Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Column XL-Item

Hulp voor sportverenigingen bij het besparen op belastingen 10 april 2018

door: Maarten Vrolijk

Sportverenigingen krijgen de laatste jaren te maken met stijgende lasten enerzijds en teruglopende inkomsten anderzijds. Kosten, zoals de huur van accommodaties van gemeenten, blijven stijgen. Inkomsten uit contributies en uit sponsoring lopen terug. Het is dan ook geen verrassing dat sportverenigingen proberen te besparen op de kosten. Merkwaardig is dat een van de belangrijkste kostenposten weinig aandacht krijgt. 

Sportverenigingen zijn meestal huurder van een sportaccommodatie. Jaarlijks krijgen verenigingen van gemeenten en waterschappen pittige aanslagen. Dat betreft de onroerendzaakbelastingen (OZB) wegens het gebruik van de sportaccommodatie en aanslagen rioolrechten. Vooral de aanslagen OZB kunnen aardig in de papieren lopen. Deze is gebaseerd op de waarde van de accommodatie. Deze waarde wordt vastgesteld in de jaarlijkse woz-beschikking. Terwijl veel mensen wel bezwaar maken tegen de woz-beschikking van hun huis doet minder dan één procent van de sportverenigingen dat. Dat is jammer, want deze aanslag bedraagt echter al snel duizenden euro’s.

De gemeente houdt vaak geen of onvoldoende rekening met omstandigheden zoals verschillende gebruikers of een verouderde accommodatie

Hoge woz-waarde
In de praktijk blijkt daarnaast dat de OZB-aanslagen vaak veel te hoog zijn vastgesteld. De waarde van de sportaccommodaties wordt door gemeenten regelmatig te hoog vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de gemeente niet op de hoogte is van de exacte situatie op de accommodatie (verschillende gebruikers) of geen of onvoldoende rekening houdt met de omstandigheid dat de accommodatie is verouderd (geen kunstgrasvelden, achterstallig onderhoud). 

Nog verrassender is dat bijna geen enkele club bezwaar maakt tegen de heffingen van het waterschap, zoals de zuiveringsheffing en de 'watersysteemheffing Gebouwd'. Vooral deze laatste heffing is hoog, omdat deze grotendeels is gebaseerd op de toch al vaak te hoge woz-waarde. Ook daar zijn mogelijkheden om in bezwaar en beroep deze aanslagen te verlagen, die ook al snel duizenden euro’s bedragen.

Bespaar belasting
Bespaarbelasting.com biedt vanuit haar uitgebreide ervaring met bezwaar-en beroepsprocedures tegen gemeenten en waterschappen gratis haar diensten aan. Juristen en taxateurs werken samen om de waarde van een accommodatie te waarderen en eventueel bezwaar en beroep in te dienen. Gratis? Ja. Bespaarbelasting.com heeft haar dienstverlening volledig gedigitaliseerd en heeft zo weinig kosten. Bovendien krijgt u na een succesvol bezwaar een vergoeding van de gemeente omdat u ons heeft ingeschakeld. Als tegenprestatie (voor een lagere aanslag) betaalt u die aan ons. 

De eerste aanzienlijke besparingen voor verenigingen zijn al gerealiseerd

Indien het bezwaar wordt afgewezen betaalt u niets. Via het invullen van een aanmeldingsformulier met een aantal vragen over de situatie van de accommodatie geeft u aan dat wij voor u aan het werk kunnen. Bovendien bevestigt u via een volmacht dat wij namens u bezwaar en beroep kunnen indienen. Ook dat gaat volledig digitaal. 

Anders dan bij andere bedrijven hoeft u niets te printen en op te sturen. U heeft er verder geen omkijken naar. Het kost u slechts een paar minuten. De eerste ervaringen? Vooral waterschappen zijn verrast dat nu ook sportverenigingen bezwaar maken. De eerste aanzienlijke besparingen voor verenigingen zijn al gerealiseerd. Bezwaar maken kan tot zes weken na de aanslag!

Mr Maarten Vrolijk is fiscaal jurist. Hij is gespecialiseerd in bezwaar-en beroepsprocedure betreffende gemeente-en waterschapsbelastingen (zie Bespaarbelasting.com). Daarnaast is hij gespecialiseerd in (internationaal) sportrecht en voert hij procedures voor sporters in binnen-en buitenland. Ook is hij schrijver van boeken over sportrecht en lid van tuchtcommissie van diverse sportbonden. Voor vragen over sportrecht is hij te bereiken via asksportrecht@gmail.com.

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst