanks of naast ontwikkelingen waarbij professionals worden ingezet (bijv. in de vorm van verenigingsmanagers, open club-concepten etc). 

Het inzicht dat uit landelijke rapporten blijkt er in Nederland grote bereidheid bij mensen is om zich in te zetten als vrijwilliger, maar dit individueel meer onder druk komt te staan. Bijvoorbeeld door maatschappelijke ontwikkelingen waarbij meer van mantelzorgers wordt gevraagd. Het is dus niet zo dat mensen helemaal niet willen. De druk op traditionele vormen van organisatie en organiseren binnen sportverenigingen waarbij vaak inzet voor meerdere jaren wordt gevraagd. 
Hoe kun je aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen en de mogelijkheden van mensen? Bijv. door in plaats van in functies of commissies meer in taken te organiseren en mensen op kennis en kunde te vragen om mee te denken en/of te doen.

De kansen die ontstaan als je naar de vereniging als community kijkt met betrokkenheid/aanwezigheid van veel mensen met allemaal mogelijkheden, kennis/ervaring, interesses, beschikbare tijd. 

De voorbeelden waarbij binnen verenigingen bepaalde functies inmiddels door een groep van mensen wordt ingevuld zodat je verantwoordelijkheid en taken deelt maar het gemiddeld ook minder tijd kost voor het individu. Of waarbij bepaalde vraagstukken binnen verenigingen op eigen kracht ingevuld konden worden. Zo benoem ik een voorbeeld waarbij binnen een vereniging waarbij er onenigheid ontstond in een jeugdteam door enkele kinderen met probleemgedrag. Bij de senioren bleken er enkele mensen te voetballen die in hun werk dergelijke kinderen begeleidden. De club heeft team, ouders en de deskundigen bij elkaar gebracht en zijn gezamenlijk tot een oplossing gekomen.

Tenslotte: dat principes van het Agile-gedachtegoed zouden kunnen bijdragen aan de kracht van de vereniging maar dat het zeker geen oplossing is voor alles. Zie het dus vooral niet als model dat op elke club toepasbaar is, maar interessant genoeg om waarde van de principes voor de club te verkennen. Vanuit die gedachte heb ik in mijn scriptie de Agile-principes vertaald naar een handvat in herkenbare taal. 

Groet,
Clement 
T: 0623798769 | info@clementvanderstel.nl
Aangesloten bij het Back2Basics-netwerk van professionele procesbegeleiders binnen de sport (www.back2basics.nl) 

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst